Spotkanie wigilijne

Dnia 19 grudnia 2013r. odbyło się coroczne uroczyste spotkanie wigilijne słuchaczy MUTW ,które rozpoczęli; Anna Smoleńska ? przewodnicząca Rady Słuchaczy i Jerzy Maciejewski ? prezes Stowarzyszenia RTW oraz powitali wszystkich jego uczestników

Uroczystość uświetniona została gościnnymi występami dzieci z przedszkola ?Domowe? w Mińsku Mazowieckim Dzieci przedstawiły jasełkę i otrzymały gromkie brawa W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z Wicestarostą Powiatu Mińskiego Jednym z zaproszonych gości był ks. Marek Sędek, proboszcz parafii NNMP, który odczytał ewangelię i złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczne Po wystąpieniach gości rozpoczęło się skłdanie życzeń i wspólne kolędowanie