28 WOŚP 2020r.

W niedzielę 12 grudnia 2020r. po raz dwudziesty ósmy zagrała na naszej planecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagrała oczywiście także w Mińsku Mazowieckim na scenie przed MDK. Oczywiście też, jak co roku zagrało i nasze stowarzyszenie. Zaczęliśmy kilka dni wcześniej, zbierając pieniądze do puszek w czasie czwartkowego wykładu

w MSA. Dzięki hojności koleżanek i kolegów, udało się zebrać kwotę 1400 złotych. Pieniądze te zostały wręczone przez p.p. Jadwigę Maciejewską   organizatorom na scenie niedzielnego finału przy głośnym aplauzie widowni. Następnie chórzyści zespołu ,,Śpiewamy Razem,, wykonali kilka piosenek ze swojego repertuaru, a tancerze z zespołu ,,Jak nie my to kto,, popisali się dwoma tańcami. Aplauz licznej widowni był równie głośny. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej pięknej akcji.

SPORZĄDZANIE PIT-11, PIT-8C za 2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące prawidłowego sporządzania informacji PIT-11 i PIT-8C za 2019 rok.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szczecińskiej 2

Z a p r a s z a m y

Nowi członkowie

Z początkiem roku akademickiego 2019/2020 szeregi naszego Stowarzyszenia zasiliła 10 osobowa grupa nowych słuchaczy  UTW. W krótkim czasie dali się poznać jako bardzo aktywni , fajni koledzy. 10 października na czwartkowych wykładach  złożyli uroczyste ślubowanie na ręce kol.prezes  Jadwigi  Maciejewskiej , a już kolejnego dnia na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym dla nich w Miejskiej Bibliotece z Zarządem SRTW i Radą Słuchaczy UTW skrzyknęli się i zebrali pieniądze na zakup  drzewka , które upamiętniłoby ich wstąpienie do naszego stowarzyszenia. 17 października po czwartkowych wykładach przeszliśmy wesołym korowodem na skwer przy dworcu PKP i tam ,w  Alejce Radości Trzeciego Wieku wspólnie zasadziliśmy zakupioną śliwowiśnię. Był szampan , odśpiewanie hymnu SRTW, opowieści o tym jak powstawała nasza alejka i oczywiście wspólne pamiątkowe fotografie. Nowym koleżankom i kolegom życzymy dużo zadowolenia i radości ze wspólnie podejmowanych działań.

Boże Narodzenie 2019r.

cof

Tegoroczne obchody Świąt Bożego Narodzenia zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo już 12 grudnia, występem dzieci z ,,Domowego Przedszkola,,

które tradycyjnie już od wielu lat odwiedzają nas z programem jasełkowym i tradycyjnie bardzo nas wzruszają. Tradycyjnie też zaśpiewaliśmy wspólnie z przedszkolakami kilka kolęd i razem czekaliśmy na zjawienie się Mikołaja, który opowiedział dzieciom bajkę, zatańczył z nimi i rozdał słodkie prezenty. Dla nas prezenty przygotowała Rada Słuchaczy – w tym roku były to ozdobne pakieciki pięknie pachnące bożonarodzeniowym zapachem, do których dołączono karteczki ze świątecznymi życzeniami.

          19 grudnia blisko połowa słuchaczy naszego UTW spotkała się w restauracji ,,ESTA,, na spotkaniu opłatkowym. Przy stołach pięknie zastawionych wigilijnymi potrawami wysłuchaliśmy okolicznościowych życzeń od zaproszonych gości, Zarządu i Rady Słuchaczy a potem długo i radośnie przełamywaliśmy się ze wszystkimi opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Spotkanie uświetnił występem nasz zespół ,,Śpiewamy Razem,, .Wykonane przez nich kolędy tak bardzo spodobały się obecnemu na uroczystości księdzu proboszczowi Januszowi Kopczyńskiemu, że zaprosił cały zespół do kolędowania w czasie niedzielnej Mszy Świętej       w kościele św. Antoniego. Koleżanki i koledzy tak pięknie poradzili sobie z tym stresującym zadaniem, że zostali nagrodzeni brawami przez wiernych obecnych na tej mszy. Brawo! Gratulujemy!

           Ostatnie z około świątecznych wydarzeń, w których braliśmy udział to miejskie spotkanie wigilijne na Starym Rynku pod patronatem Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Było uroczyście i radośnie. Płonęło ognisko, dzieci z mińskich szkół tańczyły i śpiewały. Burmistrz i zaproszeni księża składali mieszkańcom życzenia i przełamywali się ze wszystkimi opłatkiem a potem przyszedł czas degustacji wigilijnych potraw przygotowanych przez mińskich restauratorów. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe fotografie przy ustawionej na rynku szopce i ponieśliśmy do domów płonące świece przygotowane przez organizatorów. 

WIECZNIE MŁODZI

10 maja 2019r grupa „Śpiewamy razem”  w składzie :

 Barańska Danuta , Boruc Bogusława , Gańko Ewa ,Gawrych Jadwiga ,  Grzelak Zofia , Grzegorczyk Grażyna , Kałowska Alicja , Marciniak Teresa , Maciejewski Jerzy , Matwiej Adam , Nejman Sabina , Paprocki Jan , Sitek Małgorzata , Wójcicka Elżbieta , Ziemicki Sławomir , Zwierz Adam .

 podczas III Regionalnego Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów „WIECZNIE MŁODZI” w Siedlcach , zajęła II miejsce w kategorii „śpiew”.

Pod okiem Pani Moniki Pszkit  i  w jej aranżacji wykonaliśmy trzy utwory : „Lacucaracha” ,  „Hej! W góry” ,  „Mamy tylko siebie”.

 Przegląd był okazją do pokazania  dorobku , wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy a nie ukrywamy, że rozpierała nas radość i duma .                                                           Opracowała Ewa Gańko