AS-ZS – Miasta Mińsk Mazowiecki

UMOWA Nr PK.526.47.2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Aktywny senior – zdrowy senior”
zawarta w dniu 30 wrześnoia 2015r.w Mińsku Mazowieckim
między:
Miastem Mińsk Mazowiecki
a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku”

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim informuje, że w okresie 01 październikq – 17 grudnia 2015 r. będzie realizował zadanie publiczne Miasta Mińsk Mazowiecki z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu pod hasłem „AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR”.

W ramach projektu będą prowadzone/ za częściową odpłatnością/ zajęcia aktywizujące seniorów:

gimnastyka /poniedziałki i środy w godz 9.00-10.00 oraz 10.10-11.10 w MDK

joga /piątki godz 9.00/w MDK
taniec w kręgu/ wtorki godz. 15.30-16.30 MDK
oraz 3 wykłady o tematyce związanej z projektem

Zapraszamy chętnych do udziału. Zgłoszenia przyjmujemy w czasie dyżuru – środy godz. 11.00-13.00 w Zielonym Domku/w parku