ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni słuchacze Mińskiego UTW

Ponownie muszę przekazać Państwu smutne wiadomości. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19, rosnącym stanem pandemii, Zarząd Stowarzyszenia ”RTW” prowadzący  Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zawiesza wszystkie zajęcia tj. gimnastyki, wykłady stacjonarne, planowane wyjazdy (Dobre), Taniec w kręgu, Śpiewamy Razem w okresie od dn. 19 października br. do dnia 6 listopada br.

O dalszym działaniu będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że będziemy starali się udostępniać wykłady online  w stałym czasie naszych wykładów / czwartek – godz.10.00- 11.30/ na Facebook  Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i odporności wszelakiej w tym trudnym czasie, a także umiejętnego jego zagospodarowania.

                                                                   Jadwiga Maciejewska- Prezes Zarządu

Informacje dla słuchaczy Mińskiego UTW z dn. 15.10.20r.

  1. Wykłady – w czasie pandemii zmieniamy formę udziału w wykładach. Dopuszczalna liczba uczestników w Sali wynosi 25%, co daje 115 osób. Będziemy nagrywać niektóre wykłady/ za zgodą prowadzącego/ i odtwarzać je na Facebook w pierwszy poniedziałek po wykładzie.

Kolejny wykład odbędzie się w dn. 22.10.br

Ze względu na zwiększone obowiązki rodzinne i zagrożenia po Wszystkich Świętych zajęcia w okresie od 29.10. do 5.11. br.  z a w i e s z a m y!

    2.      Do dnia 16. 10.br będziemy przyjmować zgłoszenia pisemne lub e-meilem o rezygnacji z udziału w zajęciach gimnastycznych w I semestrze. Po tym terminie przystąpimy do naliczenia zwrotów i ich wypłacanie / Zielony Domek, od 28 .10 -środa /. Konsekwencją może być zmiana ilości grup.

3.  Zachęcam Państwa do udziału w wycieczce do Muzeum Konstantego Laszczki– wybitnego artysty plastyka- w Dobrem. Planowany wyjazd 20.10.br o godz. 11.30/ MDK/. Przewidziane spotkanie kameralne. Koszt – 5 zł.   Listę prowadzi kol. Hanna Gryz

4.   Zapisy na planowany Jubileuszowy koncert Zespołu Mazowsze w dn. 8.11.br. prowadzone będą 22.10. Koszt- ok. 20 zł/ pokrycie kosztów podróży/.

    Listę prowadzi kol. Zofia Grzelak

Zachęcam Państwa do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz dzielenia się informacjami z koleżankami z naszego środowiska.

Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim czyni starania o przyznanie kwoty 150.000 zł na doposażenie w niezbędny profesjonalny  sprzęt  w różnych akcjach ratowniczo gaśniczych   /

/PROJEKT nr 2/.   G L O S O W A N I A   –    #mińskibudżetobywatelski2021      

INAUGURACJA

INAUGURACJA NOWEGO ROKU 2020/21 W DNIU 01.10.2020 godz. 10.00 w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zaleceń związanych z pandemią (własne maseczki i dezynfekcja rąk – obowiązkowe, mierzenie temperatury przed wejściem do Sali Koncertowej)

Zapraszamy

Zarząd S”RTW” informuje wszystkich słuchaczy, że w najbliższym czasie nie będzie podpisywania list obecności podczas wykładów. Obecność dokumentować będziemy w następujący sposób: po dezynfekcji każdy otrzyma karteczkę, na której prosimy o wpisanie ( własnym długopisem) swojego imienia i nazwiska oraz podpisanie się, a następnie oddanie jej osobie wyznaczonej.

Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi, nie gromadzenie się w grupach, a miejsca prosimy zajmować z zachowaniem dystansu). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe, aby nie być blisko siebie, ale starajmy się zachować bezpiecznie.

Jednocześnie prosimy o naprawdę rozważne podejście do sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Jeżeli mamy jakieś objawy wskazujące nawet na lekkie przeziębienie czy jakąś infekcję, starajmy się zostać w domu, żeby nikogo nie narażać a i sobie pomóc.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

INFORMACJA – wycieczka KRAKÓW i OKOLICE

Zarząd S”RTW” w Mińsku Mazowieckim odwołuje wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim”, uwzględnioną w ramach projektu Aktywny Senior – Zdrowy Senior – współfinansowaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaplanowaną w dniach 17 – 20.09.2020.

Powodem jest zmniejszone zainteresowanie uczestników wynikające z sytuacji epidemicznej w Małopolsce.

W zamian proponujemy jednodniowy wyjazd do Pułtuska i Opinogóry w dniu 18.09.2020.

Wyjazd godz. 7.00 spod Miejskiego Domu Kultury.

Koszt 50 zł.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

DYŻURY W ZIELONYM DOMKU

Informujemy słuchaczy MUTW, że najbliższy dyżur w Zielonym Domku odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. w godz. 11 – 13.00. Kolejny – 26 sierpnia w godz. 11 – 13.00.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE,

o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie. Tego dnia w ZD będziemy przyjmować wpłaty na wycieczkę Małopolskim Szlakiem Papieskim w wysokości 100 zł.

Zarząd

Drogie Koleżanki i Koledzy.

W swoim dotychczasowym życiu doświadczyliśmy wielu zawirowań w naszym kraju. Każdy z nas ma wyrobione spojrzenie na rzeczywistość. Doskonale jednak wszyscy rozumiemy wartość pracy i własne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wielu spośród nas jeszcze teraz pracuje wolontariacko na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu zaangażowaniu również nasze stowarzyszenie sprawnie funkcjonuje już 11 lat.

12 lipca br -to ważny dzień . Wybór prezydenta – to akt naszej dojrzałości politycznej i społecznego zaangażowania. 

Mimo trwającej ciągle pandemii koronawirusa COVID -19 – idźmy wybierać. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkiej ostrożności.   Kierujmy się odpowiedzialnością, a nie lękiem. Wybierzmy myśląc o przyszłości naszych dzieci i wnuków/ a i prawnuków/.

Z doświadczenia wiem, że: – stała praca/ a nie wsparcie socjalne/ – nowoczesna edukacja / a nie zaściankowość i kucie na pamięć/, – otwartość na innych ludzi /chociaż różnych poglądowo i kulturowo/ zwiększa naszą pozycję w świecie.

Chcemy kraju nowoczesnego, z: – dobrą infrastrukturą, – stabilnym prawem, – dobrą służbą zdrowia, – mądrze rozumianą ochroną naszej planety, – szacunkiem wobec siebie – z dobrym Strażnikiem Konstytucji.

Mamy dość kłótni i dzielenia społeczeństwa.

Nie propaganda telewizyjna, a logika i życiowe doświadczenie niech kierują naszym wyborem.

Z A P R A S Z A M  na W Y B O R Y   12 lipca br.

Jadwiga Maciejewska