WYJAZD DO OTRĘBUSÓW

Informujemy słuchaczy MUTW, że zarezerwowaliśmy 50 miejsc na koncert PZPiT „Mazowsze” pt. „KALEJDOSKOP BARW POLSKI” w dniu 21.03.2021 (niedziela) godz. 17.00. (wyjazd z Mińska Maz. spod MDK i MSA ok. godz. 15)

Koszt biletu 90.- zł od osoby (koszt z przejazdem).

Koszt przejazdu może ulec zmianie z uwagi na obostrzenia dot. ilości przewożonych osób, do czego musimy się dostosować.

Wyjazd i spektakl odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmujemy w ZIELONYM DOMKU w środy podczas dyżurów.

Chęć wyjazdu można zgłosić telefonicznie do kol. Z. Grzelak tel. 660-307-751, ale wpłaty należy dokonać w ZD w środy: 3.03.2021 i 10.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00.

W przypadku wzrostu zagrożenia pandemicznego wyjazd może zostać odwołany przez Stowarzyszenie lub organizatora.

Z A P R A S Z A M Y

MARZEC 2021 – gimnastyki on-line


Informujemy uczestników zajęć gimnastycznych, że w m-cu marcu 2021 r. z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią COVID-19, wszystkie gimnastyki będą odbywać się w systemie on-line.

Sytuacja może ulec zmianie z chwilą otwarcia klubów fitness, o czym poinformujemy osoby zainteresowane.

W związku z powyższym, opłaty za marzec wynoszą: PIŁKI – 29,- zł (5 godz.), PILATES -29.- zł (5 godz.), ŚRODA – 23.- zł (5 godz.), JOGA – 20.- zł (4 godz.).

Opłaty będą przyjmowane w Zielonym Domku w kolejne środy: 24.02.2021 i 03.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00

Zarząd

PROGRAM DZIAŁAŃ

Zarząd S”RTW” na posiedzeniu w dn. 10 lutego br. przyjął program dalszych działań organizacyjnych na najbliższy okres.

WYKŁADYbędą prowadzone zdalnie , do czasu odwołania zaostrzeń pandemicznych.   

Gimnastyki – prowadzone będą zdalnie, również do czasu odwołania zaostrzeń pandemicznych.                                                                                                                           Zaplanowaliśmy harmonogram wyjazdów wakacyjnych do Okuninki, Krynicy Morskiej (patrz zakładka WYPOCZYNEK) i organizacji wycieczek.

PRZYPOMINAMY O ZGŁASZANIU PRZY PIERWSZYCH WPŁATACH NA WYPOCZYNEK LETNI O FAKTURACH INDYWIDUALNYCH

Wycieczki programowe /w kolejności kalendarzowej/:

–  Siedlce– m.in. Muzeum Diecezjalne obraz El Greco   – termin 18 .06.br. odp. kol. M. Kulma  tel. 691-357-170 (jednodniowa)

– Środkowa Wisła – Sanniki- Płock- Czerwińsk  – termin 22 – 23 .06. br. odp. kol. J. Maciejewska  tel. 508-315-912, (dwudniowa)

Hajnówka- Białowieża  – termin 26 – 27 .08.br. odp. kol. Zofia Grzelak  tel. 660-307-751       (dwudniowa)                                   

– Szlakiem C. K. Norwida po Mazowszu – termin 21.09.br. odp. Kol. J. Maciejewska   tel. 508-315-912 (jednodniowa)

 – Węgrów – termin 24.09.br   (jednodniowa) odp. Kol. Mirosława Kulma  tel. 691-357-170

 – Dobre – muzeum Konstantego Laszczki  05.10.br. odp. kol. A. Smoleńska tel. 514-436-500 (jednodniowa)

Zapisy w środy w Zielonym Domku lub telefonicznie u osób odpowiedzialnych za daną wycieczkę.

Opłaty za wycieczki jednodniowe przyjmowane będą (osobiście) na tydzień przed wyjazdem w Zielonym Domku. Co do wycieczek dwudniowych informacje o opłatach podamy w późniejszym terminie.

Całkowity koszt każdej z wycieczek będziemy kalkulować zgodnie z aktualnymi warunkami dyktowanymi przez pandemię /np. liczba miejsc zajętych w autobusie/.

OPŁATY PP na II semestr

Z uwagi na upływ terminu płatności za PAKIET PODSTAWOWY na II semestr tego roku akademickiego w wys. 50 zł, osoby, które nie wniosły tej opłaty proszone są o czytelną deklarację uczestnictwa w MUTW i złożenie rezygnacji z uczestnictwa na piśmie drogą email lub osobiście w Zielonym Domku (dyżury członków Zarządu w środy w godz. 11.00 – 13.00)

Brak opłaty dyskwalifikuje w gimnastykach, wyjazdach wycieczkowych i wypoczynkowych oraz innych organizowanych zajęciach.

Zarząd

OPŁATA ZA PAKIET PODSTAWOWY

W związku z licznymi zapytaniami dot. konsekwencji nieopłacenia PP na II semestr 2020/21, informujemy:

  • opłata dotyczy całego semestru
  • po odwołaniu rygorów pandemicznych wrócimy do wykładów stacjonarnych
  • nie opłacenie pakietu podstawowego wiąże się z wykluczeniem ze wszystkich: gimnastyk, wycieczek, wypoczynku letniego, wyjazdów okolicznościowych, organizowanych przez Stowarzyszenie „RTW”

W przypadku wszelkich rezygnacji prosimy o składanie takiej informacji na piśmie w Zielonym Domku lub drogą email.

Zarząd Stowarzyszenia „RTW”

PLAN DZIAŁANIA MUTW STYCZEŃ – LUTY 2021

Informacja dla słuchaczy Mińskiego UTW dot. organizacji II semestru 2021 r.

Wykłady prowadzone będą stosownie do sytuacji pandemicznej:            stacjonarnie lub on-line .

Tematyka na okres  styczeń – luty  2021r.  

21 stycznia – p. Urszula Kowalczuk temat:  Słynni Polacy i ich koniki.                                                                                     

28 stycznia  – p. Robert Szewczyk temat:

Zagrożenie środowiska związane  z cywilizacją:  smog, zmiany klimatyczne, plastik.         

04 lutego – dr Konrad Zawadka temat w uzgodnieniu dot. szczepień COVID -19   

UWAGA! Prosimy o przesyłanie pytań w temacie szczepień do prowadzącego  wykład e-mailem stowarzyszeniertwmm@o2.pl  

 11 lutego – dr Jacek Piętka   temat:

Choroby drzew na terenach zurbanizowanych  

18 lutego –p. Igor Pogorzelski temat: 

Leopold Tyrmand – pierwszy bikiniarz PRL      

25 lutego – Daniel Sukniewicz  temat w uzgodnieniu

O P L A T Y

Opłata za pakiet podstawowy w II semestrze wynosi 50 zł (składka obniżona w II semestrze br.)

Płatne do 23.01.2021 na nr konta:

10 9226 0005 0010 3349 2000 0010

ORGANIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH ONLINE w styczniu i lutym 2021: koordynator zajęć gimnastycznych online – Mirosława Kulma – tel. 691 357 170

  • poniedziałki/piłki/ grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online 10,00 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • wtorki/pilates/grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 35 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • środa/rozciągająca/grupa 15 os. – 6 godz. – online koszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 9.30 – dostępne na Facebooku cały dzień
  • piątek – joga – grupa 15 os. – 6 godz. – onlinekoszt 28 zł – zapisy i wpłaty w ZD – godzina rozpoczęcia zajęć online – 8.30
  • basen – zajęcia wstrzymane
  • Taniec w kręgu, Śpiewamy razem, brydż – zawieszone z powodów pandemicznych

Z A P R A S Z A M Y

Zarząd

  

    

                                                                

                     

     

                                                                          

                                                          

Szanowni Państwo,
Fundacja Togatus Pro Bono na terenie powiatu mińskiego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizuje działania z zakresu edukacji prawnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie on-line na platformie facebooka Fundacji.
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/photos/a.247010205779874/1117014495446103/

🔸Mała firma bez rejestracji – dla kogo i jakie przywileje ? 10.12.2020
Link do wydarzenia wkrótce
Z poważaniem
Aneta Wiloch
Prezes Zarządu

 fasuga@togatus.pl  +48 89 527 71 04 | M +48 884 938 188