WYJAZD DO PUŁTUSKA

Przypominamy uczestnikom wycieczki do PUŁTUSKA, że wyjeżdżamy 18.09.2020 (piątek) o godz. 7.00 spod MDK

Śniadanie (I i ew. II) we własnym zakresie.

Obiad zaplanowany jest w Domu Polonii w Pułtusku o godz. 15.00

Wszyscy postępujemy wg zalecanych obostrzeń, a więc: prosimy o zabranie maseczek, w autokarze dostępne będą środki dezynfekujące, a przed wejściem do autokaru możliwe mierzenie temperatury. Prosimy o zabranie własnych długopisów w celu wypełnienia ankiety przed wejściem do Muzeum.

W programie wizyta w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz zwiedzanie Pułtuska.

Powrót ok. godz. 19.30

WYCIECZKA SANDOMIERZ-OPATÓW-ĆMIELÓW

Zarząd S „RTW” w ramach działań Aktywny Senior – Zdrowy Senior organizuje w dniach 22 -23.09.2020 2-dniową wycieczkę, m.in Sandomierz – Opatów – Ćmielów

Wstępny koszt wycieczki – 150 zł. (ew. rozliczenie wpłat na wycieczkę do Krakowa)

W programie, m.in. zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Opatowa, Sandomierza.

Obiadokolacja ze śniadaniem w hotelu na obrzeżach Sandomierza.

Szczegóły zostaną podane podczas dyżuru w ZD w dniu 16.09.2020

Zgłoszenia telefoniczne chętnych przyjmuje kol. Mirosława Kulma pod nr telefonu 691 357 170, a wpłaty przyjmowane będą w Zielonym Domku w środę w dniu 16.09.2020 w godz. 11.00 – 13.00

Wyjazd 6.45 spod MDK

INFORMACJA – wycieczka KRAKÓW i OKOLICE

Zarząd S”RTW” w Mińsku Mazowieckim odwołuje wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim”, uwzględnioną w ramach projektu Aktywny Senior – Zdrowy Senior – współfinansowaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaplanowaną w dniach 17 – 20.09.2020.

Powodem jest zmniejszone zainteresowanie uczestników wynikające z sytuacji epidemicznej w Małopolsce.

W zamian proponujemy jednodniowy wyjazd do Pułtuska i Opinogóry w dniu 18.09.2020.

Wyjazd godz. 7.00 spod Miejskiego Domu Kultury.

Koszt 50 zł.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

DYŻURY W ZIELONYM DOMKU

Informujemy słuchaczy MUTW, że najbliższy dyżur w Zielonym Domku odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. w godz. 11 – 13.00. Kolejny – 26 sierpnia w godz. 11 – 13.00.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE,

o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie. Tego dnia w ZD będziemy przyjmować wpłaty na wycieczkę Małopolskim Szlakiem Papieskim w wysokości 100 zł.

Zarząd

Drogie Koleżanki i Koledzy.

W swoim dotychczasowym życiu doświadczyliśmy wielu zawirowań w naszym kraju. Każdy z nas ma wyrobione spojrzenie na rzeczywistość. Doskonale jednak wszyscy rozumiemy wartość pracy i własne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wielu spośród nas jeszcze teraz pracuje wolontariacko na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu zaangażowaniu również nasze stowarzyszenie sprawnie funkcjonuje już 11 lat.

12 lipca br -to ważny dzień . Wybór prezydenta – to akt naszej dojrzałości politycznej i społecznego zaangażowania. 

Mimo trwającej ciągle pandemii koronawirusa COVID -19 – idźmy wybierać. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkiej ostrożności.   Kierujmy się odpowiedzialnością, a nie lękiem. Wybierzmy myśląc o przyszłości naszych dzieci i wnuków/ a i prawnuków/.

Z doświadczenia wiem, że: – stała praca/ a nie wsparcie socjalne/ – nowoczesna edukacja / a nie zaściankowość i kucie na pamięć/, – otwartość na innych ludzi /chociaż różnych poglądowo i kulturowo/ zwiększa naszą pozycję w świecie.

Chcemy kraju nowoczesnego, z: – dobrą infrastrukturą, – stabilnym prawem, – dobrą służbą zdrowia, – mądrze rozumianą ochroną naszej planety, – szacunkiem wobec siebie – z dobrym Strażnikiem Konstytucji.

Mamy dość kłótni i dzielenia społeczeństwa.

Nie propaganda telewizyjna, a logika i życiowe doświadczenie niech kierują naszym wyborem.

Z A P R A S Z A M  na W Y B O R Y   12 lipca br.

Jadwiga Maciejewska

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Słuchacze Mińskiego UTW

W niecodziennej dla nas okoliczności- trwającej ciągle sytuacji pandemicznej zakończyliśmy rok 2019/20.

W dn. 18 czerwca 2020r.- przy zachowaniu restrykcji Zarząd zorganizował Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, realizując tym samym postanowienia statutowe.

 Porządek zebrania obejmował m.in.

–  sprawozdanie roczne z działalności S”RTW”  za rok 2019/20

– sprawozdanie finansowe za rok 2019

– program działania na rok 2020/21

– udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019

W zebraniu wzięli udział chętni słuchacze, którzy zgłosili swój udział wcześniej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i Program Edukacyjny na rok 2020/21 były dostępne do wglądu przed zebraniem.

Jednocześnie informuję, że decyzją Zarządu w dn. 6 czerwca br.  wpłaty wniesione na działalność programową na II sem. zostają przeniesione jako opłata za zajęcia w I semestrze nowego roku akademickiego/ 2020/21/. Listy na gimnastyki pozostają aktualne z roku ubiegłego. Uwzględniając zaostrzenie warunków sanitarnych zmniejszamy liczebność grup ćwiczących a zwiększamy liczby grup: poniedziałek – 3 gr., wtorek – 3 gr. środa -4 gr. joga: wtorek – 2 gr. piątek 4 gr.  Skład poszczególnych grup będziemy uzgadniać indywidualnie. Prosimy o kontakt.

W nowym roku wpłacamy jedynie składkę członkowską w wysokości 30 zł.  do 12 września br.

Uwzględniając skomplikowaną sytuację wydłużamy dyżury członków Zarządu, by udzielać informacji indywidualnie.

Planowane terminy dyżurów w Zielonym Domku:

 24 czerwca, 1 i 8 lipca, 19 i 26 sierpnia, 29 września, w godz. 11.00 -13.00.

W dn. 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE, o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że nowy rok 2020/21 rozpoczniemy bez kłopotów. Życzę Państwu wielu miłych doznań, inspirujących zdarzeń, a przede wszystkim zdrowia i radości.

Z poważaniem Jadwiga Maciejewska

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/06/24/walne-zgromadzenie-18-06-2020/

WZC – WŁASNE DŁUGOPISY

Wszystkie osoby, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.06.2020 proszone są o przyniesienie własnych długopisów.

Nie będzie list przy wejściu do MSA, jak zwykle bywało, a w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się, przy wejściu każdy otrzyma karteczkę z datą, na której prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podpisać się (swoim długopisem). Podpisaną karteczkę należy zwrócić w drugim końcu sali i zająć wolne miejsce. Nie siadamy na miejscach oznaczonych znakiem X.

Oczywiście każdy jest w maseczce i w rękawiczkach jednorazowych.

Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności.

WZC i zakończenie roku

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim zaprasza swoich członków na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 r. w MSA , 1-szy termin godz. 10.00, 2-gi termin godz. 10.15

Z powodu przerwy w zajęciach spowodowanych pandemią, chcemy w tym dniu przeprowadzić zebranie sprawozdawcze za 2019 rok z programem:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • przyjęcie programu działania na rok 2020/2021
  • przedstawienie spraw organizacyjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie finansowe jest do wglądu w kolejne środy (3, 10, 17 czerwca) w czasie dyżurów członków Zarządu w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

W czasie spotkania będziemy starali się zachować środki bezpieczeństwa wynikające z aktualnych obostrzeń dot. liczby osób przebywających w pomieszczeniu.

Prosimy więc o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie: 508 315 912, elektronicznie: stowarzyszeniertwmm@o2.pl oraz zaopatrzenie się w maseczki.

Będzie to jedyne spotkanie kończące nasz rok akademicki 2019/2020.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie sytuacji i udział w spotkaniu.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu