Założenia organizacyjne i programowe

Program  Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2016/17

Hasła tematyczne  wykładów i zajęć uzupełniających Planowana liczba  zajęć Odpowiedzialny/prowadzący Uwagi
I  Zagadnienia z wiedzy  ogólnej
1. Literatura- życie i twórczość : Henryka Sienkiewicza Stefana Żeromskiego 2  wykłady+wycieczka  Członkowie Zarządu
– udział  w Czytaniu Narodowym „Qvo vadis?” MBP 09.2016r kol. Izabella Rombel
-udział w spotkaniach organizowanych przez MBP, MDK, MZM wg kalendarza Rada Słuchaczy
2.  Historia  – T. Kościuszko  /200 rocznica śmierci/ bohater dwóch narodów. wykład
  1. Aleksy
-100 rocznica powstania polskiego garnizonu w Mińsku Maz. VII Pułk  Ułanów Lubelskich  /listopad/ Nowina –Konopka wg kalendarza Zarząd   S”RTW”
-udział w wystawach czasowych  w MZM wg kalendarza Zarząd   S”RTW”
-Muzeum Katyńskie 1 wyjazd Rada Słuchaczy
-muzea na trasach wycieczek krajoznawczych na bieżąco Rada Słuchaczy
2. Historia sztuki – wybrane zagadnienia z historii sztuki 2 x w semestrze Zakontraktowany wykładowca
– monitorowanie wystaw w Muzeum Narodowym na bieżąco kol. Krystyna Makos – dla zainteresowanych
3.  Historia muzyki i filmu/ wykłady na wybrane tematy/  2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy
4. Wybrane zagadnienia z filozofii  ,etyki i religioznawstwa
Psychologia i socjologia na co dzień.
Wybrane zagadnienia z prawa
 2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy
 5-Tematy okolicznościowe  2 x w semestrze
-100 rocznica urodzin  Einsteina   – Teoria względności kol. Sławomir  Ziemicki
– fizyka na wesoło kol. Sławomir  Ziemicki
II  Lokalne zagłębia wiedzy/  Mińsk Mazowiecki i powiat miński/
-595 lecie Mińska Mazowieckiego Wg kalendarza imprez Przedstawiciele  środowiska miejskiego i powiatowego
-sławni mieszkańcy miasta i powiatu We współpracy z TPMMx
-ważne wydarzenia historyczne i życia regionu
-150 rocz. Powstania Szkół  w Siennicy wykład Stanisław Czajka
– 100 rocz. Powstania  szkoły ogólnokształcącej w Mińsku Maz. zwiedzanie Izby Pamięci Wycieczka dla zainteresowanych
We współdziałaniu z Kol. J. Ostrowska Dźwigała
– Udział w przygotowaniu wydawnictwa  Mińsk  Mazowiecki i powiat miński w relacjach dziennikarskich z okresu 1831-1950 prezentacja historii i dorobku Muzeum Ziemi Mińskiej 
2- Wybrane problemy międzynarodowe, spotkania z dyplomatami 1 x w semestrze Zarząd S „RTW”
3- Poznaj swój kraj Zarząd  S”RTW”
– wycieczki tematyczne związane z przyjętym programem  We współdziałaniu z RS i wybranym biurem podróży wolontariusze
-Kujawy / Bydgoszcz –Toruń/ 18-19 maja  2017r BUT
-Siennica 29.09.2019r. Rada Słuchaczy
-Bieszczxady / 19-22.09.2017r.  BUT
– Wola Okrzejska- 1 dniowa W uzgodnieniu
– stolice Europy Wykłady Zakontraktowani wykładowcy
– wypoczynek letni: czerwiec 2017 – Krynica Morska Zarząd Kol. M. Wocial, A. Smoleńska
III  Propagowanie aktywnego  stylu życia
Współpraca z Radą Seniorów  w mieście Wg kalendarza spotkań kol. J. Ostrowska – Dźwigałax
1. Propagowanie wiedzy o zdrowiu, spotkania z lekarzami  
2. Warsztaty poprawiające kondycję seniorów
– zajęcia komputerowe 2 x w semestrze kol. Teresa Mularz
– śpiewanie w grupie 2 x w miesiącu p. Stanisław Woźnica
– warsztaty manualne 2 x w semestrze po 5 h Zarząd  S”RTW”
– ćwiczenia pamięci doraźnie p. H. Michalska
-brydż sportowy 1 x w tygodniu S. M.  „Przełom”
– muzykoterapia  doraźnie dr M. Kierył
– warsztaty żywieniowe  doraźnie Zarząd  S”RTW”
– decoupage 2 x w miesiącu kol. Krystyna Makos
– kosmetologia na co  dzień
– sem. językowe z wolontariuszami EBU
– pierwsza pomoc
4- Rozwój zainteresowań kulturalnych
-wyjazdy do teatrów 1 x w miesiącu kol. Teresa Mularz
-wyjazdy do filharmonii 1 x w miesiącu kol. Zyta Drabarek
-klub dyskusyjny (film, teatr, książka)
– monitorowanie  repertuaru kina w Mrozach Wg repertuaru kol. Elżbieta Janke 
-udział  w spotkaniach w MBP, MDK, MZM Wg kalendarza kol.Piotr Wilnowic 
5-zajęcia poprawiające aktywność fizyczną słuchaczy
– warsztaty świadomości ciała:
poniedziałki  3 gr– gimnastyka na piłkach.
-środy 3 gr.- gimnastyka rozciągająca
1 x w tygodniu p. Małgorzata Kielle
– joga / 3 grupy/ 1 x w tygodniu p. J. Rokicka
– taniec w kręgu/ wtorek 1 gr./ 1 x w tygodniu p. E. Matejko-Paszkowska
– basen / 2 grupy   wtorek i piątek/ 1 x w tygodniu p. Agnieszka Sawka
– Nordic Walking/ wg odrębnego programu/ 2 x w tygodniu kol. Anna Smoleńska, MOSiR
–   Ogólnopolski Marsz Nordic Walking 07.05.2016  kol. Alicja Rycielska
6-współpraca międzypokoleniowa : udział we wspólnym projekcie UM -przedszkola ,SP, gimnazja / przekazywanie tradycji, ochrona środowiska, wspólne wycieczki, współdziałanie na rzecz seniorów/ Wg uzgodnień, kol. Ewa Gutkowska
– współdziałanie w Fundacją EBU  /wymiana informacji o tradycjach, tańce, nauka języków/ okazjonalnie Zarząd  S”RTW” i  wolontariusze
– Dom Opieki w Transborze wg uzgodnień kol. Alicja Rycielska,
7- Organizacja  wystaw  dorobku  słuchaczy 1 raz w roku p. Eliza Bujalska
8- Organizacja II Mińskiego Dnia Seniora            / 14 maja 2017r/ Kolędowanie, grill Rada Słuchaczy
Zarząd  S”RTW”
IV  Przyroda w naszym otoczeniu
Współpraca z Fundacją” Nasza Ziemia „ w zakresie realizacji wybranych projektów. Dni Ziemi kol. Alicja Rycielska
–  Aleja Radości Trzeciego Wieku / dosadzenia, ławeczki/ kol. Jadwiga Szałańska
Czy życie ludzi zależy od pszczół 1 wykład p. Zbigniew Grzesiak
V  Przygotowanie do jubileuszu  X Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Przygotowanie konkursu literackiego nt. Późnej dojrzałości.   We współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II
Przygotowanie biuletynu pokazującego dorobek słuchaczy /literacki, malarski, prac manualnych/.  Zbieranie materiałów- cały rok kol. Jerzy Maciejewski
słuchacze
Przygotowanie śpiewnika MUTW z uwzględnieniem piosenek o Mińsku Maz. i regionie Zbieranie materiałów i nauka piosenek cały rok   p. Stanisław Woźnica kol. Ewa Gańko
 Opracowanie projektów do Starostwa i RM na dofinansowanie działań związanych z X leciem UTW Wrzesień 2016 Zarząd  S”RTW”
Współpraca z wybranymi  placówkami oświatowymi w zakresie realizacji wybranych zadań. Wg terminarza zadań  

kol. Alicja Rycielska kol. Jerzy Maciejewski

Program zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia” Radość Trzeciego Wieku” w dn. 21 kwietnia 2016r.    Uchwała nr 5.