Zajęcia dodatkowe nieodpłatne

  Rok akademicki 2020/2021   (zgodnie z kalendarzem MEN)

Taniec w Kręgu *)  – prowadząca p. Agnieszka Sawka
wtorek  godz. 15.00  I grupa, godz. 16.00 II grupa  – Sala Baletowa MDK

Śpiewajmy Razem– prowadząca p. Monika Pszkit
poniedziałki w  godz.15.15 – 16.30 w Zielonym Domku

Szachy – prowadzący p. Jerzy Jackiewicz   –  poniedziałek   godz. 11.30  –  sala szachowa MDK

Brydż sportowy – prowadzący p.   Krzysztof Kulka
piątek godz. 12.00 sala SM” Przełom” ul. Kopernika

(Z uwagi na zamknięcie Klubu przez SM „Przełom” wystąpiliśmy z prośbą o użyczenie lokalu. Po otrzymaniu zgody osoby zainteresowane grą w brydża  zostaną niezwłocznie poinformowane.

*) – działanie w ramach realizacji projektu AS – ZS (do 31.12.2020), dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.