ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

I semestr 2020/2021

PONIEDZIAŁKI – PIŁKI (3 grupy po 15 osób) – Fit&Joy (ul. 11 Listopada)

grupa I – 8.30, grupa II – 9.30, grupa III – 10.30

WTORKI – PILATES (3 grupy po 15 osób) – Fit&Joy (u. 11. Listopada)

grupa I – 9.00, grupa II – 10.00, grupa III – 11.00

Na zajęcia w Fit&Joy zalecane jest przynoszenie własnego ręcznika. Można mieć własną matę.

ŚRODA – GIMNASTYKA ROZCIĄGAJĄCA (3 grupy po 20 osób) – Miejski Dom Kultury

grupa I – 9.00, grupa II – 10.00, grupa III – 11.00

Na gimnastykę przynosimy własne maty.

JOGA – WTOREK (2 grupy po 8 osób) – ul. Warszawska 163 lok. 15

grupa I – 10.15, grupa II – 11.30

JOGA – PIĄTEK (3 grupy po 8 osób – ul. Warszawska 163 lok. 15

grupa I – 8.30, grupa II – 9.45, grupa III – 11.00

Na jogę przynosimy własne maty, paski, klocki. Jest możliwość skorzystania ze sprzętu p. instruktorki – po uzgodnieniu.

Wszystkie zajęcia ruchowe skrócone są o ok. 10 minut z uwagi na dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu.

BASEN – we wtorki – godz. 7.00