Dzień Babci i Dziadka

Od wielu lat zimową porą odwiedzają nas dzieci z ,,Domowego Przedszkola,, z jasełkami i świątecznymi życzeniami oraz dzieci z Przedszkola nr 6 z programem na Dzień Babci i Dziadka, sprawiając nam  wiele radości  swoimi występami. W tym roku z oczywistych względów takie spotkania nie są możliwe, ale dzieci nie zapomniały o nas i przesłały nam okolicznościowe życzenia, pięknie dla nas zatańczyły i zagrały.  Serdecznie im za to dziękujemy.

OPŁATA ZA PAKIET PODSTAWOWY

W związku z licznymi zapytaniami dot. konsekwencji nieopłacenia PP na II semestr 2020/21, informujemy:

 • opłata dotyczy całego semestru
 • po odwołaniu rygorów pandemicznych wrócimy do wykładów stacjonarnych
 • nie opłacenie pakietu podstawowego wiąże się z wykluczeniem ze wszystkich: gimnastyk, wycieczek, wypoczynku letniego, wyjazdów okolicznościowych, organizowanych przez Stowarzyszenie „RTW”

W przypadku wszelkich rezygnacji prosimy o składanie takiej informacji na piśmie w Zielonym Domku lub drogą email.

Zawieszenie wszystkich zajęć będzie skutkować zawieszeniem działalności Stowarzyszenia (wystąpienie do Sądu Rejestrowego o zawieszenie)

Zarząd Stowarzyszenia „RTW”

ZALICZKA na OKUNINKĘ I KRYNICĘ

Informujemy, że

Informujemy, że przedpłat na wypoczynek wakacyjny należy dokonywać na konto Stowarzyszenia i tak: 

 • do OKUNINKI – 300,- zł – z dopiskiem: Okuninka
 • do KRYNICY 350,- zł – z dopiskiem: Krynica (tylko osoby z listy podstawowej – powiadomimy każdego telefonicznie po 20.01.2021) .
 • (do 10 marca br. jesteśmy zobligowani do wpłacenia zaliczki za rezerwację miejsc w „Perkozie”)

Obu wpłat należy dokonać do 26 l u t e g o b.r.

Rozpoczynamy II semestr

Szanowni słuchacze Mińskiego UTW.

Kolejny już raz piszę informację, która nie jest dla nas dobrą wiadomością. W dalszym ciągu pozostajemy bez spotkań bezpośrednich naszej społeczności.                                                                  

W poprzedniej informacji Zarząd przedstawił program działania na styczeń i luty 2021r.   /tematykę wykładów  on-line, zajęcia gimnastyczne, zapisy na wypoczynek letni/.

Kolejne wykłady w najbliższy czwartek : Sławni Polacy i ich koniki-. P.Ula Kowalczuk

Od poniedziałku  18.01.br rozpoczynamy gimnastyki on-line:

/poniedziałek 10.30 – piłki, wtorek  10.30– pilates, środa – 9.30 rozciągająca, piątek- joga godz. 8.30/.

Nie ma jeszcze kompletów na poszczególne grupy. Zachęcam Państwa do zwiększenia swojej aktywności fizycznej chociaż w takiej formie. Doświadczam tego i bardzo mi się to podoba. To naprawdę nie jest skomplikowane.

Przygotowałyśmy też informacje dot. wyjazdów wakacyjnych 05-15.06.br do Okuninki  /koordynator Jadwiga Maciejewska tel. 508 315 912/   i  02-14.09. br. do Krynicy Morskiej /koordynator Zofia Grzelak tel. 660 307 751/ .

Zainteresowanych prosimy o kontakt w Zielonym Domku , informację e-mail na adres stowarzyszeniertwmm@o2.pl  lub kontakt  telefoniczny  do koordynatorów.

Obecnie opracowywane są szczegółowe informacje dot. wypoczynku letniego w Okunince i Krynicy Morskiej i wkrótce zamieścimy je na stronie internetowej aktywnyseniormm.pl

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

 Z przykrością informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie odeszła nasza Koleżanka              Jolanta Kupidurska.  
Jola była słuchaczką Mińskiego UTW od początku jego powstania. Zawsze angażowała się w działalność organizacyjną: była członkiem grupy kronikarskiej, członkiem Rady Słuchaczy, aktywnym uczestnikiem różnych zajęć, współorganizatorem warsztatów decoupage, wernisażu prac słuchaczy MUTW  na rzecz  WOŚP. Niosła radość i humor na naszych wyjazdach wakacyjnych . Zawsze można było na Nią liczyć, nigdy nie odmówiła pomocy. Cechowały Ją sumienność, uczynność i koleżeńskość. Mimo choroby pogodna i uśmiechnięta tuliła swoje koty.
          ŻEGNAMY  CIĘ  JOLU  w bólu, zachowując w naszych sercach.  Spoczywaj w pokoju!

Córce i najbliższym członkom rodziny składamy wyrazy szczerego współczucia.

UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 .01.2021 godz. 13.00 w SALI POŻEGNAŃ W DOMU POGRZEBOWYM „BIAŁKOWSKI” PRZY UL. KOŚCIELNEJ 16

UWAGA! Punkty szczepienia przeciw covid19 w Mińsku Maz. to przychodnie: SP ZOZ (ul. Kościuszki), MILMED (ul. Kresowa), COMPLEX (Pl. Kilińskiego), CENTRUM (ul. Dąbrówki).

Zapisy ruszają oficjalnie 15 stycznia br. (Podobno gotowość szczepienia można zgłaszać w niektórych punktach już teraz.)

PLAN DZIAŁANIA MUTW STYCZEŃ – LUTY 2021

Informacja dla słuchaczy Mińskiego UTW dot. organizacji II semestru 2021 r.

Wykłady prowadzone będą stosownie do sytuacji pandemicznej:            stacjonarnie lub on-line .

Tematyka na okres  styczeń – luty  2021r.  

21 stycznia – p. Urszula Kowalczuk temat:  Słynni Polacy i ich koniki.                                                                                     

28 stycznia  – p. Robert Szewczyk temat:

Zagrożenie środowiska związane  z cywilizacją:  smog, zmiany klimatyczne, plastik.         

04 lutego – dr Konrad Zawadka temat w uzgodnieniu dot. szczepień COVID -19   

UWAGA! Prosimy o przesyłanie pytań w temacie szczepień do prowadzącego  wykład e-mailem stowarzyszeniertwmm@o2.pl  

 11 lutego – dr Jacek Piętka   temat:

Choroby drzew na terenach zurbanizowanych  

18 lutego –p. Igor Pogorzelski temat: 

Leopold Tyrmand – pierwszy bikiniarz PRL      

25 lutego – Daniel Sukniewicz  temat w uzgodnieniu

O P L A T Y

Opłata za pakiet podstawowy w II semestrze wynosi 50 zł (składka obniżona w II semestrze br.)

Płatne do 23.01.2021 na nr konta:

10 9226 0005 0010 3349 2000 0010

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH ONLINE w styczniu i lutym 2021: koordynator zajęć gimnastycznych online – Mirosława Kulma – tel. 691 357 170

 • poniedziałki/piłki/ grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online 10,00 – dostępne na Facebooku cały dzień
 • wtorki/pilates/grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
 • środa/rozciągająca/grupa 15 os. – 6 godz. – online koszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
 • piątek – joga – grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 8.30
 • basen – zajęcia wstrzymane

Z A P R A S Z A M Y

Zarząd