ODWOŁANIE WYCIECZKI

Informujemy, że wycieczka „Szlakiem Norwida” zaplanowana na 21 września br. z powodu choroby przewodnika zostaje odwołana.

Wycieczka odbędzie się w innym, dogodnym terminie, który zostanie podany do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Osoby, które jednak chcą wycofać wpłatę (20 zł), mogą zgłaszać się do ZD w środy podczas dyżurów członków Zarządu.

Zarząd

OPŁATY STATUTOWE

W związku z koniecznością uaktualnienia listy słuchaczy MUTW na zbliżające się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków S „RTW” – przypominamy o niżej przedstawionych opłatach:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (SC) roczna – 30 zł (opłata na cały rok 2021/2022)

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 30 zł – opłata za I semestr 2021/2022tylko dla słuchaczy, którzy wnieśli opłatę za II semestr 2020/2021 w obniżonej wysokości, tj. 50 zł

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 50 zł – opłata za I semestr 2021/2022 dla słuchaczy, którzy nie wnieśli opłaty w wysokości 50 zł w II semestrze 2020/2021

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za I semestr 2020/2021 dla słuchaczy nowo przyjętych

WSZYSTKICH WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ W OSTATECZNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r., NOWO PRZYJĘCI – DO DNIA 30 WRZESNIA 2021 r.

Spotkanie z osobami, które chcą wstąpić do S „RTW” odbędzie się dnia 16 września 2021 r. w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Zapraszamy osoby, które wcześniej zapisały się na listę rezerwową i są chętne uczestniczyć w zajęciach MUTW (złożenie deklaracji).

Przypominamy słuchaczom MUTW, że 23 września br. (czwartek) w MSA o godz. 8.30 (I termin) i 8.50 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków (sprawozdawczo – wyborcze).

Obecność na Walnym Zebraniu Członków będziemy dokumentować na karteczkach z wypisanym nazwiskiem i podpisem, a następnie oddanych przy wejściu do Sali.

PAMIĘTAJMY o MASECZKACH, DEZYNFEKCJI i DYSTANSIE oraz o SZCZEPIENIACH

Z a p r a s z a my

Zarząd

NepalBuzz Options

KOSZTY GMNASTYK

Informujemy o wysokości opłat za poszczególne gimnastyki w I semestrze 2021/22:

PONIEDZIAŁKI – PIŁKI – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

WTORKI – PILATES – 3 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30) – koszt 100 zł od osoby

ŚRODY – GIMNASTYKA ROZCIĄGAJĄCA – 4 grupy po 15 osób (godz. 8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30) – koszt 60 zł od osoby

PIĄTKI – JOGA – 4 grupy po 10 osób (godz. 8.00 – 9.00, 9,00 – 10,00, 10.00 – 11.00, 11.00 – 12.00) – koszt 170 zł

GIMNASTYKI ZDALNE:

środa – rozciągająca – 20 osób – koszt 45 zł

piątek – joga – 15 osób – 115 zł.

W przypadku gimnastyki zdalnej istnieje możliwość korzystania z niej 6 dni w tygodniu.

WAŻNE: Informujemy, że pierwsze godziny zajęć jogi są dla osób zaawansowanych – przynajmniej dwuletni udział w zajęciach danego rodzaju

SPEKTAKL MUZYCZNY

Zapraszamy na spektakl muzyczny w Operze Kameralnej w Warszawie pt. „Tango z Placido Domingo” w dniu 14.10.2021 (czwartek) godz. 19.00.

Koszt 50 zł. Wyjazd tylko spod MDK – transport zapewnia obsługa Teatru.

PAMIĘTAJMY O SZCZEPIENIACH I MASECZKACH

Godzina wyjazdu podana zostanie w terminie późniejszym

Zgłoszenia przyjmuje kol. Mirka Kulma, tel. 691 357 170

Wpłaty po 15 września br. w Zielonym Domku

Zarząd

NASZE NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim zapraszamy Państwa do wznowienia swojej aktywności.

1. W ramach obchodów 600- lecia miasta chcemy zrealizować nasze plany dot. ukwiecania  fragmentu  Al. Radości Trzeciego Wieku. By wykonać to zadanie prosimy ,  by każdy uczestnik organizowanych przez nas wycieczek ” jako wejściówkę” przyniósł    1 cebulkę roślin kwitnących wiosną : żonkile, narcyze, hiacynty, tulipany.              Pozostałe osoby mogą przynieść cebulki do Zielonego Domku w czasie dyżurów. Mile widziane będzie opisanie przyniesionych cebulek jaki to rodzaj i np. kolor. Ułatwi to prace podczas sadzenia.

Zaplanowaliśmy tez nasadzenie lipy w miejscu wskazanym przez UM. O terminie prac powiadomimy Państwa.

2 . W najbliższym czasie  zrealizowane będą planowane wycieczki:  Białowieża- Hajnówka- Szlak tatarski   26- 27 sierpnia br.                                                 wypoczynek w Krynicy Morskiej  2-14 września br.                                                        – szlakiem CK Norwida – 21 września br                                                                          – Sucha- Liw – Węgrów  24 września br                                                                           – październik Dobre- Muzeum K. Laszczki 

27 września zaplanowaliśmy wyjazd integracyjny dla nowych słuchaczy                       – Wycieczka na trasie Arkadia- Nieborów- Walewice – koszt 50 zł. Zgłoszenia do kol. Mirosławy Kulmy tel. 691 357 170

3- Od 15 września rozpoczniemy zapisy na warsztaty świadomości ciała/ gimnastyki/. Planujemy : – poniedziałek– gimnastyka na piłkach 3 grupy po 15 os. Klub Fit & Yoj ul. Piłsudskiego 23    – wtorek- pilates  3 grupy po 15 os. Klub Fit & Yoj ul. Piłsudskiego 23    – środa– gimnastyka rozciągająca  4 grupy x 20 os. MDK – sala baletowa,                – wtorek, piątek – joga – 4 grupy x 10 os. ul. Okrzei 10

Wysokość opłat ogłosimy na stronie ok. 10 września br.

4-  W dniu 16 września /czwartek/ godz. 10.00 w Zielonym Domku odbędzie się spotkanie oczekujących na wstąpienie do Mińskiego UTW/ wcześniej zapisanych na listę tzw. rezerwową/. Ze względu na trwające przepisy pandemiczne oraz chrakter zajęć prosimy zainteresowanych o informację dot. szczepienia na Covid- 19.

Najbliższy dyżur członków Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 15 września br.

                                         Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

       

        

                                                                                                                                  

 

                                                                                      

,

                                                                                             


                            

.

WYJAZD DO BIAŁOWIEŻY

Program wycieczki na Podlasie w rejon Puszczy Białowieskiej  organizowanej przez Stowarzyszenie „RTW’ w Mińsku Maz.      

Założenia programowe zainspirowane zostały przez kol. Eugeniusza  Wołkowyskiego z UTW w Hajnówce.   Opracowanie Jadwiga Maciejewska  

  Temat przewodni: Skarby natury na terenie Polski /Puszcza Białowieska/  temat uzupełniający: wielokulturowość Podlasia                                                  

Kierownik grupy: Zofia Grzelak, przewodnik lokalny: Eugeniusz Wołkowyski

Termin 26-27 sierpnia 2021 r.

Białowieski Park Narodowy /BPN/  to jeden z obszarów Światowego Dziedzictwa Ludzkości- uznany przez UNESCO w 1979 r./od 1992r. włączono w ten obszar również część po białoruskiej stronie graniczącą z Polską. Na listę światowych Rezerwatów Biosfery został wpisany w 1977 r. Rezerwat /85,8 km2/ ma na celu zachowanie lasów naturalnych, typowych dla BPN łęgów i olsów a także licznych gatunków roślin chronionych, zwierząt i ptaków.

Ze względu na przygraniczny charakter tych terenów i zmiany historyczne spotykamy tu wielokulturowość etniczną i religijną. Przykładem jest dwujęzyczne nazewnictwo miejscowości, przydrożne krzyże /katolickie i prawosławne/, język.                                                                     

 W czasie wycieczki będzie okazja do integracji wewnętrznej grupy a także wymiany doświadczeń ze słuchaczami Hajnowskiego UTW.                 

Harmonogram

26.08.21 r.  /czwartek/     Wyjazd godz. 6.00 – Miejski Dom Kultury

Zabieramy prowiant na drogę, dowody szczepienia COVID-19, maseczki.

Obiadokolacja przewidywana ok. godz. 17.00 w Siemianówce

Prosimy o wzięcie ręczników, gdyż nie ma ich w wyposażeniu pokoi noclegowych .        

     Przyjazd do Hajnówki ok.9.30 /parking przy Hajnowskim Domu Kultury, spotkanie  z przewodnikiem.                

 – zwiedzanie Soboru Św. Trójcy – perły hajnowskiej architektury sakralnej,                       

  –  ok. godz. 10.15 wyjazd do Białowieży: przejście Szlakiem Królewskich Dębów, zwiedzanie Parku Pałacowego i Muzeum Przyrodniczego, cerkwi przy dawnym pałacu, kościoła z unikatowym wnętrzem – kinkiety, żyrandole, świeczniki z korzeni, dworca kolejowego Białowieża Towarowa /do godz.15.00/                                                        Przerwa kawowo- herbaciana ok. 45 min.                                                                                              

 – wyjazd do miejsca zakwaterowania w Ośrodku Edukacji Ekologicznej   w Siemianówce i kwatery prywatne  /ok.17.00/ zakwaterowanie, obiadokolacja, objazd Zalewu Siemianowskiego.                                                                                                 

 Spotkanie integracyjne przy ognisku, z udziałem gości z H UTW.        

 27.08.21 r.  /piątek/                                                                                                          

  – godz. 8.30 śniadanie , wykwaterowanie,                                                                                     

–  godz. 9.30 wyjazd na Szlak Tatarski  – Kruszyniany – wieś tatarska, zwiedzanie Ośrodka Kultury Tatarskiej, Meczetu, degustacja potraw w Tatarskiej Jurcie.                                                                                  

  – ok.godz.12.00 przejazd do Supraśla /przez Krynki z ciekawym rondem o 12 zjazdach/.                                                                                                                                          

  Ok. godz. 13.00 -Zwiedzanie Muzeum Ikon /jedyne w Polsce/ i Monasteru, Pałacu Bucholca  /obecnie Liceum Plastyczne/, Starego Rynku.                                                           

 Ok. godz. 15.00 planowany wyjazd do Mińska Maz., przyjazd ok. 18.30 MDK

Białowieski Park Narodowy – to bardzo interesujący obiekt przyrodniczy. Zachęcam wszystkich uczestników wycieczki do lektury internetowej nt temat. Pozwoli to zdobyć garść informacji o środowisku przyrodniczym tego ważnego kompleksu leśnego, tym samym bardziej świadomie odbierać przekazywaną wiedzę. Wystarczy wpisać Puszcza Białowieska, Nadleśnictwo Hajnówka, Białowieża lub Browsk.  Zapoznajcie się też z informacją nt Zalewu Siemianówka.

WAKACYJNE WYJAZDY

                  Przypominamy:                                                                                                                                            

– dnia 18.06.br.   – jednodniowa wycieczka do Siedlec – zwiedzanie miasta – koszt 20 zł od osoby – koordynator Mirka Kulma. Wyjazd spod MDK o godz. 7.45.

– w dn. 22-23.06. br.  – dwudniowa wycieczka do Płocka  –  koszt 100 zł od osoby – koordynator Jadwiga Maciejewska. Wyjazd spod MDK o godz. 7.00

– w dn. 26 – 27.08. br.  – dwudniowa wycieczka do Hajnówki –Białowieży – Szlak Tatarski – koszt 100 zł od osoby – koordynator Zofia Grzelak i Anna Smoleńska. Godzinę wyjazdu podamy w dalszym terminie. Brak miejsc. Lista rezerwowa

–  w dn. 21.09.br. – jednodniowa wycieczka – Szlakiem Norwida – koszt 20 zł – koordynator Jadwiga Maciejewska. Wyjazd spod MDK o godz. 8.00. Brak miejsc.

– w dn. 24.09.br. – jednodniowa wycieczka do Węgrowa – koszt 20 zł od osoby. Koordynatorki to Mirka Kulma i Marianna Zambrzycka. Jest 10 wolnych miejsc.

– w okresie 02 -14.09.br – wypoczynek w Krynicy Morskiej – koordynator Zofia Grzelak. Godzina wyjazdu zostanie ustalona w późniejszym terminie. Szczegóły proszę śledzić w zakładce „Wypoczynek”

Wpłaty na wycieczki jednodniowe i dwudniowe będziemy przyjmować w Zielony Domku podczas dyżurów w godzinach 11.00 – 13.00 w dniach: 02,   09  i 16 czerwca br.

Wpłaty za wypoczynek w Krynicy – tylko na konto: II rata (500 lub dowolnie więcej) do 31 lipca, br., III rata do 20 sierpnia br. O wysokości trzeciej raty poinformuję na początku sierpnia po rozlokowaniu w pokojach.

Pokój 2 osobowy – 1260.- od osoby, pokój 3 osobowy – 1140.- zł od osoby

Uczestników wycieczek dwudniowych (Płock i Hajnówka) oraz wyjeżdżających do Krynicy prosimy o zgłaszanie się   osobiście w dniach wyżej wymienionych celem podpisania list do ubezpieczenia

Od 17 czerwca  do 31 lipca br. – przerwa wakacyjna w dyżurach w Zielonym Domku.

Przewidywany dyżur w ZD po przerwie to dzień 4 sierpnia br.

ZAKOŃCZENIE ROKU W MSA

Szanowne koleżanki i koledzy

Smutno mówić o zakończeniu roku akademickiego, którego tak naprawdę nie było. Nasze działania programowe sprowadziły się do wykładów i zajęć gimnastycznych w systemie on-line.

Na okres wakacyjny zaplanowaliśmy szereg działań integracyjnych. Swój udział zgłaszaliście państwo bezpośrednio.                                                                                                          W  czwartek 27 maja br. zapraszamy do MSA o godz.10.00

aby omówić szczegóły organizacyjne, przedstawić program i koszty.                                                                                  Zapraszamy i liczymy na obecność uczestników wycieczek:

– do Siedlec  (18.06)

– do Płocka  (22-23.06)

– Hajnówki –Białowieży – Szlak Tatarski (26 – 27.08)

– Krynicy Morskiej (02 – 14.09)

– Szlakiem Norwida (21.09).

Z przyjemnością popatrzymy na siebie w ograniczonym zakresie, bo przecież niektóre rygory pandemiczne ciągle obowiązują.

Zarząd

INFORMACJA WAŻNA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU DO OKUNINKI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 21r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń/……./w związku z występowaniem stanu epidemii  – paragraf 14 stwierdza:

Do dnia 5 czerwca br. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego/…./                                         

  W związku z powyższym  organizator naszego wypoczynku  Biuro ASTUR Sp.z o.o przesuwa termin  pobytu w Okunince na okres 07 – 17czerwca br. 


Jednocześnie przypominam o spotkaniu uczestników wyjazdu w dn. 20 maja godz. 10.00 w sali koncertowej MSA. 


Wszelkie zapytania należy kierować do koordynatora wyjazdu- kol. Jadwigi Maciejewskiej drogą elektroniczną lub telefoniczna 508 315 912.
                                                                               Zarząd S”RTW”

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w Okunince  w okresie 05- 15 czerwca br. zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 20 maja / czwartek/ o godz. 10.00 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Jednocześnie przypominam o regulowaniu trzeciej wpłaty / 500 zł/ do dn. 15 maja br. na konto stowarzyszenia.    Informacji szczegółowych udziela koordynator wyjazdu Jadwiga Maciejewska     tel. 508 315 912
Wyjazd  w  dn. 05 czerwca br. godz. 9.00. Zbiórka przed Miejskim Domem Kultury.   Planujemy też organizację spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na wycieczki do Płocka i Siedlec. O ich terminach będziemy Państwa informować na stronie internetowej oraz sms-em. 
Proszę o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.   J. Maciejewska