Założenia organizacyjne i programowe

Założenia organizacyjne Stowarzyszenia „RTW” dla działań
 Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w II semestrze 2022 roku

Czas trwania semestru:

Zajęcia planowane (wykłady, warsztaty) od 17 lutego  do 2czerwca 2022r

Dni wolne od zajęć: przerwa świąteczna  od 11 do 20 kwietnia 2022r.

Zajęcia gimnastyczne: (miejsce zajęć jak dotychczas)

Poniedziałek – gimnastyka z piłkami  3 grupy po 11 osób,

Wtorek – pilates 2 grupy po 10 osób,

Środa – gimnastyka rozciągająca 4 grupy po 17 osób,

Piątek – Joga 2 grupy po 10 osób,

Basen wg dotychczasowych zasad – wtorek godz 7:00

Taniec w kręgu (MDK Sala Baletowa)

Wtorek godz 15:30 – 17:30,

Środa godz 15:30 – 16:30

Warsztaty:

Śpiewamy razem poniedziałek godz 15:15-17:15 (Zielony Domek)

Plastyczne  wtorek godz 10:30 -13:00  (Zielony Domek)

Brydż sportowy- piątek  godz12:00 -14:00 (Sala SM „Przełom” ul.Kopernika

            Wycieczki

 1. Jednodniowa do Otwocka Wielkiego – kwiecień 2022r
 2. Jednodniowa do Powsina – maj 2022r
 3. Jednodniowa „Szlakiem Norwida” – czerwiec 2022r
 4. Dwudniowa do Łodzi  – kwiecień 2022r

Wypoczynek letni:

        1) Jarosławiec  –    od 12 do 22 czerwca 2022r
        2)  Rowy   –            od  20 sierpnia do 1 września 2022r

                                                                      Zarząd S”RTW”

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE   S „RTW”  DLA DZIAŁAŃ MUTW w II SEMESTRZE 2021 r.

Czas trwania semestru: zajęcia planowane (wykłady, warsztaty) 18.01.2021 – 28.05.2021

W zależności od sytuacji pandemicznej wykłady i warsztaty będą organizowane stacjonarnie lub on – line.

Dni wolne od zajęć: Wielki Tydzień (29.03 – 05.04.2021), przerwa majowa (01 – 03.05.2021)

Zajęcia gimnastyczne: (miejsce zajęć jak dotychczas)

poniedziałek – piłki 2 grupy (po 15 osób)

Wtorek – pilates 2 grupy (po 15 osób)

Środa – gimnastyka rozciągająca 3 grupy

JOGA: wtorek 1 grupa, piątek 2 grupy (po 12 osób) ul. Okrzei 10

Basen wg dotychczasowych zasad (wtorek)

Warsztaty – podnoszenie umiejętności cyfrowych (grupy 5-cio osobowe – ZIELONY DOMEK)

Taniec w kręgu – 2 razy po 1 godzinie tygodniowo (wtorek)

Śpiewajmy razem – 1.5 godz. tygodniowo (poniedziałki – ZIELONY DOMEK)

Brydż sportowy – piątki (Świetlica SM „Przełom” lub ZIELONY DOMEK)

Wycieczki: 2-dniowe

 1. Szlakiem Środkowej Wisły: Sanniki, Płock, Czerwińsk – czerwiec 2021
 2. Puszcza Białowieska: Hajnówka, Białowieża – sierpień 2021

Wycieczki 1-dniowe (za symboliczną opłatą 10 zł): czerwiec i wrzesień 2021

 1. Węgrów
 2. Siedlce
 3. Dobre

Wypoczynek letni:

 1. Okuninka -12 dni –  czerwiec 2021
 2. Krynica Morska – 12 dni – wrzesień 2021

Opłaty  za II semestr: po analizie kosztów opłata za pakiet podstawowy w II semestrze 2021 wynosi 50,- zł (płatne na konto Stowarzyszenia do 23 stycznia 2021 r.)

Informacje o opłatach za gimnastyki znajdują się w informacji dla słuchaczy zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną, zajęcia gimnastyczne planujemy w krótszych okresach

 (styczeń, luty) i zróżnicowanych trybach: on – line i stacjonarnie.

Kwoty opłat będą zróżnicowane (podane w w/wym. informacji na stronie aktywnyseniormm.pl)

                                                                                                                                Zarząd

Program  Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2016/17

Hasła tematyczne  wykładów i zajęć uzupełniających Planowana liczba  zajęć Odpowiedzialny/prowadzący Uwagi
I  Zagadnienia z wiedzy  ogólnej      
1. Literatura- życie i twórczość : Henryka Sienkiewicza Stefana Żeromskiego 2  wykłady+wycieczka  Członkowie Zarządu  
– udział  w Czytaniu Narodowym „Qvo vadis?” MBP 09.2016r kol. Izabella Rombel  
-udział w spotkaniach organizowanych przez MBP, MDK, MZM wg kalendarza Rada Słuchaczy  
2.  Historia  – T. Kościuszko  /200 rocznica śmierci/ bohater dwóch narodów. wykład
 1. Aleksy
 
-100 rocznica powstania polskiego garnizonu w Mińsku Maz. VII Pułk  Ułanów Lubelskich  /listopad/ Nowina –Konopka wg kalendarza Zarząd   S”RTW”  
-udział w wystawach czasowych  w MZM wg kalendarza Zarząd   S”RTW”  
-Muzeum Katyńskie 1 wyjazd Rada Słuchaczy  
-muzea na trasach wycieczek krajoznawczych na bieżąco Rada Słuchaczy  
2. Historia sztuki – wybrane zagadnienia z historii sztuki 2 x w semestrze Zakontraktowany wykładowca  
– monitorowanie wystaw w Muzeum Narodowym na bieżąco kol. Krystyna Makos – dla zainteresowanych  
3.  Historia muzyki i filmu/ wykłady na wybrane tematy/  2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy  
4. Wybrane zagadnienia z filozofii  ,etyki i religioznawstwa
Psychologia i socjologia na co dzień.
Wybrane zagadnienia z prawa
 2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy  
 5-Tematy okolicznościowe  2 x w semestrze    
-100 rocznica urodzin  Einsteina   – Teoria względności   kol. Sławomir  Ziemicki  
– fizyka na wesoło   kol. Sławomir  Ziemicki  
II  Lokalne zagłębia wiedzy/  Mińsk Mazowiecki i powiat miński/      
-595 lecie Mińska Mazowieckiego Wg kalendarza imprez Przedstawiciele  środowiska miejskiego i powiatowego  
-sławni mieszkańcy miasta i powiatu We współpracy z TPMMx    
-ważne wydarzenia historyczne i życia regionu      
-150 rocz. Powstania Szkół  w Siennicy wykład Stanisław Czajka  
– 100 rocz. Powstania  szkoły ogólnokształcącej w Mińsku Maz. zwiedzanie Izby Pamięci Wycieczka dla zainteresowanych
We współdziałaniu z Kol. J. Ostrowska Dźwigała
 
– Udział w przygotowaniu wydawnictwa  Mińsk  Mazowiecki i powiat miński w relacjach dziennikarskich z okresu 1831-1950 prezentacja historii i dorobku Muzeum Ziemi Mińskiej   
2- Wybrane problemy międzynarodowe, spotkania z dyplomatami 1 x w semestrze Zarząd S „RTW”  
3- Poznaj swój kraj   Zarząd  S”RTW”  
– wycieczki tematyczne związane z przyjętym programem  We współdziałaniu z RS i wybranym biurem podróży wolontariusze  
-Kujawy / Bydgoszcz –Toruń/ 18-19 maja  2017r BUT  
-Siennica 29.09.2019r. Rada Słuchaczy  
-Bieszczxady / 19-22.09.2017r.  BUT  
– Wola Okrzejska- 1 dniowa W uzgodnieniu    
– stolice Europy Wykłady Zakontraktowani wykładowcy  
– wypoczynek letni: czerwiec 2017 – Krynica Morska Zarząd Kol. M. Wocial, A. Smoleńska  
III  Propagowanie aktywnego  stylu życia      
Współpraca z Radą Seniorów  w mieście Wg kalendarza spotkań kol. J. Ostrowska – Dźwigałax  
1. Propagowanie wiedzy o zdrowiu, spotkania z lekarzami      
2. Warsztaty poprawiające kondycję seniorów      
– zajęcia komputerowe 2 x w semestrze kol. Teresa Mularz  
– śpiewanie w grupie 2 x w miesiącu p. Stanisław Woźnica  
– warsztaty manualne 2 x w semestrze po 5 h Zarząd  S”RTW”  
– ćwiczenia pamięci doraźnie p. H. Michalska  
-brydż sportowy 1 x w tygodniu S. M.  „Przełom”  
– muzykoterapia  doraźnie dr M. Kierył  
– warsztaty żywieniowe  doraźnie Zarząd  S”RTW”  
– decoupage 2 x w miesiącu kol. Krystyna Makos  
– kosmetologia na co  dzień      
– sem. językowe z wolontariuszami EBU      
– pierwsza pomoc      
4- Rozwój zainteresowań kulturalnych      
-wyjazdy do teatrów 1 x w miesiącu kol. Teresa Mularz  
-wyjazdy do filharmonii 1 x w miesiącu kol. Zyta Drabarek  
-klub dyskusyjny (film, teatr, książka)      
– monitorowanie  repertuaru kina w Mrozach Wg repertuaru kol. Elżbieta Janke   
-udział  w spotkaniach w MBP, MDK, MZM Wg kalendarza kol.Piotr Wilnowic   
5-zajęcia poprawiające aktywność fizyczną słuchaczy      
– warsztaty świadomości ciała:
poniedziałki  3 gr– gimnastyka na piłkach.
-środy 3 gr.- gimnastyka rozciągająca
1 x w tygodniu p. Małgorzata Kielle  
– joga / 3 grupy/ 1 x w tygodniu p. J. Rokicka  
– taniec w kręgu/ wtorek 1 gr./ 1 x w tygodniu p. E. Matejko-Paszkowska  
– basen / 2 grupy   wtorek i piątek/ 1 x w tygodniu p. Agnieszka Sawka  
– Nordic Walking/ wg odrębnego programu/ 2 x w tygodniu kol. Anna Smoleńska, MOSiR  
–   Ogólnopolski Marsz Nordic Walking 07.05.2016  kol. Alicja Rycielska  
6-współpraca międzypokoleniowa : udział we wspólnym projekcie UM -przedszkola ,SP, gimnazja / przekazywanie tradycji, ochrona środowiska, wspólne wycieczki, współdziałanie na rzecz seniorów/ Wg uzgodnień, kol. Ewa Gutkowska  
– współdziałanie w Fundacją EBU  /wymiana informacji o tradycjach, tańce, nauka języków/ okazjonalnie Zarząd  S”RTW” i  wolontariusze  
– Dom Opieki w Transborze wg uzgodnień kol. Alicja Rycielska,  
7- Organizacja  wystaw  dorobku  słuchaczy 1 raz w roku p. Eliza Bujalska  
8- Organizacja II Mińskiego Dnia Seniora            / 14 maja 2017r/ Kolędowanie, grill Rada Słuchaczy
Zarząd  S”RTW”
 
IV  Przyroda w naszym otoczeniu      
Współpraca z Fundacją” Nasza Ziemia „ w zakresie realizacji wybranych projektów. Dni Ziemi kol. Alicja Rycielska  
–  Aleja Radości Trzeciego Wieku / dosadzenia, ławeczki/   kol. Jadwiga Szałańska  
Czy życie ludzi zależy od pszczół 1 wykład p. Zbigniew Grzesiak  
V  Przygotowanie do jubileuszu  X Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku      
Przygotowanie konkursu literackiego nt. Późnej dojrzałości.   We współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II  
Przygotowanie biuletynu pokazującego dorobek słuchaczy /literacki, malarski, prac manualnych/.  Zbieranie materiałów- cały rok kol. Jerzy Maciejewski
słuchacze
 
Przygotowanie śpiewnika MUTW z uwzględnieniem piosenek o Mińsku Maz. i regionie Zbieranie materiałów i nauka piosenek cały rok   p. Stanisław Woźnica kol. Ewa Gańko  
 Opracowanie projektów do Starostwa i RM na dofinansowanie działań związanych z X leciem UTW Wrzesień 2016 Zarząd  S”RTW”  
Współpraca z wybranymi  placówkami oświatowymi w zakresie realizacji wybranych zadań. Wg terminarza zadań

kol. Alicja Rycielska kol. Jerzy Maciejewski

 

Program zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia” Radość Trzeciego Wieku” w dn. 21 kwietnia 2016r.    Uchwała nr 5.