Początek Roku Akademickiego 2020/2021

Wreszcie nadszedł ten dzień! 1października 2020 roku w gościnnej sali MSA spotkaliśmy się, by rozpocząć nowy rok akademicki! Niestety, pandemia nas „nie opuszcza”, więc wszystko odbyło się w rygorze sanitarnym: mierzenie temperatury, maseczki dezynfekcja rąk, odstępy przy zajmowaniu miejsc… Spotkanie, tradycyjnie, rozpoczęła pani Prezes Jadwiga Maciejewska, która po krótkim wstępie, powitała licznie przybyłych gości: pana posła na Sejm Czesława Mroczka, pana Marcina Jakubowskiego – burmistrza naszego miasta, jego zastępcę panią Elizę Bujalską, pana Janusza Piechowskiego – wójta naszej gminy, pana Witolda Kikowskiego – wicestarostę naszego powiatu, panią Karolinę Wieczorek – dyrektor biblioteki publicznej, pana Leszka Celeja – dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej i członków  Rady Programowej: panią Elżbietę Sieradzińską oraz pana Jerzego Jackowicza.

Szacowni goście życzyli nam wielu sukcesów w nowym roku akademickim, a przede wszystkim zwracali uwagę na współpracę i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej wspólnoty!

Po krótkiej części oficjalnej Teatr Grot zaprezentował nam spektakl pt. „Boski Elwiro”! To była prawdziwa uczta intelektualna, za którą serdecznie dziękujemy!

Wchodzimy w ten rok pełni nadziei, ale i obaw! Życzmy sobie wszyscy zdrowia, byśmy mogli zrealizować nasze plany i zamierzenia ! http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/10/01/poczatek-roku-2020-2021/

Opracowanie: koleżanka Teresa Marciniak