WZC

Zarząd Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o zwołaniu na dzień 9 maja 2019r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej

w dniu 9 maja o godz. 10.00- pierwszy termin/ drugi termin 9 maja godz. 9.15/.                                                                        Porządek zebrania

1- Sprawy proceduralne: wybór przewodniczącego, poszczególnych komisji, – przyjęcie stosownych uchwał.

2- Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu S „RTW” za rok 2018/19

3- Sprawozdanie finansowe S „RTW”  za rok 2018

4- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej S „RTW” za rok 2018

5-Przedstawienie projektów programu merytorycznego i organizacyjnego na rok 2019/20

6- Dyskusja

7- Podjęcie uchwał w sprawie:

a- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018/19

b- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

c- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

d- zatwierdzenie programów  S”RTW” organizacyjnego i merytorycznego  na rok 2019/20

e- udzielenie absolutorium zarządowi S „RTW”

8- Przyjęcie wniosków  Komisji wnioskowej.

 

Jednocześnie Zarząd  S” RTW” informuję, że w dniach 24  kwietnia oraz 8 maja wyłożone będzie sprawozdanie finansowe  do wglądu/ w godz. 11.00- 13.00 w siedzibie stowarzyszenia./

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Sprzątały, zmywały, froterowały, prały. Gotowały, cerowały, szyły. Współczuły, przytulały, kochały, ratowały. Ocierały łzy i nosy, bandażowały kolana i składały złamane serca.
Ich przemilczany los stał się tematem książki Joanny Kuciel-Frydryszak „Służące do wszystkiego”.
Autorka, znana już naszym czytelnikom ze spotkania wokół „Iłły”, ponownie odwiedzi naszą Bibliotekę.
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca  godz. 18.30, zapraszamy na rozmowę o losach kobiet pracujących w Polsce w charakterze służących, o różnicach klasowych, tarciach i o zmieniającym się społeczeństwie.

TWÓJ e-PIT

W związku z nową usługą „Twój e-PIT” Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim zaprasza chętnych Państwa do udziału w darmowych i otwartych spotkaniach informacyjnych poświęconych rozliczaniu rocznemu za 2018 rok, które odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim w każdy poniedziałek marca: 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019 o godzinie 15.30

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ MUTW W KWIETNIU 2019

04.04.2019   czwartek 10.00 -12.30  1. Wiem co podpisuję

2. Urząd Komunikacji Elektronicznej

A. Michałowski

wykład otwarty

11.04.2019 czwartek godz.10.00 – 12.30 Wiedza o zdrowiu w społeczeństwie – niektóre mity i fakty w ujęciu historycznym prof. Zofia Zwolska
PRZERWA WIELKANOCNA     18.04 – 22.04.2019  
23.04.2019   wtorek Kopalnia Soli w Kłodawie wycieczka jednodniowa Zarząd
25.04.2019 czwartek godz.10.00 – 12.00
 

WIŁKOMIRSCY – rodzinne muzykowanie

 

 

p. Igor Pogorzelski

09.05.2019  czwartek godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków

Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd, Komisja Rewizyjna

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W STYCZNIU 2019

   10.01.2019       10.00 – 12.00 Wyprawa w przeszłość –            o początkach życia na ziemi p. Konrad Malec

17.01.2019 

10.00 -12.00

Globalne ocieplenie – przyczyny  i konsekwencje. Możliwość zapobiegania p. Krzysztof                                                                              Figarski
  24.01.2019       10.00 – 12.00 Część I: Historia sztuki: Białe    złoto.

Część II:     występ dzieci z Przedszkola nr 6 (Dzień Babci  i Dziadka)

p. Anna Postek

 

Zarząd

 

termin w uzgodnieniu Z cyklu INNE:

Spotkanie przy muzyce: Janusz Kofta i Wojciech Młynarski

p. Ewa Gańko