18 Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów”ARS 2018 „- Włocławek

Aktywność seniorów jest coraz bardziej widoczna w różnych dziedzinach życia. Słuchacze Mińskiego UTW , obok czwartkowych wykładów,różnego rodzaju zajęć fizycznych i kulturalnych , uczestniczą też w zajęciach terapeutycznych realizowanych między innymi poprzez  taniec. To właśnie z pośród uczestników zajęć   ” Taniec w kręgu”  wyłoniła się grupa taneczna pod nazwą „Jak nie my to kto” prowadzona przez choreografa Panią Agnieszkę Sawka. Wykonywane przez nich  układy taneczne takie jak :  Taniec światła, Parasolki oraz teatr tańca  „Czar kuchennych rewolucji” cieszyły się dużym aplauzem publiczności. .Sumienna praca i wielkie zaangażowanie zespołu i instruktorki zwieńczone zostało sukcesem  na 18 Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu  Seniorów „ARS 2018″we Włocławku gdzie grupa zajęła I miejsce w swojej kategorii.

Organizatorem Przeglądów jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Przesłuchania odbywają się co dwa lata. Uczestniczą w nim zespoły folklorystyczne, taneczne, śpiewacze i teatralne z całej Polski.

W okresie   23-26 sierpnia br.w przeglądzie wzięło udział ok. 1200 uczestników, wystąpiło 64 zespoły, 12 solistów, 6 zestawów prac literackich i 4 zestawy prac fotograficznych. Dlatego tak bardzo cieszy nas I miejsce naszego amatorskiego zespołu „Jak nie my to kto” w składzie: Barańska Ewa, Broda Jolanta, Frelak Teresa, Gańko Ewa,Gawrych Jadwiga, Klik Hanna, Marciniak Teresa, Matwiej Adam, Rycielska Alicja, Sitek Małgorzata, Winiarek Teresa.

Przegląd był  okazją do zaprezentowania naszego miasta , pokazania dorobku artystycznego , wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Organizatorzy zadbali o miłą atmosferę, wsparcie młodych wolontariuszy odczuwalne było szczególnie przy przemieszczaniu się na różnorodne warsztaty i wykłady.

Szczególnie serdecznie chcemy podziękować za wsparcie naszego przedsięwzięcia Panu Marcinowi Jakubowskiemu- Burmistrzowi naszego miasta i Panu Adamowi Kosickiemu- współwłaścicielowi firmy Kosbud oraz Pani Izie Walewskiej- Ogrodnik z kwiaciarni „Viro” .
Zakładka  galeria – różne
kliknij tutaj>>>http-ogolnopolskie-juwenalia-iii-wieku-2018/