OPŁATY STATUTOWE

W związku z koniecznością uaktualnienia listy słuchaczy MUTW na zbliżające się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków S „RTW” – przypominamy o niżej przedstawionych opłatach:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (SC) roczna – 30 zł – opłata na cały rok 2022/2023 – płatne na konto S”RTW” do 31.08.2022 r.

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za I semestr 2022/2023 – płatne na konto S”RTW” do 31.08.2022 r.

PAKIET PODSTAWOWY (PP) – 60 zł – opłata za II semestr 2022/2023 – płatne na konto S”RTW do 31.01.2023 r.

Zarząd

NepalBuzz Options