Dnia 23 września 2021 r odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Jadwiga Maciejewska  . Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie merytoryczne, finansowe  i Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia

Do Zarządu wybrano kol.kol.

Aleksandrę  Dziwulską    –  prezes

Ewę Gańko – wiceprezes

Halinę Grudzińską

Hannę Gryz

Mirosławę Kulmę – skarbnik

Joannę Suchocką – sekretarz

Jana Wiącka

Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol:

Grażynę Grzegorczyk

Bogumiłę Jankowską

Mariannę Zambrzycką