AS-ZS – Urząd Wojewódzki


UMOWA  NR  29/142/18

o realizację zadania publicznego pod tytułem:
„Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”
zawarta w dnniu 26 czerwca 2018 r. w Warszawie
pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie ul. Jagielońska 26
Regon  01 5528910, NIP  1132453940, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego,
w imieniu któreego, na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały Nr 739/340/18
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. działa:
Artur Pozorekpełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  a
Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333146, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez
Jadwigę Maciejewską  –  Prezesa Zarządu

Zofię Grzelak   –  Sekretarza Zarządu

ZADANIE AKTYWNY SENIOR  – ZDROWY SENIOR
będzie realizowane poprzez działania:
1,Opracowanie harmonogramu działań, działania promocyjne i informacyjne, ustalenie terminów poszczególnych działań,
podpisanie stosownych umów i porozumień, zakupu  materiałów
2,Upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia wśród seniorów /4 wykłady otwarte/
3.Promocja zdrowego stylu życia:
– wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zmian w obrębie stóp,
-wykłady i warsztaty zdrowego żywienia
4.Zgłębianie wiedzy o Regionie:
prelekcja i warsztaty z produkcji koziego sera w Rososzy
-wizyta w wiosce kulinarnej i warsztaty z produkcji :Sójki Mazowieckiej” w Podcierniu
_wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Julianówce – pieczenie ziemniaka,
-wycieczka po Mazowszu ?zwiedzanie Muzeum w Stawiskach i Matecznika PZPiT :Mazowsze” w Otrębusach/
5.Integracja między pokoleniowa i społeczna seniorów:
-wyjazd w Dolinę Bobrów w Dłużewie
-organizacja III Mińskiego Dnia Seniora
6.Rozwijanie zainteresowań seniorów:
-warsztaty literackie
7. Aktywne spędzanie wolnego czasu:
-udział w biegu po nowe żucie
-poznawanie kraju /organizacja i udział w wycieczce w Kotlinę Jeleniogórską/.