DYŻURY W ZIELONYM DOMKU

Informujemy słuchaczy MUTW, że najbliższy dyżur w Zielonym Domku odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. w godz. 11 – 13.00. Kolejny – 26 sierpnia w godz. 11 – 13.00.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE,

o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie. Tego dnia w ZD będziemy przyjmować wpłaty na wycieczkę Małopolskim Szlakiem Papieskim w wysokości 100 zł.

Zarząd

WZC – WŁASNE DŁUGOPISY

Wszystkie osoby, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.06.2020 proszone są o przyniesienie własnych długopisów.

Nie będzie list przy wejściu do MSA, jak zwykle bywało, a w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się, przy wejściu każdy otrzyma karteczkę z datą, na której prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podpisać się (swoim długopisem). Podpisaną karteczkę należy zwrócić w drugim końcu sali i zająć wolne miejsce. Nie siadamy na miejscach oznaczonych znakiem X.

Oczywiście każdy jest w maseczce i w rękawiczkach jednorazowych.

Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności.

WZC i zakończenie roku

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim zaprasza swoich członków na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 r. w MSA , 1-szy termin godz. 10.00, 2-gi termin godz. 10.15

Z powodu przerwy w zajęciach spowodowanych pandemią, chcemy w tym dniu przeprowadzić zebranie sprawozdawcze za 2019 rok z programem:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • przyjęcie programu działania na rok 2020/2021
 • przedstawienie spraw organizacyjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie finansowe jest do wglądu w kolejne środy (3, 10, 17 czerwca) w czasie dyżurów członków Zarządu w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

W czasie spotkania będziemy starali się zachować środki bezpieczeństwa wynikające z aktualnych obostrzeń dot. liczby osób przebywających w pomieszczeniu.

Prosimy więc o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie: 508 315 912, elektronicznie: stowarzyszeniertwmm@o2.pl oraz zaopatrzenie się w maseczki.

Będzie to jedyne spotkanie kończące nasz rok akademicki 2019/2020.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie sytuacji i udział w spotkaniu.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

Zapisy na wycieczkę

Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie „RTW” otrzymało dotację na realizację zadania publicznego AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego częściowo dofinansował nam niektóre nasze działania, m.in. zaprojektowaną wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim” w okresie 17 – 20.09.2020. (4 dni – trasa m.in. Olkusz, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, inne ciekawe miejsca).

Wycieczka zaplanowana była dla uświetnienia ogłoszonego roku 2020 Rokiem Papieskim w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

W związku z powyższym dokonujemy naboru uczestników tej wycieczki. Zapisy i wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł przyjmuje kol. Joanna Suchocka tel. 600 084 021 w środy w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Każda chętna osoba zapisuje się osobiście.

Na dzień 15.06.2020 lista zapisanych jest już kompletna, ale pozostaje możliwość zapisania się na listę rezerwową.

Przewidywany koszt całej wycieczki ok. 650 zł.

Szczegóły co do ostatecznych kosztów (po uwzględnieniu dofinansowania), trasy i programu wycieczki są w trakcie dopracowywania i podane zostaną w terminie późniejszym.

Oczywiście, mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli nam na wspólne przebywanie i bezpieczne podróżowanie.

DALSZE PRZEDŁUŻENIE

Szanowni Słuchacze Mińskiego UTW

W dniu 6 maja br. spotkał się Zarząd, z udziałem 2 przedstawicielek Rady Słuchaczy, celem omówienia ważnych spraw organizacyjnych.

POSTANOWIONO:

 • zawiesić zajęcia do 24 maja br., zgodnie z decyzją władz państwowych,
 • wznowić dyżury w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00 z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności,
 • opłaty wniesione na II semestr roku 2019/2020 przenieść na I semestr roku 2020/2021 dot.: za pakiet podstawowy (60 zł),za zajęcia warsztatowe (gimnastyki, joga). Na prośbę osoby zainteresowanej istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot na podstawie pisemnego oświadczenia i rezygnacji z zajęć w roku akademickim 2020/2021
 • zweryfikować program działania edukacyjnego na rok 2020/2021. Nie zrealizowane w II semestrze tego roku zagadnienia przenieść na następny rok,
 • realizację niektórych projektów uzależniamy od sytuacji epidemicznej w kraju. Najbliższe zaplanowane wcześniej zadania to: – to wyjazd do Teatru Wielkiego na NABUCCO. W tej kwestii będziemy korespondować z Teatrem Wielkim i w zależności od jego sugestii skorzystamy z jego propozycji przełożenia na inny termin (w miarę dogodny dla nas) lub zwrot gotówki. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych słuchaczy będzie to uzależnione od zalecanych obostrzeń w tym zakresie. – wyjazd wypoczynkowy do Okuninki we wrześniu: kolejne należne wpłaty wstrzymujemy do końca m-ca maja br.
 • O wyjazdach lub ich odwołaniu będziemy informować poprzez nasze strony internetowe. Prosimy też o kontakt telefoniczny (508 315 912) lub bezpośrednio w czasie dyżurów w ZD.

Jeśli pod koniec maja będą otwarte szkoły, planujemy spotkanie ogólne, na którym m.in. wypełnimy statutowy obowiązek przeprowadzenia Walnego Zebrania celem zatwierdzenia programu na rok 2020/2021 oraz zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Będzie możliwość wglądu do sprawozdania podczas środowych dyżurów w ZD.

Z satysfakcją informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyznało nam kwotę 40140,- zł na realizację złożonego wcześniej projektu w zakresie działań programowych MUTW . Życzymy sobie, by zaistniały warunki do pełnej realizacji tego projektu. O szczegółowych zadaniach wynikających z projektu poinformujemy po podpisaniu Umowy z MCPS.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę optymizmu i nadziei na rychłe spotkanie

Jadwiga Maciejewska – Prezes

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ -przedłużone

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN, przerwa w odbywaniu wszystkich zajęć słuchaczy MUTW zostaje przedłużona do 24 maja b.r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym – po posiedzeniu Zarządu, które przewidywane jest po najbliższym weekendzie majowym.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Słuchaczy i życzę dobrego zdrowia.

Jadwiga Maciejewska

I N F O R M A C J A

Drodzy słuchacze Mińskiego UTW

Miną święta, a wraz z nimi świąteczne zaangażowanie. Zagospodarujmy pożytecznie ten wymuszony czas kwarantanny.

Za kilka dni wszyscy będziemy zobowiązani nosić na ulicach, w sklepach, miejscach publicznych maseczki ochronne. W sieciach handlowych trudno je kupić. ZRÓBMY JE SAMI.

Wielu spośród nas przypomni sobie proste umiejętności krawieckie, wielu ma maszyny do szycia, w domowych zasobach znajdą się zapewne skrawki przydatnych do tego materiałów. W internecie jest sporo informacji „Jak uszyć maseczkę”. Będziemy je mieć dla siebie, swoich bliskich, pomyślmy o koleżankach i kolegach z MUTW, o swoich sąsiadach. Rozeznajmy zapotrzebowanie wśród bliskich nam osób. BĘDĄ NAM NA PEWNO WDZIĘCZNI!

W tych trudnych dniach, kiedy nie możemy się spotykać, skierujmy naszą aktywność na działania w tym momencie konieczne.

Przesyłajcie zdjęcia na naszą skrzynkę e-mail.

Przy szyciu uaktywnimy nasze myślenie, aktywność fizyczną, spalimy poświąteczne kalorie.

S E R D E C Z N I E pozdrawiam i zachęcam do aktywności.

Jagoda Maciejewska