ZAPISY

Przypominamy, że w środę 16.10.2019 r. w Zielonym Domku zapisujemy do teatru na sztukę „MERYLIN MONGOŁ” w dniu 20.10.2019 godz. (niedziela), kijowski balet „DZIADEK DO ORZECHÓW” w dniu 30.11.2019 w Otrębusach oraz spektakl Zespołu Mazowsze pt.„BETLEJEM POLSKIE” w dniu 7.12.2019 godz. 19.00 (wcześniej w tym dniu zwiedzanie Stawiska)

Trwają również zapisy na wyjazd do Dobrego (22.10.2019) i Podciernia (15.11.2019)

WYJAZD DO DOBREGO I PODCIERNIA

Przyjmujemy zgłoszenia chętnych słuchaczy MUTW (50 osób) na wycieczkę w dniu 22.10.2019 r. (wtorek) do Dobrego – zwiedzanie Izby Pamięci Konstantego Laszczki i poznanie ościennej gminy w ramach zgłębiania wiedzy o regionie. Wyjazd ok. 12.00 – powrót ok. 15.00

Zapisy przyjmuje kol. Joasia Suchocka

Jednocześnie można się zapisać na wyjazd do Podciernia. Spotkanie z paniami z Koła Gospodyń w Podcierniu, warsztaty i degustacja „Sójki Mazowieckiej”. Wyjazd w dniu 15.11.2019 r. (piątek) ok. 11.30 – powrót ok. 15.30.

Zapisy przyjmuje kol. Ania Smoleńska

TEATRY

Informujemy, że zapisy i wpłaty na spektakle teatralne odbywają się w środy w ZIELONYM DOMKU, podczas dyżurów zarządu, w godz. 11.00 – 13.00

Terminy wyjazdów podane są w informatorach na I semestr.

Koszt biletów:

MERYLIN MONGOŁ (Teatr Ateneum) – 20,00 zł (balkon) i 40,00 zł (parter) – cena z przejazdem

DZIADEK Do ORZECHÓW (balet kijowski w Otrębusach) – 90.00 zł – cena z przejazdem

BETLEJEM POLSKIE (artyści Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach) – 75 zł. – cena z przejazdem

Wyżej wymienione przedstawienia są dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

WYKŁADY W PAŹDZIERNIKU 2019

3.10.2019 godz. 10.00 Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

wykład: Początki Mińska Mazowieckiego – dr A. M. NOWIK

część II artystyczna: „Znasz-li ten kraj” – koncert słowno-muzyczny w wykonaniu A. T. Ostrowskich

10.10.2019 godz. 10.00 – 11.00: wykład otwarty (projekt AS-ZS) pt. „Relacje interpersonalne w grupie senioralnej” – wykłada p. W. Chalecka

11.30 – 12.15 – sprawy organizacyjne – Zarząd

17.10.2019 godz. 10.00 – 11.30 wykład pt. ” Podlaskie ślady niemieckiej broni V-1 i V-2″ – wykłada p. S. Kordaczuk

po przerwie: sprawy organizacyjne – Zarząd

24.10.2019 godz. 10.00 – 12.00: wykład otwarty (projekt AS-ZS) pt. „Stanisław Moniuszko w 200. rocznicę urodzin kompozytora – Ojca Opery narodowej” – wykłada p. Igor Pogorzelski

I N N E

20.10.2019 (niedziela) godz. 19.00 – wyjazd do teatru ATENEUM na spektakl pt. „Merlin Mongoł”. Zapisy: kol. H. Papis (Projekt AS-ZS – 50 osób – wyjazd autokarowy)

22.10.2019 (wtorek) godz. ok. 12.00 – wyjazd do Dobrego: zwiedzanie Izby Pamięci Konstantego Laszczki (projekt AS – ZS). Zapisy Kol. Joanna Suchocka (ok. 50 osób – wyjazd autokarowy)

WARSZTATY DLA SENIORÓW

w ramach 11 Festiwalu Himilsbacha

Media bez tajemnic

11 – 12 września 2019 godz. 16.00 – 18.00

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką wśród seniorek i seniorów. Nauczymy jak korzystać z internetu, jak zakładać pocztę e-mail i z niej korzystać, jak wysyłać i odbierać załączniki. Seniorzy zapoznają się z podstawami realizacji telewizyjnej i filmowej, nauczą się obsługi amatorskich kamer, aparatów fotograficznych, kamer internetowych i kamer w telefonach. Podczas warsztatów zrealizujemy z uczestnikami profesjonalnego newsa telewizyjnego, reportaż  opowiadający o miejscu w którym odbyły się warsztaty i krótką formę fabularną. Przy pomocy prostego w obsłudze oprogramowania do tworzenia animacji komputerowej zrealizujemy proste animacje poklatkowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy po zakończeniu warsztatów posiadając niezbędną wiedzę, będą mogli bawić się z wnukami w tworzenie filmów animowanych, prostych filmów fabularnych, bez problemu skorzystają ze Skypa, czy innych programów do komunikowania się. Podstawowa znajomość obsługi prostych programów do edycji filmów i grafiki pozwoli na samodzielne rejestrowanie i montaż materiałów filmowych. Do udziału w warsztatach zapraszamy seniorów także z wnukami.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2019/20 Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dn. 03 października br o godz. 10.00
Wykład wygłosi dr Andrzej Marek Nowik nt. Początki Mińska Mazowieckiego.

Ze względu na trwający remont Sali Koncertowej uroczystość odbędzie się w Auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Budowlanej.                            

W przypadku terminowego ukończenia remontu sali koncertowej spotkanie odbędzie się w dotychczasowym miejscu. /Prosimy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej www.aktywnyseniormm.pl/

Jednocześnie przypominam, że minął termin wpłat za pakiet podstawowy.                        11 września br. rozpoczniemy rekrutację uzupełniającą.
  Prezes Zarządu

Zapraszam słuchaczy Mińskiego UTW na cykliczną imprezę „Bieg po nowe życie”, która odbędzie się na terenie pałacowym Zamku Jana III Sobieskiego w Wilanowie.   Impreza organizowana jest na rzecz wspierania transplantologii . Słuchacze już 5 raz będą uczestniczyć w tej pożytecznej akcji i jednocześnie atrakcyjnej imprezie.       

 Wyjazd w dn. 7 września o godz. 9.30 /Miejski Dom Kultury/. Pamiętajmy o niebieskich koszulkach z logo Mińska Maz. Kijki do NW mogą być przydatne.  

Zgłoszenia pod nr. 604 485 184 i 508 315 912
Zapraszam- to naprawdę fajna akcja

Jadwiga Maciejewska

Bieg Po Nowe Życie

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” zaprasza do udziału w imprezie „Bieg Po Nowe Życie” (akcja propagująca i wspierająca transplantologię w Polsce).

Słuchacze MUTW już po raz piąty będą uczestniczyć w tym ważnym społecznym wydarzeniu.

W tym roku „Bieg Po Nowe Życie” organizowany jest w dniu 7 września br. (sobota) na terenie Zamku i ogrodu w Wilanowie.

Wyjazd autokarem spod MDK (ok. godz. 8.30) – przejazd bezpłatny.

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy drogą e-mail: stowarzyszeniertwmm@o2.pl lub telefonicznie: ustnie lub sms

604 485 184 – kol. Alicja Rycielska,

514 436 500 – kol. Anna Smoleńska,

660 307 751 – kol. Zofia Grzelak

Szczegółowe informacje dot. godziny rozpoczęcia imprezy i wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym.

MEDIA BEZ TAJEMNIC

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” zaprasza w imieniu MDK na warsztaty pt. „Media bez tajemnic” w ramach XI Festiwalu Jana Himilsbacha.

Termin warsztatów: 11 i 12 września 2019 r.

godz. 16.00 – 18.00 w MDK

Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań kultura i sztuką wśród seniorów.

W programie, m.in.: obsługa komputera, abc poprawnego filmowania, montaż filmowy.

Z a p r a s z a m y słuchaczy MUTW do udziału w w/wym. warsztatach (ilość miejsc ograniczona).

Warsztaty prowadzi Michał Baranowski – montażysta, grafik komputerowy, fotograf.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 06.09.2019 r. drogą e-mail: stowarzyszeniertwmm@o2.pl lub telefonicznie: tel. służbowy 508-315-912 (zgłoszenia ustne lub poprzez sms)

OPŁATY NA NOWY ROK 2019/2020

 I. Zarząd S „RTW” przypomina, że

opłaty składki członkowskiej w wys. 30.- zł (za cały rok)

oraz opłaty za pakiet podstawowy  w wys. 60.- zł (za I semestr)

należy dokonać na konto Stowarzyszenia

w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

=====================================

II. Informacje i zapisy chętnych  na zajęcia gimnastyczne

w nowym roku 2019/2020 będą prowadzone

w dniach 4 i 5 września 2019 r.

w Zielonym Domku w godz. 11.00 – 13.00.

Koordynator: Ania Smoleńska

Osoby korzystające z wypoczynku letniego w Krynicy będą mieli możliwość zapisania się w miejscu przebywania (w Krynicy Morskiej)

Szczegóły zamieszczone są na Tablicy ogłoszeń.