KAPSUŁA CZASU

Drogie mińszczanki i drodzy mińszczanie,

przy ulicy Warszawskiej, wokół rzeźby Anny Mińskiej powstaje Skwer 600-lecia.

Z okazji otwarcia tej nowej przestrzeni rekreacyjnej zostanie tam wmurowana k a p s u ł a  c z a s u, która o nas – współczesnych mieszkańcach miasta, przypomni następnym pokoleniom. W kapsule umieścimy przykłady przyjaźni jaka łączy dzisiejszych mińszczan (skwer zajmie miejsce po dawnej kawiarni „Przyjaźń”, która dla wielu mieszkańców była miejscem towarzyskich spotkań). Zapraszamy Was do włączenia się w tę inicjatywę.  Do 20 listopada w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zbieramy kartki z życzeniami, pocztówki z wakacji, fotografie z przyjaciółmi, grupowe zdjęcia z przedszkola, szkoły czy firmy, listy, wiersze, piosenki, a także zaproszenia i menu ze wspólnych biesiad (materiały rozmiarów max. kartki A4). Miasto uzupełni ten zbiór o pamiątki związane z obchodami 600-lecia. Kapsuła zostanie zamurowana w dniu otwarcia skweru. O terminie poinformujemy Was wkrótce.

Na prośbę Magdy Mól

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

umieszczono na stronie – Z. Grzelak