WIECZÓR POEZJI JURKA MACIEJEWSKIEGO 12 listopada 2016 r.