WZC

Zarząd Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim zawiadamia o zwołaniu na dzień 9 maja 2019r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej

w dniu 9 maja o godz. 10.00- pierwszy termin/ drugi termin 9 maja godz. 9.15/.                                                                        Porządek zebrania

1- Sprawy proceduralne: wybór przewodniczącego, poszczególnych komisji, – przyjęcie stosownych uchwał.

2- Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu S „RTW” za rok 2018/19

3- Sprawozdanie finansowe S „RTW”  za rok 2018

4- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej S „RTW” za rok 2018

5-Przedstawienie projektów programu merytorycznego i organizacyjnego na rok 2019/20

6- Dyskusja

7- Podjęcie uchwał w sprawie:

a- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2018/19

b- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

c- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

d- zatwierdzenie programów  S”RTW” organizacyjnego i merytorycznego  na rok 2019/20

e- udzielenie absolutorium zarządowi S „RTW”

8- Przyjęcie wniosków  Komisji wnioskowej.

 

Jednocześnie Zarząd  S” RTW” informuję, że w dniach 24  kwietnia oraz 8 maja wyłożone będzie sprawozdanie finansowe  do wglądu/ w godz. 11.00- 13.00 w siedzibie stowarzyszenia./

PROJEKT MMM AS – ZS

Umowa o realizację zadania publicznego nr  PK.526.32.2019 p.t. AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR zawarta w dniu 11.03.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, między Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul, Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Grażyny Stachowicz, a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, reprezentowanym przez Jadwigę Maciejewską – prezesa i Zofię Grzelak – sekretarza.

Termin realizacji zadania: 11.03.2019 – 07.06.2019

Zadania do realizacji określone w ofercie:

  1. Ukazanie 10-cio letniego dorobku Stowarzyszenia „RTW” (wydanie biuletynu)
  2. Promocja zdrowego stylu życia (udział ok. 80 seniorów w zajęciach gimnastycznych: piłki i pilates w czasie trwania zadania)
  3. Aktywne spędzanie wolnego czasu (organizacja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie – udział ok. 50 osób)
  4. Integracja społeczna seniorów (organizacja wykładu otwartego w dniu 30.05.2019 r. – udział ok. 250 seniorów oraz udział ok. 50 seniorów w senioradzie organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na terenie AWF w Warszawie w dniu 19 maja 2019 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji powyższych działań.

Warsztaty „Seniorzy-juniorzy”

W czwartek , 21.03.2019r   gościliśmy przedstawicieli fundacji ,, Seniorzy-juniorzy,, Zorganizowali oni dla członków naszego Stowarzyszenia  sześciogodzinne warsztaty , na których poruszane były niezwykle aktualne i  ważne dla  seniorów  zagadnienia z zakresu  ochrony zdrowia psychicznego  i bezpieczeństwa w internecie . Pani psycholog uczyła    jak sterować własnym mózgiem aby utrzymywał  nas w dobrym nastroju, a informatyk objaśniał jak bezpiecznie korzystać z internetu , żeby nie narazić się na kłopoty n.p. z niechcianymi znajomościami , zawirusowaniem  komputera lub utratą pieniędzy z internetowego konta. Burzliwa dyskusja jaka wywiązała się na obu panelach świadczy o tym jak istotne są dla nas te sprawy. Po smacznym obiedzie  zafundowanym przez naszych gości odbył się przezabawny występ aktora Grzegorza Heromińskiego . Na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy piosenki o Mińsku Maz. ,kolega Jurek Maciejewski powiedział swój wiersz o naszym mieście a  koleżanka  Helenka Leśniak  spuentowała wierszem całe wydarzenie. Zajęcia odbyły się w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nich 40 osób i wszystko zostało sfilmowane
inne zdjęcia w galerii: tutaj kliknij>>>/warsztaty-seniorzy-juniorzy-2/

U nas byli w roku akademickim 2018/2019

SPOTKANIE  Z  PRZEDSTAWICIELAMI PARLAMENTÓW  7 marca 2019 r.

12 marca 2019r. przypada 20 rocznica przyjęcia Polski do NATO – sojuszu wojskowego państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Sojuszu zapewniającego swym członkom bezpieczeństwo i wspólne działanie na rzecz pokoju w Europie i świecie.
W maju 2004 r. przyjęto Polskę do Unii Europejskiej. Te dwie rocznice Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku uczcił okolicznościowym wykładem otwartym dla seniorów  nt:
Znaczenie Unii Europejskiej i NATO w historii i przyszłości naszego kraju. Wykład poprowadzili- europosłanka p. Julia Pitera i poseł p. Czesław Mroczek.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Goście postarali się w sposób zrozumiały przedstawić korzyści ekonomiczne i społeczne jakie stały się udziałem Polski w wyniku przynależności do obu organizacji. Jak  dynamicznie ,dzięki wsparciu finansowemu UE rozwija się nasza Ojczyzna. Zapewne po tym wykładzie wielu seniorów ,uczestników wykładu, zaczęło doceniać przynależność Polski do UE i NATO.
Tekst: Jerzy Maciejewski

 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Sprzątały, zmywały, froterowały, prały. Gotowały, cerowały, szyły. Współczuły, przytulały, kochały, ratowały. Ocierały łzy i nosy, bandażowały kolana i składały złamane serca.
Ich przemilczany los stał się tematem książki Joanny Kuciel-Frydryszak „Służące do wszystkiego”.
Autorka, znana już naszym czytelnikom ze spotkania wokół „Iłły”, ponownie odwiedzi naszą Bibliotekę.
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca  godz. 18.30, zapraszamy na rozmowę o losach kobiet pracujących w Polsce w charakterze służących, o różnicach klasowych, tarciach i o zmieniającym się społeczeństwie.