AKTYWNY SENIOR - ZDROWY SENIOR

UMOWA Nr PK.526.47.2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
"Aktywny senior - zdrowy senior"
zawarta w dniu 30 wrześnoia 2015r.w Mińsku Mazowieckim
między:
Miastem Mińsk Mazowiecki
a Stowarzyszeniem "Radość Trzeciego Wieku"

 

Zarząd Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku" w Mińsku Mazowieckim informuje, że w okresie 01 październikq - 17 grudnia 2015 r. będzie realizował zadanie publiczne Miasta Mińsk Mazowiecki z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu pod hasłem "AKTYWNY SENIOR - ZDROWY SENIOR".

W ramach projektu będą prowadzone/ za częściową odpłatnością/ zajęcia aktywizujące seniorów:

gimnastyka /poniedziałki i środy w godz 9.00-10.00 oraz 10.10-11.10 w MDK

joga /piątki godz 9.00/w MDK
taniec w kręgu/ wtorki godz. 15.30-16.30 MDK
oraz 3 wykłady o tematyce związanej z projektem

Zapraszamy chętnych do udziału. Zgłoszenia przyjmujemy w czasie dyżuru - środy godz. 11.00-13.00 w Zielonym Domku/w parku