WZC

Zarząd Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o zwołaniu na dzień 9 maja 2019r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej

w dniu 9 maja o godz. 10.00- pierwszy termin/ drugi termin 9 maja godz. 9.15/.                                                                        Porządek zebrania

1- Sprawy proceduralne: wybór przewodniczącego, poszczególnych komisji, – przyjęcie stosownych uchwał.

2- Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu S „RTW” za rok 2018/19

3- Sprawozdanie finansowe S „RTW”  za rok 2018

4- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej S „RTW” za rok 2018

5-Przedstawienie projektów programu merytorycznego i organizacyjnego na rok 2019/20

6- Dyskusja

7- Podjęcie uchwał w sprawie:

a- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018/19

b- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

c- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

d- zatwierdzenie programów  S”RTW” organizacyjnego i merytorycznego  na rok 2019/20

e- udzielenie absolutorium zarządowi S „RTW”

8- Przyjęcie wniosków  Komisji wnioskowej.

 

Jednocześnie Zarząd  S” RTW” informuję, że w dniach 24  kwietnia oraz 8 maja wyłożone będzie sprawozdanie finansowe  do wglądu/ w godz. 11.00- 13.00 w siedzibie stowarzyszenia./