Drogie Koleżanki i Koledzy.

W swoim dotychczasowym życiu doświadczyliśmy wielu zawirowań w naszym kraju. Każdy z nas ma wyrobione spojrzenie na rzeczywistość. Doskonale jednak wszyscy rozumiemy wartość pracy i własne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wielu spośród nas jeszcze teraz pracuje wolontariacko na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu zaangażowaniu również nasze stowarzyszenie sprawnie funkcjonuje już 11 lat.

12 lipca br -to ważny dzień . Wybór prezydenta – to akt naszej dojrzałości politycznej i społecznego zaangażowania. 

Mimo trwającej ciągle pandemii koronawirusa COVID -19 – idźmy wybierać. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkiej ostrożności.   Kierujmy się odpowiedzialnością, a nie lękiem. Wybierzmy myśląc o przyszłości naszych dzieci i wnuków/ a i prawnuków/.

Z doświadczenia wiem, że: – stała praca/ a nie wsparcie socjalne/ – nowoczesna edukacja / a nie zaściankowość i kucie na pamięć/, – otwartość na innych ludzi /chociaż różnych poglądowo i kulturowo/ zwiększa naszą pozycję w świecie.

Chcemy kraju nowoczesnego, z: – dobrą infrastrukturą, – stabilnym prawem, – dobrą służbą zdrowia, – mądrze rozumianą ochroną naszej planety, – szacunkiem wobec siebie – z dobrym Strażnikiem Konstytucji.

Mamy dość kłótni i dzielenia społeczeństwa.

Nie propaganda telewizyjna, a logika i życiowe doświadczenie niech kierują naszym wyborem.

Z A P R A S Z A M  na W Y B O R Y   12 lipca br.

Jadwiga Maciejewska

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Słuchacze Mińskiego UTW

W niecodziennej dla nas okoliczności- trwającej ciągle sytuacji pandemicznej zakończyliśmy rok 2019/20.

W dn. 18 czerwca 2020r.- przy zachowaniu restrykcji Zarząd zorganizował Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, realizując tym samym postanowienia statutowe.

 Porządek zebrania obejmował m.in.

–  sprawozdanie roczne z działalności S”RTW”  za rok 2019/20

– sprawozdanie finansowe za rok 2019

– program działania na rok 2020/21

– udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019

W zebraniu wzięli udział chętni słuchacze, którzy zgłosili swój udział wcześniej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i Program Edukacyjny na rok 2020/21 były dostępne do wglądu przed zebraniem.

Jednocześnie informuję, że decyzją Zarządu w dn. 6 czerwca br.  wpłaty wniesione na działalność programową na II sem. zostają przeniesione jako opłata za zajęcia w I semestrze nowego roku akademickiego/ 2020/21/. Listy na gimnastyki pozostają aktualne z roku ubiegłego. Uwzględniając zaostrzenie warunków sanitarnych zmniejszamy liczebność grup ćwiczących a zwiększamy liczby grup: poniedziałek – 3 gr., wtorek – 3 gr. środa -4 gr. joga: wtorek – 2 gr. piątek 4 gr.  Skład poszczególnych grup będziemy uzgadniać indywidualnie. Prosimy o kontakt.

W nowym roku wpłacamy jedynie składkę członkowską w wysokości 30 zł.  do 12 września br.

Uwzględniając skomplikowaną sytuację wydłużamy dyżury członków Zarządu, by udzielać informacji indywidualnie.

Planowane terminy dyżurów w Zielonym Domku:

 24 czerwca, 1 i 8 lipca, 19 i 26 sierpnia, 29 września, w godz. 11.00 -13.00.

W dn. 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE, o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że nowy rok 2020/21 rozpoczniemy bez kłopotów. Życzę Państwu wielu miłych doznań, inspirujących zdarzeń, a przede wszystkim zdrowia i radości.

Z poważaniem Jadwiga Maciejewska

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/06/24/walne-zgromadzenie-18-06-2020/

WZC – WŁASNE DŁUGOPISY

Wszystkie osoby, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.06.2020 proszone są o przyniesienie własnych długopisów.

Nie będzie list przy wejściu do MSA, jak zwykle bywało, a w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się, przy wejściu każdy otrzyma karteczkę z datą, na której prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podpisać się (swoim długopisem). Podpisaną karteczkę należy zwrócić w drugim końcu sali i zająć wolne miejsce. Nie siadamy na miejscach oznaczonych znakiem X.

Oczywiście każdy jest w maseczce i w rękawiczkach jednorazowych.

Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności.

WZC i zakończenie roku

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim zaprasza swoich członków na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 r. w MSA , 1-szy termin godz. 10.00, 2-gi termin godz. 10.15

Z powodu przerwy w zajęciach spowodowanych pandemią, chcemy w tym dniu przeprowadzić zebranie sprawozdawcze za 2019 rok z programem:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • przyjęcie programu działania na rok 2020/2021
 • przedstawienie spraw organizacyjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie finansowe jest do wglądu w kolejne środy (3, 10, 17 czerwca) w czasie dyżurów członków Zarządu w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

W czasie spotkania będziemy starali się zachować środki bezpieczeństwa wynikające z aktualnych obostrzeń dot. liczby osób przebywających w pomieszczeniu.

Prosimy więc o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie: 508 315 912, elektronicznie: stowarzyszeniertwmm@o2.pl oraz zaopatrzenie się w maseczki.

Będzie to jedyne spotkanie kończące nasz rok akademicki 2019/2020.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie sytuacji i udział w spotkaniu.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

600 Rocznica Nadania Praw Miejskich

Z radością informujemy, że na jedno z działań już otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Bardzo Młoda Kultura. niniejszym zapraszamy Państwa do udziału w nim. projekt zakłada stworzenie wirtualnego albumu rodzin mińskich. Za chwilkę ruszy kampania informacyjna, w której wyjaśnimy idee archiwum społecznego i przedstawimy harmonogram działań. Bardzo prosimy o zastanowienie się czy chcieliby Państwo przekazać skan zdjęcia rodzinnego albumu mińszcza. Mamy nadzieję, że album będzie piękną pamiątką dla każdego mieszkańca. Album będzie można wydrukować ze strony projektu.

Kolejnym pomysłem, który zrodził się w odpowiedzi na zaistniałą sytuację jest powstanie magazynu kulturalno-edukacyjnego. Planujemy wydawać go co miesiąc, tylko w roku jubileuszowym. W tej chwili zbieramy materiały, które posłużą nam do napisania artykułów o zdarzeniach, miejscach, postaciach ważnych dla mińszczan. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w tworzenie pisma, serdecznie zapraszamy do współpracy.

W przypadku pytań, wskazówek zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

  Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Katarzyna Łaziuk

Tel.608 760 868, 25 759 53 11, 25 759 53 00

DALSZE PRZEDŁUŻENIE

Szanowni Słuchacze Mińskiego UTW

W dniu 6 maja br. spotkał się Zarząd, z udziałem 2 przedstawicielek Rady Słuchaczy, celem omówienia ważnych spraw organizacyjnych.

POSTANOWIONO:

 • zawiesić zajęcia do 24 maja br., zgodnie z decyzją władz państwowych,
 • wznowić dyżury w Zielonym Domku w środy w godz. 11.00 – 13.00 z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności,
 • opłaty wniesione na II semestr roku 2019/2020 przenieść na I semestr roku 2020/2021 dot.: za pakiet podstawowy (60 zł),za zajęcia warsztatowe (gimnastyki, joga). Na prośbę osoby zainteresowanej istnieje możliwość zwrotu wpłaconych kwot na podstawie pisemnego oświadczenia i rezygnacji z zajęć w roku akademickim 2020/2021
 • zweryfikować program działania edukacyjnego na rok 2020/2021. Nie zrealizowane w II semestrze tego roku zagadnienia przenieść na następny rok,
 • realizację niektórych projektów uzależniamy od sytuacji epidemicznej w kraju. Najbliższe zaplanowane wcześniej zadania to: – to wyjazd do Teatru Wielkiego na NABUCCO. W tej kwestii będziemy korespondować z Teatrem Wielkim i w zależności od jego sugestii skorzystamy z jego propozycji przełożenia na inny termin (w miarę dogodny dla nas) lub zwrot gotówki. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych słuchaczy będzie to uzależnione od zalecanych obostrzeń w tym zakresie. – wyjazd wypoczynkowy do Okuninki we wrześniu: kolejne należne wpłaty wstrzymujemy do końca m-ca maja br.
 • O wyjazdach lub ich odwołaniu będziemy informować poprzez nasze strony internetowe. Prosimy też o kontakt telefoniczny (508 315 912) lub bezpośrednio w czasie dyżurów w ZD.

Jeśli pod koniec maja będą otwarte szkoły, planujemy spotkanie ogólne, na którym m.in. wypełnimy statutowy obowiązek przeprowadzenia Walnego Zebrania celem zatwierdzenia programu na rok 2020/2021 oraz zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019. Będzie możliwość wglądu do sprawozdania podczas środowych dyżurów w ZD.

Z satysfakcją informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyznało nam kwotę 40140,- zł na realizację złożonego wcześniej projektu w zakresie działań programowych MUTW . Życzymy sobie, by zaistniały warunki do pełnej realizacji tego projektu. O szczegółowych zadaniach wynikających z projektu poinformujemy po podpisaniu Umowy z MCPS.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę optymizmu i nadziei na rychłe spotkanie

Jadwiga Maciejewska – Prezes

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ -przedłużone

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN, przerwa w odbywaniu wszystkich zajęć słuchaczy MUTW zostaje przedłużona do 24 maja b.r.

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym – po posiedzeniu Zarządu, które przewidywane jest po najbliższym weekendzie majowym.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Słuchaczy i życzę dobrego zdrowia.

Jadwiga Maciejewska

Drodzy Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Sytuacja epidemiologicza  spowolniła nasze życie i wielu z nas skazała na odosobnienie.

Wiem jak destruktywne dla psychiki  aktywnego człowieka jest pozbawienie kontaktów z innymi ludźmi, a tym bardziej zamknięcie w czterech ścianach domu, zwłaszcza dla osób mieszkających samotnie.

Miejmy  jednak  wspólnie nadzieję, że to stan tymczasowy, a niedogodności  dnia codziennego mają służyć zahamowaniu  rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa, a więc naszemu  bezpieczeństwu i zdrowiu.

Dlatego przestrzegajmy  zaleceń i nie wychodźmy z domu jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Osoby przebywające na kwarantannie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, postaramy się w miarę możliwości pomóc.

Zaglądajcie na nasze strony www.sgh.waw.pl oraz www.fundacjaoputw.pl, bo zamieszczamy tam:

1/ elektroniczną  wersję  wydawnictwa pt. „44 lata ruchu UTW w Polsce”,

2/ Panoramę UTW SGH nr 1/2020, z m.in. bardzo ciekawą polemiką nt. języka polskiego,

3/ Poradnik Cyberbezpieczeństwo seniorów ( i nie tylko ) w sieci, a w nim m.in. Dekalog pożyczkobiorcy,

4/ komunikaty, porady oraz nasze wewnętrzne „telefony alarmowe” na wypadek gdybyście potrzebowali informacji, pomocy, czy chociażby  rozmowy.

Na serwerze naszej telewizji senioralnej TV60+ znajdziecie też filmy z ważnych wydarzeń senioralnych, które warto sobie w dobie kryzysu spotkań towarzyskich przypomnieć.

 W najbliższym czasie zamieścimy na TV60+ trzy ciekawe wykłady z dziedziny bezpieczeństwa w sieci, a na ekranie komputera  w Waszych domach zagości znany i powszechnie lubiany wykładowca Adrian Oleksiak. 

Jestem do Waszej dyspozycji i pomocy pod adresem mailowym Klewkowicz@interia.eu jeśli tylko potrzebujecie  kontaktu.

DAMY RADĘ!!!

Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zmuszona była z uwagi na pandemię koronawirusa odwołać od 15 marca do świąt, wykłady i warsztaty w ramach cieszącego się ogromnym zainteresowaniem projektu Cyberbezpieczeństwo seniorów ( i nie tylko ) w sieci.

Aby nie pozbawić Państwa tych zajęć oraz rozproszyć samotność wynikającą z koniecznego odosobnienia i zaniechania kontaktów towarzyskich, zapraszamy Państwa na wykłady i lektury w sieci. Klikając w te linki
1.https://www.youtube.com/watch?v=4UV-K_ZXRtA
2. https://www.youtube.com/watch?v=uJWOVfxH9z0&t=46s
3.https://www.youtube.com/watch?v=3UgAA7p41kw&t=41s

połączycie się Państwo z ulubionym przez Seniorów informatykiem Adrianem Oleksiakiem, który zawita z wykładem i poradami praktycznymi w Waszym domu.

Nieustająco życzę zdrowia i aktywności jak tylko pozwala sytuacja.

Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca  KDS ds. UTW