Zapisy na wycieczkę

Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie „RTW” otrzymało dotację na realizację zadania publicznego AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego częściowo dofinansował nam niektóre nasze działania, m.in. zaprojektowaną wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim” w okresie 17 – 20.09.2020. (4 dni – trasa m.in. Olkusz, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, inne ciekawe miejsca).

Wycieczka zaplanowana była dla uświetnienia ogłoszonego roku 2020 Rokiem Papieskim w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

W związku z powyższym dokonujemy naboru uczestników tej wycieczki. Zapisy i wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł przyjmuje kol. Joanna Suchocka tel. 600 084 021 w środy w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00. Każda chętna osoba zapisuje się osobiście.

Przewidywany koszt całej wycieczki ok. 650 zł.

Szczegóły co do ostatecznych kosztów (po uwzględnieniu dofinansowania), trasy i programu wycieczki są w trakcie dopracowywania i podane zostaną w terminie późniejszym.

Oczywiście, mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli nam na wspólne przebywanie i bezpieczne podróżowanie.

NABUCCO odwołane

Z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią, informujemy, że wyjazd do Teatru Wielkiego w dniu 02.06.2020 na operę NABUCCO został odwołany.

W związku z tym, prosimy o zgłaszanie się w środy podczas dyżurów w godzinach 11.00 – 13.00 w Zielonym Domku celem odbioru wpłaconych pieniędzy.

Prosimy o ewentualne powiadomienie osób, które nie odwiedzają naszej strony internetowej, a zapisały się do Teatru i wniosły opłatę.

Z a p r a s z a m y

DALSZE PRZEDŁUŻENIE

Szanowni Słuchacze Mińskiego UTW

W dniu 6 maja br. spotkał się Zarząd, z udziałem 2 przedstawicielek Rady Słuchaczy, celem omówienia ważnych spraw organizacyjnych.

POSTANOWIONO:

  • zawiesić zajęcia do 24 maja br., zgodnie z decyzją władz państwowych,
  • wznowić dyżury w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00 z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności,
  • opłaty wniesione na II semestr roku 2019/2020 przenieść na I semestr roku 2020/2021 dot.: za pakiet podstawowy (60 zł),za zajęcia warsztatowe (gimnastyki, joga). Na prośbę osoby zainteresowanej istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot na podstawie pisemnego oświadczenia i rezygnacji z zajęć w roku akademickim 2020/2021
  • zweryfikować program działania edukacyjnego na rok 2020/2021. Nie zrealizowane w II semestrze tego roku zagadnienia przenieść na następny rok,
  • realizację niektórych projektów uzależniamy od sytuacji epidemicznej w kraju. Najbliższe zaplanowane wcześniej zadania to: – to wyjazd do Teatru Wielkiego na NABUCCO. W tej kwestii będziemy korespondować z Teatrem Wielkim i w zależności od jego sugestii skorzystamy z jego propozycji przełożenia na inny termin (w miarę dogodny dla nas) lub zwrot gotówki. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych słuchaczy będzie to uzależnione od zalecanych obostrzeń w tym zakresie. – wyjazd wypoczynkowy do Okuninki we wrześniu: kolejne należne wpłaty wstrzymujemy do końca m-ca maja br.
  • O wyjazdach lub ich odwołaniu będziemy informować poprzez nasze strony internetowe. Prosimy też o kontakt telefoniczny (508 315 912) lub bezpośrednio w czasie dyżurów w ZD.

Jeśli pod koniec maja będą otwarte szkoły, planujemy spotkanie ogólne, na którym m.in. wypełnimy statutowy obowiązek przeprowadzenia Walnego Zebrania celem zatwierdzenia programu na rok 2020/2021 oraz zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Będzie możliwość wglądu do sprawozdania podczas środowych dyżurów w ZD.

Z satysfakcją informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyznało nam kwotę 40140,- zł na realizację złożonego wcześniej projektu w zakresie działań programowych MUTW . Życzymy sobie, by zaistniały warunki do pełnej realizacji tego projektu. O szczegółowych zadaniach wynikających z projektu poinformujemy po podpisaniu Umowy z MCPS.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę optymizmu i nadziei na rychłe spotkanie

Jadwiga Maciejewska – Prezes

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ -przedłużone

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN, przerwa w odbywaniu wszystkich zajęć słuchaczy MUTW zostaje przedłużona do 24 maja b.r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym – po posiedzeniu Zarządu, które przewidywane jest po najbliższym weekendzie majowym.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Słuchaczy i życzę dobrego zdrowia.

Jadwiga Maciejewska

I N F O R M A C J A

Drodzy słuchacze Mińskiego UTW

Miną święta, a wraz z nimi świąteczne zaangażowanie. Zagospodarujmy pożytecznie ten wymuszony czas kwarantanny.

Za kilka dni wszyscy będziemy zobowiązani nosić na ulicach, w sklepach, miejscach publicznych maseczki ochronne. W sieciach handlowych trudno je kupić. ZRÓBMY JE SAMI.

Wielu spośród nas przypomni sobie proste umiejętności krawieckie, wielu ma maszyny do szycia, w domowych zasobach znajdą się zapewne skrawki przydatnych do tego materiałów. W internecie jest sporo informacji „Jak uszyć maseczkę”. Będziemy je mieć dla siebie, swoich bliskich, pomyślmy o koleżankach i kolegach z MUTW, o swoich sąsiadach. Rozeznajmy zapotrzebowanie wśród bliskich nam osób. BĘDĄ NAM NA PEWNO WDZIĘCZNI!

W tych trudnych dniach, kiedy nie możemy się spotykać, skierujmy naszą aktywność na działania w tym momencie konieczne.

Przesyłajcie zdjęcia na naszą skrzynkę e-mail.

Przy szyciu uaktywnimy nasze myślenie, aktywność fizyczną, spalimy poświąteczne kalorie.

S E R D E C Z N I E pozdrawiam i zachęcam do aktywności.

Jagoda Maciejewska

 Szanowni słuchacze Mińskiego UTW.

W związku z poszerzającą się pandemią, w uzgodnieniu z członkami Zarządu S”RTW” i Radą Słuchaczy odwołuję wszystkie zajęcia do kończ kwietnia br. Dalsze regulacje będziemy podejmować adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wpłaty na pakiet podstawowy i zajęcia warsztatowe – będziemy rozliczać proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć w nowym roku akademickim.

Jednocześnie informuję, że w dn. 8 kwietnia br.przekazano na konta indywidualne  przedpłaty na wyjazd do sanatorium BUG na Białorusi. Wyjazd został odwołany ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Dziękuję koleżankom, które wykonały, skorygowały i wysłały przelewy .

Wyjazd do Okuninki we wrześniu br. pozostaje aktualny. Będziemy monitorować wszelkie zagrożenia. Dziękuję za zaufanie i zrozumienie tej niecodziennej sytuacji.

             Z serdecznymi życzeniami odporności na ten trudny czas

                              Jadwiga Maciejewska   Prezes S”RTW”

Szanowni słuchacze Mińskiego UTW!
Zapewne wszyscy Państwo dotkliwie odczuwacie konsekwencje stanu epidemii w naszym kraju. Musimy jednak poddać się rygorom zarządzeń władz państwowych, by mam nadzieję , szybciej uporać się z problemem.     Uwzględniając powyższe okoliczności  Zarząd Stowarzyszenia dostosował się do wymogów i na posiedzeniu on-line w dn. 25 marca 2020 r. przeanalizował ważne dla nas sprawy organizacyjne. Postanowiono:
1- przedłużyć zawieszenie zajęć / wykłady , gimnastyki, zajęcia warsztatowe/ do 10 kwietnia br. zgodnie z zaleceniem władz państwowych/.
Po zakończeniu przerwy epidemicznej dokonamy rozliczeń niewykorzystanych funduszy a wnioski przedstawimy na Walnym Zebraniu Członków / 14 maja br/.
2-odwołujemy planowany na maj wyjazd do sanatorium „BUG” na Białorusi. Nowy termin to 22-31 sierpnia 2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kol. Marianną Piechowicz/ jeśli do tej pory tego nie uczyniono/. Jednocześnie proszę o wstrzymanie się z regulowaniem III raty płatności.                                                                     

W stosunku do osób, które zrezygnowały z wyjazdu w terminie majowym, rozliczenie wpłconych kwot nastąpi w trybie indywidualnym na konto osobiste/prawdopodobnie w kwietniu/.
3- na stronie internetowej www.aktywnyseniormm.pl będziemy proponować zajęcia indywidualne, przydatne w realizacji naszego programu.
4- chętne koleżanki, w miarę swoich możliwości, zapraszam do prac w ogródku przy Zielonym Domku / z własnym sprzętem- kontakt na telefon służbowy/.
5- Informuję, że z dn. 01.04.20r. MDK obciążać nas będzie za użyczenie pomieszczeń Zielonego Domku- ok. 250 zł.miesięcznie – tyt. częściowego pokrycia kosztów mediów.
6- Z przyjemnością przedstawiam Państwu kol. Mirosławę Kulmę- nowego członka Zarządu S”RTW” . Po zatwierdzeniu przez KRS, koleżanka wspiera nas  w realizacji zadań programowych i działalności prospołecznej.
Wszystkim słuchaczom Mińskiego UTW życzymy dyscypliny i przestrzegania rygorów oraz efektywnego wykorzystania tych nieprzewidzianych ferii.                                                 

UŚMIECHU I POGODY DUCHA   –  Jadwiga Maciejewska    Prezes Zarządu                  

 

redakcja@medicalpress zaprasza

Szanowni Państwo,

W imieniu portalu Medical Press chciałabym zaprosić do uczestnictwa w
warsztatach „Senior w czasach epidemii. Czyli jak sobie radzić w świecie
koronawirusa.”
Warsztaty są dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym tematem
dzisiejszej epidemii, ale przede wszystkim seniorom, ponieważ szczególny
nacisk położony zostanie na choroby sercowo-naczyniowe i
diabetologiczne. Spotkania poprowadzą eksperci z dziedziny ochrony
zdrowia – wirusolog oraz kardiolog.

Warsztaty są bezpłatne. Może w nich uczestniczyć każdy kto posiada
komputer/smartphone z dostępem do internetu. Nie jest wymagane
logowanie.

Kilka informacji organizacyjnych:
termin – II połowa marca – o dokładnym terminie poinformujemy w kolejnym
mailu
miejsce publikacji – www.medicalpress.pl
ilość warsztatów – 3 wykłady w odstępie około tygodnia

Załączam zaproszenie, w którym znajduje się więcej informacji
dotyczących tematyki i ekspertów.

Bardzo proszę o przekazanie informacji o wykładach wszystkim seniorom i
osobom zainteresowanym. Załączam także plakat – zachęcam, aby umieścić
go na Państwa stronie www/facebooku.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Agnieszka Niewożewska
Redakcja MedicalPress
Tel. 666661321