OPŁATY ZA GIMNASTYKI I BASEN

Szanowne koleżanki i koledzy

Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 06.10.2022 r. o godz. 10.00 w MSA. Od 7.10.2022 rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności fizycznych, o których poniżej.

W I semestrze 2022/2023 wzrosły stawki opłat za aktywności fizyczne, zwłaszcza PIŁKI, PILATES i JOGĘ Powodem zwiększonych opłat jest to, że w poprzednich semestrach wykorzystano oszczędności pozostałe z projektu, które z powodu pandemii nie zostały wcześniej skonsumowane. Ponadto I semestr 2022/2023 jest bardzo długi co wpływa na koszty.

I tak w nowym roku akademickim obowiązują następujące opłaty za aktywności fizyczne dla osób, które się zapisały:

 • gimnastyka NA PIŁKACH (3 grupy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21: – poniedziałek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30 – koszt w I semestrze 2022/23 – 160.- zł od osoby – prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 10 października 2022.
 • gimnastyka PILATES (2 grypy) – Fit & Joy ul. Piłsudskiego 21 – wtorek: gr. I – godz. 9.00, gr. II – godz. 10.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 150.- zł od osoby – prowadzi p. E. Kaska – Łobodowska. Początek zajęć – 11 października 2022.
 • gimnastyka rozciągająca (5 grup) – MDK Sala Baletowa: środa: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.30, gr. III – godz. 10.30, gr. IV – godz. 11.30, gr. V – godz. 12.30 – koszt w I semestrze 2022/23 70 zł.od osoby prowadzi p. K. Kowalczyk. Początek zajęć – 19 października 2022
 • JOGA (3 grupy) – ul. Okrzei 10: piątek: gr. I – godz. 8.30, gr. II – godz. 9.45, gr. III – godz. 11.00 – koszt w I semestrze 2022/23 – 180.- zł od osoby – prowadzi. p. E. Matejko – Paszkowska. Początek zajęć – 7 października 2022.
 • BASEN (1 godz. zajęć: w tym pół godziny gimnastyki w wodzie z instruktorem – dla osób, które się zgłosiły) – koszt w I semestrze – 90 zł. (+ 4 zł każdy wstęp – opłata indywidualna). Początek zajęć 11 października 2022

Opłaty za wszystkie aktywności prosimy wnosić na konto bankowe Stowarzyszenia w okresie do końca m-ca września br. najpóźniej do dnia rozpoczęcia nowego roku akademickiego, podając informację o rodzaju gimnastyki. W wyjątkowych przypadkach można opłacić w Zielonym Domku w środy, począwszy od 14 września br. u kol. Hani Gryz.

Koordynatorem wszystkich aktywności fizycznych jest kol. Hanna Gryz

Dodatkowe zajęcia: WARSZTATY REHABILITACYJNE (jednorazowo) organizowane są w środę w dniu 12 października 2022 r. w MDK (Sala Baletowa). Zajęcia poprowadzi dr Wacław Niedzielski. Organizujemy 4 grupy po 20 osób . Początek zajęć: I gr. – godz. 8.30, II gr. – godz. 9.30, III gr. – godz. 10.30, IV gr. – godz. 11.30. Będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Osoby zapisane na gimnastykę rozciągającą od 19 października, jeśli chcą uczestniczyć w warsztatach rehabilitacyjnych też muszą się zapisać .

W warsztatach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby nie zapisane na gimnastyki środowe. Zajęcia te są dodatkowo płatne – 10 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych i opłaty za warsztaty rehabilitacyjne przyjmuje kol. Hania Gryz w Zielonym Domku w środy podczas dyżurów członków zarządu, począwszy od 14.09.2022.

Zofia Grzelak

WYCIECZKA NA PODHALE – PRZYPOMNIENIE

WYJEŻDŻAMY W DNIU 6 WRZEŚNIA (wtorek) O GODZ. 7.00 SPOD MDK

NA CZAS PODRÓŻY ZABIERAMY KANAPKI i PICIE. OBIADOKOLACJA (ok. 18.00) PO DOJECHANIU DO BIAŁEGO DUNAJCA. Noclegi w Pensjonacie „U Furtoka” – w pokojach są ręczniki.

PO DRODZE ZWIEDZANIE MIEJSC WYZNACZONYCH W PROGRAMIE WYCIECZKI (program w zakładce „Tablica ogłoszeń”)

Informuję, że są jeszcza 3 wolne miejsce na wycieczkę na PODHALE w dniach 06 – 09.09.2022.

Koszt 750.- zł – wpłata na konto Stowarzyszenia „RTW” do poniedziałku – 05.09.2022.

Jest możliwość dokonania wpłaty w Zielonym Domku w dniu 5.09.2022 o godz. 14.00

Program wycieczki w zakładce „Tablica ogłoszeń”

Zgłoszenia do 05.09. 2022 do godz. 12.00 przyjmuje kol. Mirka Kulma tel. 691 357 170 (konieczność dokonania ubezpieczenia grupy).

Zofia Grzelak

GIMNASTYKI

Przypominam, że zapisy na aktywności fizyczne w nowym roku akademickim (piłki, pilates, gimnastyka rozciągająca, joga, basen dobiegają końca. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zapraszam osoby niezdecydowane do zapisu w Zielonym Domku w środę, tj. 14.09.2022 w godz. 11.00 – 13.00 lub telefonicznie u koordynatora.

Zapisy przyjmuje koordynator kol. Hania Gryz tel. 604 854 829

Z. Grzelak

WYCIECZKA DO PUŁAW i DĘBLINA

W ramach programu działania MUTW, Zarząd S”RTW” organizuje jednodniową wycieczkę do Puław i Dęblina w dniu 22 września 2022 r. (czwartek). Całkowity koszt 85 zł od osoby.

W programie pobyt w zespole pałacowo-parkowym Czartoryskich i zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem oraz przejazd do Dęblina i zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych z możliwością wejścia do jednego lub dwóch samolotów. Po drodze zwiedzanie ciekawych zabytków architektury.

Przewodnik: p. Kamila Wieczorek

Wyjazd z Mińska (MDK) ok. 7.00- powrót ok. 19.00

Zgłoszenia chętnych i wpłaty przyjmuje kol. Mirka Kulma, tel. 691 357 170.

Można wpłacać na konto, informując o takiej wpłacie koordynatora telefonicznie (sms)

Zarząd

DYŻUR W ZD

Najbliższe dyżury członków Zarządu w ZD – 10.08.2022 i 17.08.2022 w godz. 11.00 – 13.00 (sprawy wiązane z wyjazdem na wypoczynek letni do Rowów, wyjazdem na wycieczkę na Podhale, zapisy na gimnastyki w nowym roku, inne)

Z A P R A S Z A M Y

Przypominam o opłatach składki członkowskiej i pakietu podstawowego.

Wysokość i terminy opłat za rok akademicki 2022/2023 podane są w zakładce „Opłaty”

Prezes Zarządu – Zofia Grzelak

NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA SENIORÓW 60+

Trwa nabór na bezpłatne zajęcia sportowe organizowane w ramach zadania „Aktywizacja seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Są to:

 • gimnastyka w wodzie (2 grupy po 20 osób), łącznie po 10 godzin – na basenie MOSiR
 • taniec (2 grupy po 15 osób), łącznie po 10 godzin
 • Nordic Walking (30 osób), 13 spotkań po 1,5 godziny

Należy pobrać ze strony www.minsk-maz.pl (zakładka Komunikaty lub Miejska Rada Seniorów) lub w Urzędzie Miasta formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i klauzulą RODO (łącznie 2 arkusze), wypełnić, podpisać i złożyć w pok. 4 w Urzędzie Miasta.

Można wybrać dowolny rodzaj zajęć.

Termin składania upływa 5 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00

Szczegółowe informacje o zajęciach tel. 25 759 53 81

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wkrótce nabór na kolejne zajęcia:

 • spotkania grupowe z rehabilitantem (2 grupy po 2 spotkania)
 • spotkanie z ratownikiem medycznym (2 grupy po 1 spotkaniu)
 • spotkania z dietetykiem (3 spotkania)
 • spotkania z psychologiem (7 spotkań grupowych + po 1 spotkaniu indyw.)
 • spotkania z instruktorem nowoczesnych technologii (2 grupy po 5 spotkań)

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie miasta Mińsk Mazowiecki oraz w gablotach miasta i jednostek miejskich.

Zofia Grzelak – Prezes zarządu S”RTW”

WYCIECZKA NA PODHALE – PROŚBA – OPŁATY

W dniach 6 – 9 września br. organizowana jest czterodniowa wycieczka na Podhale.

Całkowity koszt – 750 zł (noclegi, wyżywienie, wstępy, transport)

W programie wycieczki jest, m.in. spływ Dunajcem, podczas którego będziemy mogli podziwiać piękno krajobrazów w naszych Pieninach (na tratwie 12 osób). W związku z tym osoby, które zgłosiły się na tę wycieczkę, a nie mogą z różnych względów uczestniczyć w spływie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do koordynatora wyjazdu kol. Mirki Kulmy: tel. 691 357 170. Informacja ta jest bardzo ważna z uwagi na dokonanie rezerwacji.

szczegóły – ZIELONY DOMEK w dniu 10 sierpnia br. w godz. 11.00 – 13.00. Będzie możliwość dokonania opłaty, ale preferujemy wpłaty na konto.

Osoby, które zapisały się na wycieczkę mogą dokonać opłaty w wys. 750 zł na konto, powiadamiając o tym koordynatora wyjazdu.

Przypominamy też o opłatach na I semestr 2022/2023: 30 zł składka członkowska na cały rok + 60 zł Pakiet Podstawowy na I semestr (do 31 sierpnia 2022 – patrz zakładka „Opłaty”)

Zarząd

Artystyczny Ruch Seniorów – Włocławek 2-3 lipca 2022

„Nic dwa razy się nie zdarza…”a jednak! W dniach 2-3 lipca  nasz zespół taneczny „Jak nie My to Kto” i zespół wokalno-muzyczny „Ciągle młodzi” wzięliśmy udział w 20 Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów! Jechaliśmy pełni optymizmu, przecież ciężko pracowaliśmy ,przygotowując się do tego wydarzenia! Zaprezentowaliśmy na scenie dwa tańce: „Żywioł”, „Jak nie my to kto” i spektakl taneczny „Kalejdoskop wspomnień”! To były dwa cudowne dni, pełne spotkań z uczestnikami przeglądu , którzy przybyli z całej Polski !Czuliśmy się tam, jak w domu i z niecierpliwością czekaliśmy na wynik konkursu! Tak, udało się! Ponownie sięgnęliśmy po I miejsce w kategorii „taniec”!!!?Jesteśmy dumni, szczęśliwi, pełni zapału do dalszej pracy…Dziękujemy naszej instruktorce Agnieszce Sawce za pomysły i ich realizację, Zarządowi  Stowarzyszenia za możliwość naszego działania, Burmistrzowi naszego miasta i  jego współpracownikom za wsparcie finansowe naszego wyjazdu! Nie zwalniamy tempa, bo przecież „jak nie My ,to Kto”!??

Opracowała Teresa Marciniak