FINANSE OSOBISTE – wykłady w MBP

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie nt. finansów osobistych, który odbędzie się 27.05.2022 w MBP:

9.00 – 11.00 temat: Pierwsze kroki w planowaniu finansowym (2h)

11.15 – 13.15 Temat: Finanse to też liczby – piękne i użyteczne (2 h)

13.45 – 15.45 temat: Jak pożyczać i nie wpaść w pułapkę (2h)

16.00 – 17.00 Emerytura to też twoja przyszłość cz. 1 (2h)

Zgłoszenia chętnych przyjmuje kol. Mirka Kulma tel. 691 357 170

Zarząd

Koncert charytatywny dla Ukrainy

14 maja 2022 roku mieliśmy okazję ponownie zaprezentować nasz koncert „Kobieta , mężczyzna i świat” w wykonaniu  zespołu instrumentalno – wokalnego „Ciągle młodzi” i chóru „Śpiewamy razem” , tym razem w gościnnych progach MDK.

Była to impreza   charytatywna, a dochód z niej w wysokości 2050zł  został  przekazany Pani Ewelinie Oberzing , która organizuje pomoc dla osób z Ukrainy , przebywających na terenie naszego miasta.

Na nasze zaproszenie odpowiedział Pan Leszek Celej, dyrektor MZM a jednocześnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia,  który  nas pięknie zapowiedział, a szczególny akcent położył na cel imprezy i sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Ukraina.

W koncercie wystąpiła także Pani Zofia Grzelak, prezes naszego Stowarzyszenia!

Sala MDK wypełniona była „po brzegi”, a gorące oklaski na stojąco zachęciły nas do bisów !

Dziękujemy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział w projekcie, widzom, którzy nas oklaskiwali i hojnie zasilili naszą charytatywną puszkę, Dyrekcji  i pracownikom MDK za pomoc w realizacji koncertu.

Do zobaczenia przy kolejnych imprezach.

Tekst opracowały:  Ewa Gańko , Teresa Marciniak  

Urząd Miasta informuje

Szanowni  Państwo,

zbliżamy się do wydarzeń kończących jubileusz miasta. To był pełen wyzwań, ale przed wszystkim pełen niezwykłych wydarzeń i spotkań rok.  Podczas Dni Miasta ( 27-29 maja)  planujemy szereg aktywności, o których już dziś informujemy, abyście mogli Państwo zarezerwować czas i zaszczycić nas swoją obecnością. Zaproszenie i szczegółowy program prześlemy wkrótce.

Będzie nam bardzo  miło jeśli znajdziecie Państwo czas na udział w Balu Charytatywnym na rzecz odbudowy naszego partnerskiego miasta Borodianki ( 28.05), koncercie międzynarodowym z udziałem muzyków z miast partnerskich (27.05) czy koncercie oratoryjno-symfonicznym, z udziałem światowej sławy mezzosopranistki  Małgorzaty Walewskiej (29.05). To najważniejsze działania podsumowujące jubileusz 600-lecia miasta.

Mottem jubileuszu są RELACJE. Mamy nadzieję, że minione, jak i te zaplanowane działania,  wzmacniają jedność i wspólnotowość naszej społeczności.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziały Promocji, Kultury i Sportu p. Katarzyną Łaziuk ( tel. 608 760 868, mail: katarzyna.laziuk@umminskmazowiecki.pl)

Informacje o balu:

Bal odbędzie się 28 maja 2022 r. o godz. 20.00 w sali bankietowej ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego

Opłatę w wysokości 300 zł za parę / 150 zł za osobę należy wpłacać na konto UM  z dopiskiem: Na odbudowę Borodianki;  numer rachunku: 64 9226 0005 0024 4185 2000 0850; Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

W celu odebrania zaproszenia prosimy o kontakt mailowy lub/i telefoniczny:

ewelina.parchomenko@umminskmazowiecki.pl

25 759 53 76

W dniu 26 kwietnia br. w Hucie Mińskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Kazimierza Przekory zamordowanego za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej (2 VII 1943 r).

 Uroczystość odbyła się  w ramach Programu „Zawołanie po imieniu” poświęconego Polakom, którzy  w czasie niemieckiej okupacji za pomoc ludności żydowskiej zapłacili najwyższą cenę.

Organizatorem uroczystości był Instytut Pileckiego oraz powiatowe i gminne władze samorządowe.
Głaz z tablicą pamiątkową umiejscowiono przed Szkoła Podstawową w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiżnie.

W uroczystości wzięła udział kol. Zofia Grzelak – Prezes naszego Stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Z A W I A D O M I E N I E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  „RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU”   W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S”RTW”,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków   na   dzień  12   maja  2022 roku  o  godz. 1000   w  pierwszym  terminie   i   1015  w drugim terminie w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 do wglądu podczas dyżurów członków Zarządu   w Zielonym Domku w dniach 4 i 11 maja 2022 roku (2 kolejne środy) w godz. 1100 – 1300 

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na rozmowy
o zastosowaniu oprogramowania wDialogu w konsultacjach z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wdraża oprogramowanie informatyczne wDialogu wspierające przygotowanie i organizację konsultacji z mieszkańcami. Uniwersytet Warszawski, który wspólnie z Politechniką Warszawską opracował platformę wDialogu, jest inicjatorem spotkania, podczas którego będzie można zapoznać się z oprogramowaniem oraz porozmawiać o pomocy dla mieszkańców w zakresie jego wykorzystania.
Spotkanie poprowadzi  dr hab. Anna Przybylska z Wydziału Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeśli chcecie by konsultacje społeczne miały sens, przyjdźcie poznać oprogramowanie wDialogu!

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, Czytelnia