WYKŁADY ZDALNE

Drogie Koleżanki i Koledzy! 
Rozpoczęliśmy regularne transmisje planowych wykładów /zgodnie z harmonogramem/ w ramach programu edukacyjnego Mińskiego UTW. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, uczestniczenia w wykładach a jednocześnie upowszechniania tej akcji wśród innych seniorów. Myślę, że będą one odskocznią w tych smutnych czasach.
Pozwólcie, że tą drogą podziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Szczególnie serdecznie dziękuję kol. Sławkowi Ziemickiemu i p. Danielowi Niedźwiedzkiemu za ogromy wysiłek w technicznym przygotowaniu przekazu,  kol. Zofii Grzelak za upór i konsekwencję realizacji projektu Aktywny Senior-Zdrowy Senior.
Mam nadzieję, że omijają Państwa kłopoty zdrowotne – czego życzę najserdeczniej.
                  Z  pozdrowieniami  Jadwiga Maciejewska- prezes S”RTW”

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni słuchacze Mińskiego UTW

Ponownie muszę przekazać Państwu smutne wiadomości. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19, rosnącym stanem pandemii, Zarząd Stowarzyszenia ”RTW” prowadzący  Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zawiesza wszystkie zajęcia tj. gimnastyki, wykłady stacjonarne, planowane wyjazdy (Dobre), Taniec w kręgu, Śpiewamy Razem w okresie od dn. 19 października br. do dnia 6 listopada br.

O dalszym działaniu będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że będziemy starali się udostępniać wykłady online  w stałym czasie naszych wykładów / czwartek – godz.10.00- 11.30/ na Facebook  Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i odporności wszelakiej w tym trudnym czasie, a także umiejętnego jego zagospodarowania.

                                                                   Jadwiga Maciejewska- Prezes Zarządu

Informacje dla słuchaczy Mińskiego UTW z dn. 15.10.20r.

  1. Wykłady – w czasie pandemii zmieniamy formę udziału w wykładach. Dopuszczalna liczba uczestników w Sali wynosi 25%, co daje 115 osób. Będziemy nagrywać niektóre wykłady/ za zgodą prowadzącego/ i odtwarzać je na Facebook w pierwszy poniedziałek po wykładzie.

Kolejny wykład odbędzie się w dn. 22.10.br

Ze względu na zwiększone obowiązki rodzinne i zagrożenia po Wszystkich Świętych zajęcia w okresie od 29.10. do 5.11. br.  z a w i e s z a m y!

    2.      Do dnia 16. 10.br będziemy przyjmować zgłoszenia pisemne lub e-meilem o rezygnacji z udziału w zajęciach gimnastycznych w I semestrze. Po tym terminie przystąpimy do naliczenia zwrotów i ich wypłacanie / Zielony Domek, od 28 .10 -środa /. Konsekwencją może być zmiana ilości grup.

3.  Zachęcam Państwa do udziału w wycieczce do Muzeum Konstantego Laszczki– wybitnego artysty plastyka- w Dobrem. Planowany wyjazd 20.10.br o godz. 11.30/ MDK/. Przewidziane spotkanie kameralne. Koszt – 5 zł.   Listę prowadzi kol. Hanna Gryz

4.   Zapisy na planowany Jubileuszowy koncert Zespołu Mazowsze w dn. 8.11.br. prowadzone będą 22.10. Koszt- ok. 20 zł/ pokrycie kosztów podróży/.

    Listę prowadzi kol. Zofia Grzelak

Zachęcam Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz dzielenia się informacjami z koleżankami z naszego środowiska.

Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim czyni starania o przyznanie kwoty 150.000 zł na doposażenie w niezbędny profesjonalny  sprzęt  w różnych akcjach ratowniczo gaśniczych   /

/PROJEKT nr 2/.   G L O S O W A N I A   –    #mińskibudżetobywatelski2021      

I SEMESTR 2020/2021 – WYKŁADY w październiku

8.10.2020 (czwartek) godz. 10.00 – wykład: „Metody prewencji w okresach zagrożeń zdrowotnych” – wykł. p. Zofia Zwolska

15.10.2020 (czwartek) godz. 10.00 – wykład *): „Leonard Bernstein – między kompozycją a dyrygowaniem” – wykł. p. Igor Pogorzelski

22.10.2020 (czwartek) godz. 10.00 – wykład*): „Klimat – apokalipsa czy nadzieja” – wykł. p. Witold Lenart

29.10.2020 (czwartek) godz. 10.00 – wykład: „Choroby drzew na terenach zurbanizowanych” – wykł. p. J. Piętka

I N N E

17.10.2020 – wyjazd*) – koncert w siedzibie „Mazowsza”

22.10.2020 – Miński Dzień Seniora *)

data w uzgodnieniu – wyjazd*) do Izby Pamięci Konstantego Laszczki w Dobrem

*) – działania w ramach realizacji projektu Aktywny Senior – Zdrowy Senior (do 31.12.2020), dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

INAUGURACJA

INAUGURACJA NOWEGO ROKU 2020/21 W DNIU 01.10.2020 godz. 10.00 w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zaleceń związanych z pandemią (własne maseczki i dezynfekcja rąk – obowiązkowe, mierzenie temperatury przed wejściem do Sali Koncertowej)

Zapraszamy

Zarząd S”RTW” informuje wszystkich słuchaczy, że w najbliższym czasie nie będzie podpisywania list obecności podczas wykładów. Obecność dokumentować będziemy w następujący sposób: po dezynfekcji każdy otrzyma karteczkę, na której prosimy o wpisanie ( własnym długopisem) swojego imienia i nazwiska oraz podpisanie się, a następnie oddanie jej osobie wyznaczonej.

Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi, nie gromadzenie się w grupach, a miejsca prosimy zajmować z zachowaniem dystansu). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe, aby nie być blisko siebie, ale starajmy się zachować bezpiecznie.

Jednocześnie prosimy o naprawdę rozważne podejście do sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Jeżeli mamy jakieś objawy wskazujące nawet na lekkie przeziębienie czy jakąś infekcję, starajmy się zostać w domu, żeby nikogo nie narażać a i sobie pomóc.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

INFORMACJA – wycieczka KRAKÓW i OKOLICE

Zarząd S”RTW” w Mińsku Mazowieckim odwołuje wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim”, uwzględnioną w ramach projektu Aktywny Senior – Zdrowy Senior – współfinansowaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaplanowaną w dniach 17 – 20.09.2020.

Powodem jest zmniejszone zainteresowanie uczestników wynikające z sytuacji epidemicznej w Małopolsce.

W zamian proponujemy jednodniowy wyjazd do Pułtuska i Opinogóry w dniu 18.09.2020.

Wyjazd godz. 7.00 spod Miejskiego Domu Kultury.

Koszt 50 zł.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu