SPOTKANIE z MŁODZIEŻĄ

„Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne – obraz dni…”

9 lutego 2023r.w MSA słuchacze naszego S”RTW” zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego.

Tym razem na widowni, oprócz seniorów, zasiedli uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Trema i wzruszenie towarzyszyły artystom UTW występującym na scenie, którzy nie tylko starali się przybliżyć młodzieży postać wybitnego poety, ale pragnęli uświadomić im, jaką tragedią i złem dla ludzi, jest każda wojna!

„My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym…”słowa tej piosenki wywołały wzruszenie na widowni, szczególnie teraz ,gdy za naszą granicą, w Ukrainie trwa wojna i giną ludzie!

To było niezwykle miłe międzypokoleniowe spotkanie i przykład współpracy UTW z mińskim Szkołami!

Dziękujemy!

Tekst opracowała Teresa Marciniak