Opłaty

Uwaga:
Wszystkie opłaty prosimy wnosić na podane niżej konto w BS.
Na drukach w miejscu „tytułem” należy wpisać symbol  i kwotę

 symbol kwota okres
składka organizacyjna og 30 zł rocznie
pakiet podstawowy pp 60 zł semestralnie

Nr konta: 10 9226 0005 0010 3349 2000 0010