SPOTKANIE WIGILIJNE 13 GRUDNIA 2012r.

Dnia 13 grudnia w sali kameralnej MDK odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku W sali zastawionej długimi stołami spotkali się prawie wszyscy „studenci” Gości powitali: prezes Stowarzyszenia Radość III Wieku pan Jerzy Maciejewski i przewodnicząca rady słuchaczy pani Anna Smoleńska. Spotkanie to zaszczycili także goście, a wśród nich burmistrz naszego miasta pan Marcin Jakubowski, dyrektorka MDK pani Hanna Markowska, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej pan Leszek Celej, a także członkowie rady programowej pp. Bogusława Bednarska, Ryszard Rosa i Mirosław Bieda.

Szczególnie serdecznie powitana została nestorka uniwersytetu pani Maria Górska. Uroczystość rozpoczął pan Antoni Zawadzki odczytaniem stosownego fragmentu Ewangelii, a potem zabrzmiała piękna kolęda „Bóg się rodzi”. Burmistrz wygłosił krótkie przemówienie składając życzenia świąteczne i noworoczne zgromadzonym i ich najbliższym Nastąpiło ogólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Zapanowała niezwykle ciepła, serdeczna atmosfera pełna wzajemnej życzliwości. Pani Jolanta Kowalczyk zorganizowała wspólne śpiewanie kolęd, akompaniując na pianinie. Śpiewano więc popularne kolędy, słuchając w przerwach kolęd w wykonaniu „Mazowsza”, a także chóru „Dąbrówki”.

Trwało to dość długo, po czym wszyscy zasiedli za stołami, na których nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw: śledzi, ryby w galarecie, pierogów z czerwonym barszczykiem i kapusty. A na deser pyszne ciasta. W krótkiej przerwie kol. Maciejewski odczytał życzenia od przewodniczącego rady miasta i burmistrza, a także od firmy DAGS cosmetics. Na konsumpcji, śpiewaniu kolęd i sympatycznych koleżeńskich rozmowach spędzono kolejną godzinę.
Tekst: Elżbieta Janke
Zdjecia: Maria Wocial