Spotkanie integracyjne nowoprzyjętych członków 03.11.2016 r.