Spotkanie wigilijne

Dnia 15 grudnia 2011 r. 100 osobowa grupa słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Radę Słuchaczy MUTW przy Stowarzyszeniu „Radość Trzeciego Wieku” Spotkanie uświetnili Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, ks. Dariusz Wilecki proboszcz parafii NNMP, dr Mirosław Bieda członek Rady Programowej, dyr MDK Hanna Markowska.Spotkanieprzebiegałow uroczystym nastroju przy śpiewie kolęd