Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?

Dnia 10 maja 2012 r. odbyło się pierwsze Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku? Na zebranie przybyli zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu złożyli sprawozdana: merytoryczne i finansowe za rok 2011. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie oceniające pracę Zarządu w roku 2011 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium WZC uchwałą udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2012, zatwierdziło również wynik finansowy za rok 2011 i jego przeznaczenie. Następnie zostały przedstawione i zatwierdzone plany: merytoryczny i finansowy na rok 2012. WZC podjęło uchwałę o przyznaniu p. Leszkowi Celejowi statusu członka honorowego Stowarzyszenia W dalszej części Zebrania dokonano wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pozostały osoby sprawujące te funkcje w poprzedniej kadencji