Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów Włocławek 29.09 – 01.10.2016r.