Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia 10 maja 2018 r

Dnia 10 maja 2018 r odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Jadwiga Maciejewska  . Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie merytoryczne , finansowe  i Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia
Do Zarządu wybrano kol.kol.
Jadwigę Maciejewską           prezes
Mariannę Zambrzycką           wiceprezes
Jana Wiącka                         skarbnik
Zofię Grzelak                        sekretarz
Ewę Gańko                           członek
Alicję Rycielską                     członek
Annę Smoleńską                   członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol.kol
Bogusławę Ciążkowską       przewodnicząca
Grażynę Grzegorczyk          zastepca
Mariannę Zembek                członek
Zdjęcia z zebrania  w galerii
lub kliknij tutaj>>>Walne Zebranie Członków 2018 r