XV lat Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”

Już 15 lat funkcjonuje w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku”. Powstało w 2009 r. na fundamencie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ten bardzo pożyteczny ruch – Uniwersytetów Trzeciego Wieku –  na rzecz seniorów zainicjowała w Polsce w 1975 r. prof. Halina Szwarc – doktor medycyny, gerontolog. Nasz uniwersytet powołany został w 2007 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza p. Zbigniewa Grzesiaka. Program merytoryczny przygotowała  p. Marianna Górska, a założenia organizacyjne wypracowała p. Elżbieta Kalińska- ówczesna dyrektor Miejskiego Domu Kultury. W 2009r. zostało założone stowarzyszenie, które w swoim Statucie zapisało prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW). Pierwsze lata funkcjonowania były  dla nas niezwykle trudne. Brak doświadczenia w pracy organizacji pozarządowych nadrabialiśmy  zaangażowaniem dużej grupy wolontariuszy. 17 osobowa  grupa założycielska stowarzyszenia poszerzała się sukcesywnie. Pierwszym prezesem został wybrany Jerzy Maciejewski /2009 – 2015/.  Członkowie zarządu podzielili się zadaniami wg własnych kompetencji:  Maria Wocial  /w-ce prezes/ –  sprawy finansowe, Antoni Zawadzki /w-ce prezes/- sprawy organizacyjne i logistyka, Jadwiga Maciejewska  /sekretarz/ – program , organizacja  wykładów. Pozostali członkowie: Wanda Kościńska, Alicja Zwierz, Teresa Mularz  – wypełniali ważne  dla organizacji zadania. Z biegiem lat poszerzaliśmy ofertę programową wprowadzając zajęcia z aktywności ruchowej /Anna Smoleńska/ i artystycznej oraz wyjazdy do muzeów i teatrów.  Na przestrzeni 15 lat w działalność wolontariacką włączyło się ok. 70 osób  – członkowie Zarządu i Rad Słuchaczy.   Z biegiem lat podejmowaliśmy inicjatywy na rzecz miasta i jego mieszkańców:           

 –  w Alei „Radości Trzeciego Wieku”  corocznie uzupełniamy nasadzenia kwitnących krzewów i kwiatów cebulowych.                                                                                                   

   –  przeprowadziliśmy akcję „Pudełko Życia” zawierające przydatne informacje   o seniorze dla służb medycznych,                                                                                            

   –  w ramach integracji międzypokoleniowej nawiązaliśmy współpracę  z placówkami oświatowymi: Przedszkolem Publicznym  nr 6, Domowym Przedszkolem, Szkołą Podstawową nr 3 i Szkołą Podstawową  Nr 6.                  Młodzież licealną zapraszamy na wybrane wykłady.                                                                                  

          – współpracujemy   ze Szkołą Specjalną w Ignacowie,                                                                               –  współdziałamy  ze środowiskiem senioralnym w mieście i powiecie: wspólne kolędowanie z seniorami w Transborze oraz w Caritas                                                                                         

– 4 krotne organizowaliśmy  Dzień  Seniora w mieście. 

 Działania te mają charakter współpracy programowej, włączając  młodych ludzi do ważnych zadań społecznych, a seniorów do przekazywania swojej wiedzy  i umiejętności.

 Podstawą naszego działania jest edukacja i rozwój zainteresowań członków stowarzyszenia. Tematyka  wykładów czwartkowych  wynika z zainteresowań słuchaczy, są one obowiązkowe.  Zajęcia prowadzą ludzie nauki, wykładowcy akademiccy, dziennikarze, politolodzy, politycy, ludzie związani ze zdrowiem , artyści. Nad całokształtem pracuje Zespół Programowy.    

Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywności fizycznej to możliwość dbania o swoją kondycję dla ok. 200 os. na 6 rodzajach zajęć pod okiem instruktorów  /ćwiczenia na piłkach,  pilates,  gimnastyka kręgosłupa –  tzw. rozciągająca, joga, basen, gimnastyka na wolnym powietrzu. Koordynatorem jest  Zofia Hanna Gryz.    Stwarzamy też pole dla działania dla osób , które chcą tańczyć i śpiewać.  Mamy bezpłatne zajęcia  Tańca w Kręgu i Śpiewamy Razem. Na bazie tych umiejętności powstały 3 zespoły taneczno – śpiewające  /koordynator Ewa Gańko/. Członkowie tych zespołów występują lokalnie na imprezach charytatywnych, np. podczas  akcji WOŚP, biorą udział w konkursach różnych szczebli zdobywając  nagrody  i wyróżnienia,  m.in. GRAND PRIX dla grupy „ Jak nie My to Kto ” w kategorii taniec na XI Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w Warszawie /listopad 2019 r/,   I miejsce dla grupy „Jak nie My to Kto” w kategorii taniec  na XX Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów  we Włocławku /lipiec 2022 r./. Organizujemy zajęcia plastyczne, spotkania brydżowe, spacery Nordic Walking. Cieszy fakt, że rozwój zainteresowań słuchaczy pozwala im szukać zajęć w placówkach kulturalnych miasta / MDK, MSA, MZM/ i poza nim. Ważnym elementem naszych działań są wyjazdy do teatrów i muzeów. Dbamy też o wypoczynek i rekreację. Organizujemy krótsze i dłuższe wycieczki krajoznawcze, zabezpieczamy kilkudniowe turnusy wypoczynkowe latem i zimą. Programowaniem tych aktywności zajmuje się Zespół Turystyczny. Działania programowe wspiera 8 osobowa  Rada Programowa składająca się z doświadczonych ludzi kultury i nauki.

Istotne w naszym działaniu jest zadowolenie z propozycji programowych S ’RTW” przez seniorów. Chętnych ciągle przybywa. Na początku było nas 90 os. teraz jest 360, a lista chętnych do wstąpienia ciągle się wydłuża.

Działalność Stowarzyszenia przez te 15 lat możliwa była dzięki życzliwości  i współpracy samorządów terytorialnych i licznej grupie wolontariuszy.  Za swą działalność Stowarzyszenie otrzymało  LAURĘ  Powiatu w 2015 r. oraz Medal PRO MASOVIA Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2019 r.  Indywidualnie 2 osoby  otrzymały Medal PRO MASOVIA – J. Maciejewska   i  M. Wocial,  7 osób  dyplomy uznania  Marszałka Województwa Mazowieckiego:  Jerzy Maciejewski, Antoni Zawadzki, Zofia Grzelak, Ewa Gańko, Anna Smoleńska, Jadwiga Korzeń, Elżbieta Wójcicka.

Jadwiga Maciejewska – prezes w latach 2015-2021 .                 .                                                         

  Zofia Grzelak – prezes od 2022 r.