IV Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku

Dnia 25 kwietnia 2013r. odbyło się IV Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”. Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Jerzy Maciejewski .

Przywitał przybyłych gości w osobach: Ewelina Oberzlich – podinsp. ds. promocji Urzędu Miasta, Janusz Piechociński – wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Leszek Celej – dyr. Muzeum Ziemi Mińskiej, dr Bogusława Bednarska – czł. Rady programowej, Dr Mirosław Bieda – czł. Rady Programowej, Ewa Konca – przedst.. Spółdzielczego Banku Rozwoju i Rolnictwa, Maria Górska – honorowy członek Stowarzyszenia „RTW”, Elżbieta Janke – czł. Rady Programowej, Artur Surowiec – Prezes Firmy Turystycznej.

oraz wszystkich członków Stowarzyszenia „RTW” Członkowie Zarządu przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012. Komisja Rewizyjna dokonała oceny działalności Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium za rok 2012.

Członkowie Zarządu przedstawili plan merytoryczny i plan finansowy na rok 2013. W głosowaniu podjęto uchwały zatwierdzające: sprawozdanie finansowe i przeznaczenie wyniku bilansowego, sprawozdanie merytoryczne, plany pracy na rok 2013, udzielenia absolutorium Zarządowi.