WYKŁADY W STYCZNIU i LUTYM 2020 (I semestr)

9.01.2020 10.00 – 12.00 Elwiro Andriolli – jego ślady w Mińsku Mazowieckim

wykłada p. R. Lewandowski

16.01.2020 10.00 – 12.00 Ginący świat orangutanów – spotkanie z przyrodą Sumatry

i Borneo. Wykładają PP D. i T. Stańscy

23.01.2020 10.00 – 12.00 Drewno – materiał wielu zastosowań. Wykł. P. Kozakiewicz

30.01.2020 10.00 – 12.30 Pod polską flagą dookoła świata. Wykł. H. Bąbik

W części drugiej – występ przedszkolaków z PP nr 6 z okazji Dnia Babci i Dziadka

I N N E

13.01.2020 poniedziałek ZIELONY DOMEK: Śmiech to zdrowie. Prowadzi kol. Ewa Gańko

06.02.2020 10.00 – 11.30 wykład nt. działań Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie opieki medycznej nad seniorami w województwie mazowieckim. Wykładowcą będzie p. Janusz Sobolewski

11.30 – 12.30 wykład pt. ” prof. Halina Szwarc – założycielka UTW w Polsce. Wykład poprowadzi nasz kol. Jerzy Maciejewski

Od 10.02.2020 do 21.02.2020 FERIE ZIMOWE

UDANEGO WYPOCZYNKU życzą

Zarząd i Rada Słuchaczy