Nowi członkowie

Z początkiem roku akademickiego 2019/2020 szeregi naszego Stowarzyszenia zasiliła 10 osobowa grupa nowych słuchaczy  UTW. W krótkim czasie dali się poznać jako bardzo aktywni , fajni koledzy. 10 października na czwartkowych wykładach  złożyli uroczyste ślubowanie na ręce kol.prezes  Jadwigi  Maciejewskiej , a już kolejnego dnia na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym dla nich w Miejskiej Bibliotece z Zarządem SRTW i Radą Słuchaczy UTW skrzyknęli się i zebrali pieniądze na zakup  drzewka , które upamiętniłoby ich wstąpienie do naszego stowarzyszenia. 17 października po czwartkowych wykładach przeszliśmy wesołym korowodem na skwer przy dworcu PKP i tam ,w  Alejce Radości Trzeciego Wieku wspólnie zasadziliśmy zakupioną śliwowiśnię. Był szampan , odśpiewanie hymnu SRTW, opowieści o tym jak powstawała nasza alejka i oczywiście wspólne pamiątkowe fotografie. Nowym koleżankom i kolegom życzymy dużo zadowolenia i radości ze wspólnie podejmowanych działań.

Boże Narodzenie 2019r.

cof

Tegoroczne obchody Świąt Bożego Narodzenia zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo już 12 grudnia, występem dzieci z ,,Domowego Przedszkola,,

które tradycyjnie już od wielu lat odwiedzają nas z programem jasełkowym i tradycyjnie bardzo nas wzruszają. Tradycyjnie też zaśpiewaliśmy wspólnie z przedszkolakami kilka kolęd i razem czekaliśmy na zjawienie się Mikołaja, który opowiedział dzieciom bajkę, zatańczył z nimi i rozdał słodkie prezenty. Dla nas prezenty przygotowała Rada Słuchaczy – w tym roku były to ozdobne pakieciki pięknie pachnące bożonarodzeniowym zapachem, do których dołączono karteczki ze świątecznymi życzeniami.

          19 grudnia blisko połowa słuchaczy naszego UTW spotkała się w restauracji ,,ESTA,, na spotkaniu opłatkowym. Przy stołach pięknie zastawionych wigilijnymi potrawami wysłuchaliśmy okolicznościowych życzeń od zaproszonych gości, Zarządu i Rady Słuchaczy a potem długo i radośnie przełamywaliśmy się ze wszystkimi opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Spotkanie uświetnił występem nasz zespół ,,Śpiewamy Razem,, .Wykonane przez nich kolędy tak bardzo spodobały się obecnemu na uroczystości księdzu proboszczowi Januszowi Kopczyńskiemu, że zaprosił cały zespół do kolędowania w czasie niedzielnej Mszy Świętej       w kościele św. Antoniego. Koleżanki i koledzy tak pięknie poradzili sobie z tym stresującym zadaniem, że zostali nagrodzeni brawami przez wiernych obecnych na tej mszy. Brawo! Gratulujemy!

           Ostatnie z około świątecznych wydarzeń, w których braliśmy udział to miejskie spotkanie wigilijne na Starym Rynku pod patronatem Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Było uroczyście i radośnie. Płonęło ognisko, dzieci z mińskich szkół tańczyły i śpiewały. Burmistrz i zaproszeni księża składali mieszkańcom życzenia i przełamywali się ze wszystkimi opłatkiem a potem przyszedł czas degustacji wigilijnych potraw przygotowanych przez mińskich restauratorów. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe fotografie przy ustawionej na rynku szopce i ponieśliśmy do domów płonące świece przygotowane przez organizatorów. 

WIECZNIE MŁODZI

10 maja 2019r grupa „Śpiewamy razem”  w składzie :

 Barańska Danuta , Boruc Bogusława , Gańko Ewa ,Gawrych Jadwiga ,  Grzelak Zofia , Grzegorczyk Grażyna , Kałowska Alicja , Marciniak Teresa , Maciejewski Jerzy , Matwiej Adam , Nejman Sabina , Paprocki Jan , Sitek Małgorzata , Wójcicka Elżbieta , Ziemicki Sławomir , Zwierz Adam .

 podczas III Regionalnego Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów „WIECZNIE MŁODZI” w Siedlcach , zajęła II miejsce w kategorii „śpiew”.

Pod okiem Pani Moniki Pszkit  i  w jej aranżacji wykonaliśmy trzy utwory : „Lacucaracha” ,  „Hej! W góry” ,  „Mamy tylko siebie”.

 Przegląd był okazją do pokazania  dorobku , wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy a nie ukrywamy, że rozpierała nas radość i duma .                                                           Opracowała Ewa Gańko

Kolejny sukces

Zespół taneczny „JAK NIE MY TO KTO” w składzie : Barańska Ewa , Baranowski Marian , Broda Jolanta , Gańko Ewa , Frelak Teresa , Gawrych Jadwiga ,Hanna Klik , Leszczyńska Grażyna ,  Matwiej Adam , Marciniak Teresa , Rycielska Alicja  , Sitek Małgorzata ,Winiarek Teresa , Ziemicki Sławomir, reprezentujący MIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGI WIEKU  odnieśli kolejny sukces estradowy zdobywając główną nagrodę „GRAND PRIX” w kategorii taniec podczas   XII OGÓLNOPOLSKICH JUWENALI III WIEKU ,  które odbyły się 26.11.19r w Warszawie na scenie teatru „Palladium”. Sukces ten zespół zawdzięcza wysiłkom prowadzącej instruktorki Pani Agnieszki Sawki jak  i pracowitości wszystkich członków zespołu. Sukces sercem i sprawnymi nogami wytańczony celująco .Brawo !

Spotkanie „Na ludową nutę” 5 grudnia 2019

Dnia 05.12.19r  w ramach spotkań kulturalnych , udaliśmy się do Izby Regionalnej  w Szkole  Podstawowej nr.2 w Mińsku Mazowieckim ,  która istnieje w szkole od 2000 roku. Założycielką  jest Pani Janina Baranowska.  Tematem spotkania  , które poprowadziła  Pani Agnieszka Skalska  obecna opiekunka izby , było „Na ludową nutę” a celem było przypomnienie folkloru nam najbliższego , czyli folkloru kołbielskiego. Folklor kołbielski powstał dzięki dużej ilości pastwisk , na  której mogły paść się owce. Dzięki którym z wełny tkano pasiaki (słynne  kołbielskie pasiaki) Dzięki wytwórni papieru w Konstancinie Jeziornej pod strzech trafił papier glansowany , który służył do ozdabiania skromnych czteroizbowych chałup . Potrawy robiono   z tego co w polu , sadzie i w lesie . To spotkanie było wymianą energii i spostrzeżeń dotyczących folkloru  ziemi , na której  żyjemy.  Zawsze przecież można wzbogacać  wiedzę o naszym regionie. Wymiana wiedzy naszych słuchaczy (przyśpiewki  , dawne wesołe historie)  i prowadzącej była ekscytująca , ale zawsze dobrze jest wiedzieć skąd jesteśmy , jakie są nasze korzenie , to przecież daje nam lepsze zrozumienie teraźniejszości. Przygotowany smalczyk i chlebek „palce lizać” i wystrój miejsca w którym odbyło się to spotkanie na długo zostanie w naszej pamięci.

Opracowała Ewa Gańko

Warsztaty „EDUKACJA W PROFILAKTYCE URAZÓW I W PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA”

Dnia 30.11.2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim ,  70 – osobowa grupa słuchaczy  naszego uniwersytetu , uczestniczyła  w  warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie „Akademia Wilanowska” w ramach projektu „EDUKACJA W PROFILAKTYCE URAZÓW I W PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA” , finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów w dwóch częściach.

Część pierwszą o  charakterze edukacyjnym (wykładowym)  dotyczącą zagadnień związanych z urazami i upadkami oraz opieką nad osobami starszymi w kontekście prewencji upadków i urazów – poprowadziła geriatra – dr Ewa Kądalska.

Część drugą  o charakterze warsztatowym skoncentrowaną na tematyce psychologicznej , przedstawiającą m.in. wpływ aspektów zdrowia psychicznego na ryzyko  upadków poprowadziła –  mgr Anna Szymczyk przy wsparciu prowadzącego i animatora w jednej osobie Pana Grzegorza Heromińskiego , znanego aktora o niezwykłej pogodzie ducha.Uczestnicy mieli zapewniony serwis kawowy i obiad. Otrzymali również materiały edukacyjne oraz CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2019/12/02/edukacja-w-profilaktyce-urazow-i-w-promocji-bezpieczenstwa/

POMALUJEMY MIASTO NA ŻÓŁTO I NA NIEBIESKO

      Na zakończenie obchodów 598 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu 2 czerwca 2019r. odbył się w amfiteatrze MDK koncert pod hasłem  ,,Pomalujmy miasto na żółto i na niebiesko,, w którym wystąpili mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. Wśród występujących znalazł się też nasz zespół wokalny ,, Śpiewajmy razem,, i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Po skończonych występach artyści i widzowie wspólnie pozowali do pamiątkowej fotografii trzymając w dłoniach żółte i niebieskie baloniki symbolizujące barwy godła naszego miasta. http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2019/06/03/koncert-pomalujmy-miasto-na-zolto-i-na-niebiesko/

II MEMORIAŁ HALINY SZWARC

19 maja b.r. wzięliśmy udział w II Memoriale Haliny Szwarc założycielki  Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Organizatorem imprezy była AWF w Warszawie. W bogatym programie imprezy znalazły się rekreacyjne konkursy międzypokoleniowe , konsultacje medyczne i rekreacyjno- sportowe , potańcówka pod gołym niebem, bicie rekordu masowej rozgrzewki przed marszem nordic-walking na 6 km, no i przede wszystkim turniej wiedzy o: Józefie  Piłsudskim, Halinie Szwarc , AWF oraz o dyscyplinie Nordic-Walking. Nasz UTW wystawił 4 zespoły / na 10 startujących / z czego 2 znalazły się w czołówce zawodów. Gratulujemy koleżeństwu sukcesu i cieszymy się, że tak dobrze im poszło . http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2019/05/20/ii-memorial-haliny-szwarc-2/