WYJAZD DO FILHARMONII WARSZAWSKIEJ

Informuję, że udało nam się dokonać rezerwacji 45 miejsc do Filharmonii Narodowej w Warszawie na Koncert Paprocki in memoriam „Polscy tenorzy w hołdzie Mistrzowi” w dniu 26.09.2021 r. (niedziela) o godz. 18.00 (10 miejsc w cenie 35 zł i 35 miejsc w cenie 45 zł).

Osoby, które zadeklarowały chęć wyjazdu proszone są o zgłoszenie się w dniu 22.09.2021 (środa) do Zielonego Domku w godz. 11.00 – 13.00 celem dokonania wpłaty za wstęp w wys. 35 zł lub 45 zł.

Dodatkowo 20 zł za przejazd autokarem . Łącznie do zapłaty 55 zł lub 65 zł.

Opłaty przyjmujemy tylko w Zielonym Domku w środę 22.09.2021 (godz. 11.00 – 13.00)

Wyjazd spod MDK i MSA (o godz. odjazdu poinformuję przy dokonywaniu wpłaty w środę w dniu 22.09.2021)

Z. Grzelak

ODWOŁANIE WYCIECZKI

Informujemy, że wycieczka „Szlakiem Norwida” zaplanowana na 21 września br. z powodu choroby przewodnika zostaje odwołana.

Wycieczka odbędzie się w innym, dogodnym terminie, który zostanie podany do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Osoby, które jednak chcą wycofać wpłatę (20 zł), mogą zgłaszać się do ZD w środy podczas dyżurów członków Zarządu.

Zarząd

OPŁATY STATUTOWE

W związku z koniecznością uaktualnienia listy słuchaczy MUTW na zbliżające się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków S „RTW” – przypominamy o niżej przedstawionych opłatach:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (SC) roczna – 30 zł (opłata na cały rok 2021/2022)

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 30 zł – opłata za I semestr 2021/2022tylko dla słuchaczy, którzy wnieśli opłatę za II semestr 2020/2021 w obniżonej wysokości, tj. 50 zł

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 50 zł – opłata za I semestr 2021/2022 dla słuchaczy, którzy nie wnieśli opłaty w wysokości 50 zł w II semestrze 2020/2021

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za I semestr 2020/2021 dla słuchaczy nowo przyjętych

WSZYSTKICH WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ W OSTATECZNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r., NOWO PRZYJĘCI – DO DNIA 30 WRZESNIA 2021 r.

Spotkanie z osobami, które chcą wstąpić do S „RTW” odbędzie się dnia 16 września 2021 r. w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Zapraszamy osoby, które wcześniej zapisały się na listę rezerwową i są chętne uczestniczyć w zajęciach MUTW (złożenie deklaracji).

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo – wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować na karteczkach z wypisanym nazwiskiem i podpisem, a następnie oddanych przy wejściu do Sali.

PAMIĘTAJMY o MASECZKACH, DEZYNFEKCJI i DYSTANSIE oraz o SZCZEPIENIACH

Z a p r a s z a my

Zarząd

NepalBuzz Options

Filharmonia Narodowa

Mam wielką przyjemność poinformować, że 26 września o godz. 18.00 w Filharmonii Narodowej odbędzie się Koncert Paprocki in memoriam „Polscy tenorzy w hołdzie Mistrzowi”.

Na program Koncertu składają się najpiękniejsze i najbardziej znane utwory jakie zostały napisane dla głosu tenorowego, poczynając od liryki sakralnej poprzez „hity” operowe i operetkowe na pieśniach neapolitańskich kończąc. Wykonają je najlepsi polscy tenorzy: Rafał Bartmiński, Dominik Sutowicz, Tadeusz Szlenkier i Łukasz Załęski. Prezentacje będą miały charakter turnieju podzielonego na cztery rundy. Nad sprawnym przebiegiem zmagań będzie czuwać Marzena Rogalska, a muzycznie wspierać wykonawców Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy, Maestro Macieja Figasa. Wszystko to odbędzie ku czci powojennego króla polskich tenorów – Mistrza Bogdana Paprockiego! Koszt 35, – 45,- zl

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w Zielonym Domku w środę 15.09.2021 podczas dyżuru członków Zarządu S „RTW” w godz. 11.00 – 13.00 i telefonicznie pod nr tel. 508-315-912 do dnia 17.09.2021 (piątek). W przypadku zgłoszenia się ok. 50 osób – wpłaty w dn. 22.09.2021 w ZD

KOSZTY GMNASTYK

Informujemy o wysokości opłat za poszczególne gimnastyki w I semestrze 2021/22:

PONIEDZIAŁKI – PIŁKI – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

WTORKI – PILATES – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

ŚRODY – GIMNASTYKA ROZCIĄGAJĄCA – 4 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30) – koszt 60 zł od osoby

PIĄTKI – JOGA – 4 grupy po 10 osób (godz. 8.00 – 9.00, 9,00 – 10,00, 10.00 – 11.00, 11.00 – 12.00) – koszt 170 zł

GIMNASTYKI ZDALNE:

środa – rozciągająca – 20 osób – koszt 45 zł

piątek – joga – 15 osób – 115 zł.

W przypadku gimnastyki zdalnej istnieje możliwość korzystania z niej 6 dni w tygodniu.

WAŻNE: Informujemy, że pierwsze godziny zajęć jogi są dla osób zaawansowanych – przynajmniej dwuletni udział w zajęciach danego rodzaju

Zajęcia Plastyczne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia plastyczne w nowym roku akademickim. Poprowadzi je pani Małgosia Zawolska. Zajęcia odbywać się będą w Zielonym Domku, we wtorki w godz. 10.30-12.30, uczestnicy ponoszą koszty materiałów.

Na warsztatach pracować będziemy w oparciu o technikę mix mediową. Jest to połączenie różnych metod artystycznego wyrazu (malarstwo, scrapbooking, kolaż) i mediów plastycznych (farby, tusze, pasty strukturalne, masy plastyczne i woski). Do prac wykorzystuje się wiele drobnych elementów tzw. scrapków (przydasi), mogą to być: koraliki, łańcuszki, papierowe kwiaty, koronki i zdjęcia. Dzieła mixmediowe sporządza się na grubym papierze, tekturze, drewnie i podobraziach. Eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami jest wspaniałą zabawą, daje poczucie artystycznej swobody i doświadczenia różnych wyrazów ekspresji. Proces tworzenia jest fantastyczną przygodą z kolorem, fakturą i radością kreowania.

DYŻUR W ZD

Kolejny dyżur Członków Zarządu w Zielonym Domku 15 września 2021 r. w godz. 11.00 – 13.00

PAMIĘTAJMY O SZCZEPIENIACH I MASECZKACH

Tego dnia rozpoczniemy zapisy chętnych na zajęcia z aktywności fizycznych w I semestrze 2021/22. Szczegóły w komunikacie o naszych najbliższych działaniach w zakładce „Tablica ogłoszeń”

Koszty poszczególnych gimnastyk podamy ok. 10 września br.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim, informuję o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o godz. 8.30 – I termin, godz. 8.50 – II termin w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej Wgląd do sprawozdania finansowego dla członków S „RTW” w dniach 15, 16, 17 września w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.                                                                                      Zarządu  – Jadwiga Maciejewska 

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na drugą wystawę z serii „6 Wielkich Kolekcji na 600-lecie Miasta”, będą to rzeźby z kolekcji Pawła Wąsowskiego.
Paweł Wąsowski znany szerszej publiczności jako artysta malarz, tworzący w stylu op-art, architekt, wykładowca akademicki i wreszcie kolekcjoner.
Kolekcja Pawła Wąsowskiego składa się z ponad 150 rzeźb. Są to głównie odlewy z brązu oraz kilka obiektów z kamienia. Prace mają wielkość od kilkunastu centymetrów do ponad metra.
Trzonem kolekcji są rzeźby wrocławskiego artysty Stanisława Wysockiego (Stan Wys), których tematem jest głównie ciało kobiece ujęte w syntetyczne, a czasem wręcz abstrakcyjne formy.
W kolekcji rzeźb znajdują się także prace Tadeusza Łodziany dziekana Warszawskiej ASP, Zofii Wolskiej i Tadeusza Kopra uczniów Xawerego Dunikowskiego, Romana Solskiego – ucznia Tadeusza Łodziany oraz Pawła Goliszka i Sławomira Micka.
Część kolekcji była już prezentowana w Muzeum Ziemi Mińskiej na Wystawie w 2015/2016 roku.
Obecna ekspozycja obejmuje głównie dzieła Stana Wys.
Wernisaż odbędzie się 19.08 o godzinie 18.00.
Oprawę muzyczną zapewni Małgorzata Lewandowska, saksofonistka, muzyk sesyjny, nauczyciel, którego pasją jest również komponowanie. Współpracuje z wieloma znanymi postaciami z polskiej sceny muzycznej, finalistka w Plebiscycie Times Polska „Osobowość Roku” w kategorii artysta muzyk.