ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Zapraszamy na dodatkowy wykład – otwarty, który  odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 11.15  w Miejskiej Szkole Artystycznej. Wykład na temat  „Polska a Unia Europejska” poprowadzi Pan prof. Dariusz Rosati.

Z A P R A S Z A M Y