Finał projektu Aktywny senior zdrowy senior

No i stało się! Doszliśmy do finału zadania po wielu miesiącach systematycznej pracy. W dniu 10 grudnia 2013r. w Miejskim Domu Kultury spotkało się wielu sympatyków naszej akcji. Od marca liczna grupa słuchaczy MUTW pracowała nad przygotowaniem eksponatów do wernisażu: 33 obrazy/ krajobrazy i obiekty architektury Podlasia, martwe natury/,liczne prace wykonane w technice decoupage/ różne przedmioty użytkowe /, rękodzieła szydełkowe a także kartki bożonarodzeniowe.

Już w świątecznej atmosferze prezes Stowarzyszenia”Radość Trzeciego Wieku” p. Jerzy Maciejewski powitał licznie przybyłych gości. W ciepłych słowach podziękował koleżankom odpowiedzialnym za realizację zadania – Marii Wocial i Jadwidze Maciejewskiej, instruktorom i koordynatorom kol. Krystynie Makos , Krystynie Piłce , Janowi Pogodzie , Aleksandrowi Drabarkowi oraz p.Andrzejowi Kaczmarkowi za wymierną pomoc przy organizacji wystawy.

Kol.Prezes przedstawił ideę akcji, sposób realizacji a efekty mogli ocenić sami goście. Całkowity zysk ze sprzedanych prac został przeznaczony na WOŚP w 2014r. Wystawa pokazała jak duży jest potencjał twórczy i organizacyjny wśród seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku stwarzają warunki i atmosferę do rozwijania zainteresowań słuchaczy, tworzenia grup przyjaciół, którzy chcą zrobić coś dla innych.