INAUGURACJA

INAUGURACJA NOWEGO ROKU 2020/21 W DNIU 01.10.2020 godz. 10.00 w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich zaleceń związanych z pandemią (własne maseczki i dezynfekcja rąk – obowiązkowe, mierzenie temperatury przed wejściem do Sali Koncertowej)

Zapraszamy

Zarząd S”RTW” informuje wszystkich słuchaczy, że w najbliższym czasie nie będzie podpisywania list obecności podczas wykładów. Obecność dokumentować będziemy w następujący sposób: po dezynfekcji każdy otrzyma karteczkę, na której prosimy o wpisanie ( własnym długopisem) swojego imienia i nazwiska oraz podpisanie się, a następnie oddanie jej osobie wyznaczonej.

Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi, nie gromadzenie się w grupach, a miejsca prosimy zajmować z zachowaniem dystansu). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe, aby nie być blisko siebie, ale starajmy się zachować bezpiecznie.

Jednocześnie prosimy o naprawdę rozważne podejście do sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Jeżeli mamy jakieś objawy wskazujące nawet na lekkie przeziębienie czy jakąś infekcję, starajmy się zostać w domu, żeby nikogo nie narażać a i sobie pomóc.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

INFORMACJA – wycieczka KRAKÓW i OKOLICE

Zarząd S”RTW” w Mińsku Mazowieckim odwołuje wycieczkę „Małopolskim Szlakiem Papieskim”, uwzględnioną w ramach projektu Aktywny Senior – Zdrowy Senior – współfinansowaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaplanowaną w dniach 17 – 20.09.2020.

Powodem jest zmniejszone zainteresowanie uczestników wynikające z sytuacji epidemicznej w Małopolsce.

W zamian proponujemy jednodniowy wyjazd do Pułtuska i Opinogóry w dniu 18.09.2020.

Wyjazd godz. 7.00 spod Miejskiego Domu Kultury.

Koszt 50 zł.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

DYŻURY W ZIELONYM DOMKU

Informujemy słuchaczy MUTW, że najbliższy dyżur w Zielonym Domku odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. w godz. 11 – 13.00. Kolejny – 26 sierpnia w godz. 11 – 13.00.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE,

o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie. Tego dnia w ZD będziemy przyjmować wpłaty na wycieczkę Małopolskim Szlakiem Papieskim w wysokości 100 zł.

Zarząd

Drogie Koleżanki i Koledzy.

W swoim dotychczasowym życiu doświadczyliśmy wielu zawirowań w naszym kraju. Każdy z nas ma wyrobione spojrzenie na rzeczywistość. Doskonale jednak wszyscy rozumiemy wartość pracy i własne zaangażowanie w sprawy społeczne. Wielu spośród nas jeszcze teraz pracuje wolontariacko na rzecz różnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu zaangażowaniu również nasze stowarzyszenie sprawnie funkcjonuje już 11 lat.

12 lipca br -to ważny dzień . Wybór prezydenta – to akt naszej dojrzałości politycznej i społecznego zaangażowania. 

Mimo trwającej ciągle pandemii koronawirusa COVID -19 – idźmy wybierać. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszelkiej ostrożności.   Kierujmy się odpowiedzialnością, a nie lękiem. Wybierzmy myśląc o przyszłości naszych dzieci i wnuków/ a i prawnuków/.

Z doświadczenia wiem, że: – stała praca/ a nie wsparcie socjalne/ – nowoczesna edukacja / a nie zaściankowość i kucie na pamięć/, – otwartość na innych ludzi /chociaż różnych poglądowo i kulturowo/ zwiększa naszą pozycję w świecie.

Chcemy kraju nowoczesnego, z: – dobrą infrastrukturą, – stabilnym prawem, – dobrą służbą zdrowia, – mądrze rozumianą ochroną naszej planety, – szacunkiem wobec siebie – z dobrym Strażnikiem Konstytucji.

Mamy dość kłótni i dzielenia społeczeństwa.

Nie propaganda telewizyjna, a logika i życiowe doświadczenie niech kierują naszym wyborem.

Z A P R A S Z A M  na W Y B O R Y   12 lipca br.

Jadwiga Maciejewska

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Słuchacze Mińskiego UTW

W niecodziennej dla nas okoliczności- trwającej ciągle sytuacji pandemicznej zakończyliśmy rok 2019/20.

W dn. 18 czerwca 2020r.- przy zachowaniu restrykcji Zarząd zorganizował Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, realizując tym samym postanowienia statutowe.

 Porządek zebrania obejmował m.in.

–  sprawozdanie roczne z działalności S”RTW”  za rok 2019/20

– sprawozdanie finansowe za rok 2019

– program działania na rok 2020/21

– udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019

W zebraniu wzięli udział chętni słuchacze, którzy zgłosili swój udział wcześniej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i Program Edukacyjny na rok 2020/21 były dostępne do wglądu przed zebraniem.

Jednocześnie informuję, że decyzją Zarządu w dn. 6 czerwca br.  wpłaty wniesione na działalność programową na II sem. zostają przeniesione jako opłata za zajęcia w I semestrze nowego roku akademickiego/ 2020/21/. Listy na gimnastyki pozostają aktualne z roku ubiegłego. Uwzględniając zaostrzenie warunków sanitarnych zmniejszamy liczebność grup ćwiczących a zwiększamy liczby grup: poniedziałek – 3 gr., wtorek – 3 gr. środa -4 gr. joga: wtorek – 2 gr. piątek 4 gr.  Skład poszczególnych grup będziemy uzgadniać indywidualnie. Prosimy o kontakt.

W nowym roku wpłacamy jedynie składkę członkowską w wysokości 30 zł.  do 12 września br.

Uwzględniając skomplikowaną sytuację wydłużamy dyżury członków Zarządu, by udzielać informacji indywidualnie.

Planowane terminy dyżurów w Zielonym Domku:

 24 czerwca, 1 i 8 lipca, 19 i 26 sierpnia, 29 września, w godz. 11.00 -13.00.

W dn. 26 sierpnia godz. 10.00 odbędzie się spotkanie uczestników wypoczynku w OKUNINCE, o godz. 11.30 – spotkanie uczestników wycieczki pod hasłem „Małopolski Szlak Papieski”. Osoby zakwalifikowane na wycieczkę zostaną powiadomione telefonicznie.

Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że nowy rok 2020/21 rozpoczniemy bez kłopotów. Życzę Państwu wielu miłych doznań, inspirujących zdarzeń, a przede wszystkim zdrowia i radości.

Z poważaniem Jadwiga Maciejewska

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/06/24/walne-zgromadzenie-18-06-2020/

WZC – WŁASNE DŁUGOPISY

Wszystkie osoby, które zamierzają wziąć udział w spotkaniu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.06.2020 proszone są o przyniesienie własnych długopisów.

Nie będzie list przy wejściu do MSA, jak zwykle bywało, a w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się, przy wejściu każdy otrzyma karteczkę z datą, na której prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podpisać się (swoim długopisem). Podpisaną karteczkę należy zwrócić w drugim końcu sali i zająć wolne miejsce. Nie siadamy na miejscach oznaczonych znakiem X.

Oczywiście każdy jest w maseczce i w rękawiczkach jednorazowych.

Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności.

WZC i zakończenie roku

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim zaprasza swoich członków na spotkanie w dniu 18 czerwca 2020 r. w MSA , 1-szy termin godz. 10.00, 2-gi termin godz. 10.15

Z powodu przerwy w zajęciach spowodowanych pandemią, chcemy w tym dniu przeprowadzić zebranie sprawozdawcze za 2019 rok z programem:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  • przyjęcie programu działania na rok 2020/2021
  • przedstawienie spraw organizacyjnych w roku akademickim 2020/2021

Sprawozdanie finansowe jest do wglądu w kolejne środy (3, 10, 17 czerwca) w czasie dyżurów członków Zarządu w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

W czasie spotkania będziemy starali się zachować środki bezpieczeństwa wynikające z aktualnych obostrzeń dot. liczby osób przebywających w pomieszczeniu.

Prosimy więc o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie: 508 315 912, elektronicznie: stowarzyszeniertwmm@o2.pl oraz zaopatrzenie się w maseczki.

Będzie to jedyne spotkanie kończące nasz rok akademicki 2019/2020.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie sytuacji i udział w spotkaniu.

Jadwiga Maciejewska – Prezes Zarządu

600 Rocznica Nadania Praw Miejskich

Z radością informujemy, że na jedno z działań już otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Bardzo Młoda Kultura. niniejszym zapraszamy Państwa do udziału w nim. projekt zakłada stworzenie wirtualnego albumu rodzin mińskich. Za chwilkę ruszy kampania informacyjna, w której wyjaśnimy idee archiwum społecznego i przedstawimy harmonogram działań. Bardzo prosimy o zastanowienie się czy chcieliby Państwo przekazać skan zdjęcia rodzinnego albumu mińszcza. Mamy nadzieję, że album będzie piękną pamiątką dla każdego mieszkańca. Album będzie można wydrukować ze strony projektu.

Kolejnym pomysłem, który zrodził się w odpowiedzi na zaistniałą sytuację jest powstanie magazynu kulturalno-edukacyjnego. Planujemy wydawać go co miesiąc, tylko w roku jubileuszowym. W tej chwili zbieramy materiały, które posłużą nam do napisania artykułów o zdarzeniach, miejscach, postaciach ważnych dla mińszczan. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w tworzenie pisma, serdecznie zapraszamy do współpracy.

W przypadku pytań, wskazówek zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

  Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Katarzyna Łaziuk

Tel.608 760 868, 25 759 53 11, 25 759 53 00