OPŁATY PP na II semestr

Z uwagi na upływ terminu płatności za PAKIET PODSTAWOWY na II semestr tego roku akademickiego w wys. 50 zł, osoby, które nie wniosły tej opłaty proszone są o czytelną deklarację uczestnictwa w MUTW i złożenie rezygnacji z uczestnictwa na piśmie drogą email lub osobiście w Zielonym Domku (dyżury członków Zarządu w środy w godz. 11.00 – 13.00)

Brak opłaty dyskwalifikuje w gimnastykach, wyjazdach wycieczkowych i wypoczynkowych oraz innych organizowanych zajęciach.

Zarząd