28 WOŚP 2020r.

W niedzielę 12 grudnia 2020r. po raz dwudziesty ósmy zagrała na naszej planecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagrała oczywiście także w Mińsku Mazowieckim na scenie przed MDK. Oczywiście też, jak co roku zagrało i nasze stowarzyszenie. Zaczęliśmy kilka dni wcześniej, zbierając pieniądze do puszek w czasie czwartkowego wykładu

w MSA. Dzięki hojności koleżanek i kolegów, udało się zebrać kwotę 1400 złotych. Pieniądze te zostały wręczone przez p.p. Jadwigę Maciejewską   organizatorom na scenie niedzielnego finału przy głośnym aplauzie widowni. Następnie chórzyści zespołu ,,Śpiewamy Razem,, wykonali kilka piosenek ze swojego repertuaru, a tancerze z zespołu ,,Jak nie my to kto,, popisali się dwoma tańcami. Aplauz licznej widowni był równie głośny. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej pięknej akcji.