5-lecie powstania Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 16 lutego 2012 r świętowaliśmy 5-lecie powstania Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dokładnie w piątkowy wieczór 16 lutego 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Mińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zabrzmiało Gaudeamus Igitur a Elżbieta Kalińska/była dyr. MDK/ powiedziała „Witam moich kochanych studentów

Jubileuszową uroczystość otworzył Jerzy Maciejewski i przedstawił 5 letnią historię MUTW. W uroczystości wzięli udział słuchacze MUTW oraz licznie przybyli zaproszeni goście w osobach:

Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, Zbigniew Grzesiak – b. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki/współinicjator utworzenia MUTW/, Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Emilia Piotrkowicz- przedstawicielka Starostwa Mińskiego, Zofia Markowska- dyr. MDK-członkini Rady Programowej MUTW, Leszek Celej – dyr. Muzeum Ziemii Mińskiej- członek Rady Programowej MUTW, Wenanty Maciej Domagała – dyr. Miejskiej Szkoły Artystycznej, Teresa Sęktas Chanke – dyr. Biblioteki Miejskiej, Elżbieta Sieradzińska – pracownik Biblioteki Miejskiej, prof. Jerzy Jackowicz – członek Rady Programowej MUTW , prof. Ryszard Rosa – członek Rady Programowej MUTW, dr Mirosław Bieda – członek Rady Programowej MUTW, Hanna Żelazowska – b.przewodnicząca Rady Słuchaczy MUTW, Grażyna Wiącek – przedstawicielka org. pozarzadowych, Elżbieta Dunajewska- pracownik MDK

Kol. J. Maciejewski i Marcin Jakubowski- burmistrz Miasta wręczyli dyplomy za wniesiony wkład w funkconowanie MUTW. Dyplomy otrzymali: Maria Wocial, Jolanta Kupidurska, Anna Smoleńska i Piotr Wilnowicz-Ćwieckowski. Zaproszeni goście , słuchaczom MUTW ,pogratulowali dotchczasowych wyników ich działań i życzyli zapału w pracy w nastęnych latach. Po części oficjalnej odbyła się prezentacja zdjęć z podkładem muzycznym, z imprez i uroczystości, które odbyły się w ostatnim 5 leciu. Podsumowainem tego dnia był monodram pt:”Spóźniona miłość czli wyznania starego belfra” w wykonaniu aktora Agencji Promocji Polskiej Sceny „Rodeo”