WYJAZD DO OTRĘBUSÓW

Informujemy słuchaczy MUTW, że zarezerwowaliśmy 50 miejsc na koncert PZPiT „Mazowsze” pt. „KALEJDOSKOP BARW POLSKI” w dniu 21.03.2021 (niedziela) godz. 17.00. (wyjazd z Mińska Maz. spod MDK i MSA ok. godz. 15)

Koszt biletu 90.- zł od osoby (koszt z przejazdem).

Koszt przejazdu może ulec zmianie z uwagi na obostrzenia dot. ilości przewożonych osób, do czego musimy się dostosować.

Wyjazd i spektakl odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmujemy w ZIELONYM DOMKU w środy podczas dyżurów.

Chęć wyjazdu można zgłosić telefonicznie do kol. Z. Grzelak tel. 660-307-751, ale wpłaty należy dokonać w ZD w środy: 3.03.2021 i 10.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00.

W przypadku wzrostu zagrożenia pandemicznego wyjazd może zostać odwołany przez Stowarzyszenie lub organizatora.

Z A P R A S Z A M Y

XIV – lecie Stowarzyszenia

Jako kontynuację wydarzeń z życia S”RTW” (Biuletyn na X lecie) prezentujemy Państwu skrót działań za lata 2018-20

 czerwiec 2018.r – Uroczysta Sesja z okazji X lecia S”RTW”, odebranie medalu PRO MASOVIA przyznanego przez Marszałka woj. mazowieckiego na wniosek Starosty Mińskiego. Medale otrzymali również: J.Maciejewska i M.Wocial, 7 os. otrzymało dyplomy uznania za wieloletnią działalność na rzecz stowarzyszenia. http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/galeria/galeria-rocznice-mutw/

Zakopanie Kapsuły Czasu

latach 2018/19/20 realizowane kolejne Projekty AS-ZS pozwalające na zwiększenie oferty działań kulturalnych, turystycznych i realizacji zadań integracji międzypokoleniowej.

Zorganizowano 8 wycieczek (1, 2, 3,4 dniowych), nawiązano kontakty programowe z Przedszkolem nr 6.  Niepublicznym „Domowym Przedszkolem,” SP nr 3, a w ramach wykładów otwartych z młodzieżą szkół średnich i seniorami niezrzeszonymi.

–  w ramach zajęć programowych grupa taneczna ”Jak nie my to kto”  i grupa wokalna  „Śpiewajmy razem”  doskonaliła swoje umiejętności prezentując je na forum miejskim, regionalnym i ogólnopolskim:

 czerwiec 19r – obchody 598 rocznicy nadania praw miejskich dla Mińska,

udział w koncercie „Pomaluj miasto na żółto i na niebiesko”, 

– występy gr. „Śpiewamy razem”, grupy tanecznej i wokalu podczas zakończenia akcji „POVER ON” 

– udział w II Przeglądzie Artystycznym Twórczości osób starszych organizowanych przez MCPS                         

 – II miejsce na Festiwalu Regionalnym Twórczości Artystycznej. Seniorów w Siedlcach   

   listopad  2019r. –  „GRAND PRIX”  dla grupy tanecznej ”Jak nie my to kto” na Ogólnopolskich Juwenaliach III wieku w Warszawie 

   styczeń 2020r – udział grupy śpiewającej i tanecznej w imprezach miejskich:

– kolędowanie: na Starym Rynku, w kościele św.Antoniego, w Szkole Specjalnej w Ignacowie, w Domu pobytu dziennego Caritas,

– udział w Finale WOŚP. 

  wrzesień 2020r – (podobnie jak w roku 2019) udział w Mazowieckiej Spartakiadzie Sportowej Seniorów w Mrozach   

 Od 15 marca 2020r.  zawieszono wszelką działalność oświatowo – kulturalną. Zamarły teatry, siłownie, ograniczono przemieszczanie się – odwołano wycieczki

czerwiec – Walne Zebranie Członków (z zachowaniem wymogów pandemicznych)   

 wrzesień  – wyjazd 40 os. grupy na wypoczynek do Okuninki   

 październik – inauguracja roku 2020/21 spektaklem „Boski Andriolli”.

Rozpoczynamy obchody 600 lecia miasta. Jadwiga Maciejewska – prezes S”RTW” zostaje członkiem Komitetu Honorowego obchodów.

Po 15 października znowu przerwa pandemiczna, przechodzimy na zajęcia zdalne poprzez naszą stronę internetową i facebook.

– 16 luty 21r. XIV lecie MUTW, pandemia trwa, my planujemy dalsze działania programowe.

Musimy odczarować te ciężkie dla nas chwile, by powróciły dobre czasy z przed pandemii. Najlepiej zrobią to urocze czarownice z zespołu „Jak nie my to kto” w układzie choreograficznym Pani Agnieszki Sawki pt. „Kuchenne rewolucje” (I nagroda RTŚ we Włocławku).

MARZEC 2021 – gimnastyki on-line


Informujemy uczestników zajęć gimnastycznych, że w m-cu marcu 2021 r. z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią COVID-19, wszystkie gimnastyki będą odbywać się w systemie on-line.

Sytuacja może ulec zmianie z chwilą otwarcia klubów fitness, o czym poinformujemy osoby zainteresowane.

W związku z powyższym, opłaty za marzec wynoszą: PIŁKI – 29,- zł (5 godz.), PILATES -29.- zł (5 godz.), ŚRODA – 23.- zł (5 godz.), JOGA – 20.- zł (4 godz.).

Opłaty będą przyjmowane w Zielonym Domku w kolejne środy: 24.02.2021 i 03.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00

Zarząd

XIV- lecie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rok 2021 upływa pod znakiem pandemii COVID -19, lęku przed zagrożeniami w kontaktach bezpośrednich, przed szczepionkami. Symbolem naszego funkcjonowania stała się: maseczka, dystans, dezynfekcja (MDD). Dotyczy to głównie seniorów.

Tymczasem, w lutym mija 14 rocznica powołania do życia Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorem powstania był ówczesny burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak. Organizację UTW powierzył Elżbiecie Kalińskie – dyrektor Miejskiego Domu Kultury, programem zaś zajęła się Marianna Górska – nestorka mińskiej oświaty, pierwsza przewodnicząca Rady Słuchaczy.

I tak 16 lutego 2007 r. odbył się pierwszy wykład, który poprowadził Wojciech Siemion. Na sali MDK było wówczas wielu znamienitych gości i zaledwie 90 osobowa grupa słuchaczy. Przez kolejne lata liczba słuchaczy rosła (w roku 2020 – 285 osób) Wymagało to większego wysiłku organizacyjnego. Okoliczności sprawiły, że w 2009 r. powołane zostało Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku”, które w swoim Statucie zapisało prowadzenie Mińskiego UTW. Ważnym problemem stało się znalezienie sali dla rosnącej społeczności studentów. W gościnne progi Miejskiej Szkoły Artystycznej (w starym budynku) przyjął nas dyrektor Wenanty Maciej Domagała. Tu jesteśmy do dziś pod życzliwą opieką dyrektor Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej. Był też trudny dla nas okres, kiedy miasto uzyskało środki na rozbudowę Sali Koncertowej i modernizację szkoły. Okresowo odbywaliśmy zajęcia w gościnnych progach MDK przy dużej życzliwości dyrektora Piotra Siły oraz w Gimnazjum   nr 3 pod dyrekcją Grzegorza Wyszogrodzkiego.

Na przestrzeni tych 14 lat dużym wsparciem dla naszych działań programowych były władze samorządowe miasta Mińsk Mazowieckiego burmistrzowie Zbigniew Grzesiak, Marcin Jakubowski, wójt Gminy Mińsk Mazowiecki – Janusz Piechoski oraz Starosta Miński Antoni J.Tarczyński.          

Zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania UTW została powołana Rada Programowa MUTW. Na przestrzeni lat zmieniał się jej skład, ale zawsze członkowie dbali o właściwy poziom edukacji i sprawne funkcjonowanie UTW, prowadzili wykłady, pomagali w organizacji życia kulturalnego słuchaczy. Członkami Rady Programowej byli: Jerzy Jackowicz, Bogusława Bednarska, Elżbieta Sieradzińska, Wioletta Machnicka, Elżbieta Janke, Leszek Celej, Mirosław Bieda, Piotr Siła, Jerzy Smoliński. Dużego wsparcia udzielali nam pracownicy UM – Wydział Promocji, Kultury i Sportu, dyrektorzy i pracownicy placówek kulturalnych miasta: MDK- Piotr Siła, J. Wilczak, MBP – Elżbieta Sieradzińska, MZM – Leszek Celej.

Stowarzyszeniem kieruje 7 osobowy zarząd wybierany przez słuchaczy na kolejne 3- letnie kadencje.   Członkowie zarządów dbali by uniwersytet poszerzał swoją ofertę edukacyjną i kulturalną, włączał słuchaczy w życie społeczności lokalnej i miasta. Istotnego wsparcia w realizacji programu udzielają Rady Słuchaczy, wybierane na kolejne kadencje.

Podstawowym celem S”RTW” jest działalność  edukacyjna poprzez organizację cotygodniowych wykładów na tematy z różnych dziedzin, organizacja warsztatów z zakresu aktywności fizycznej i artystycznej. Zabezpieczyliśmy możliwość udziału w zajęciach dla 75 % słuchaczy. W ramach działań programowych niektóre warsztaty prowadzone są nieodpłatnie: Taniec w kręgu mający na celu utrzymanie koordynacji ruchowej oraz Śpiewajmy razem – zajęcia poprawiające wydolność oddechową. Obydwie grupy, swoją systematyczną pracą osiągnęły znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.                                                                  

Z inicjatywy zarządu organizowaliśmy w mieście Mińskie Dni Seniora (do czasu pandemii), obsadziliśmy kolorowymi drzewkami Alejkę Radości Trzeciego Wieku (przy dawnym dworcu PKS), ustawiliśmy ławeczkę Zbliżamy ludzi.  Ważną dla nas akcją społeczną była akcja PUDEŁKO ŻYCIA, w którym umieszczona jest ankieta z ważnymi informacjami o domownikach, bardzo przydatna dla służb ratunkowych. W realizacji akcji pomogli nam darczyńcy, a w decydującej części firma rodzinna – KOSBUD. W ramach Projektów prowadziliśmy zadania integracji międzypokoleniowej w przedszkolach (zajęcia i wycieczki Jestem Eko), Gimnazjum nr 3 –podnoszenie świadomości ekologicznej, wykłady otwarte dla młodzieży szkół średnich. Realizacja licznych zadań możliwa była dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach Projektów, które składaliśmy do Urzędu Miasta Mińsk, Starostwa oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Na przestrzeni 14 lat, na rzecz S”RTW” pracowało aktywnie ok. 60 osób (zarządy, rady słuchaczy, księgowe, kronikarze, wolontariusze realizujący zadania jednostkowe). Niektórzy zostali wyróżnieni tytułami honorowego członka Stowarzyszenia. Dwie osoby zostały wyróżnione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem PRO MASOVIA – Jadwiga Maciejewska i Maria Wocial, a siedem osób Dyplomem Uznania – Jerzy Maciejewski, Antoni Zawadzki, Zofia Grzelak, Anna Smoleńska, Ewa Gańko, Jadwiga Korzeń, Elżbieta Wójcicka. Stowarzyszenie za swoją działalność zostało uhonorowane nagrodą Starostwa Powiatowego – LAURA, Medalem PRO MASOVIA przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz okolicznościowymi wyróżnieniami Urzędu Miasta i Urzędu Gminy.               

W trudnym okresie szalejącej pandemii COVID -19, Stowarzyszenie zmieniło styl pracy: wykłady oraz warsztaty z zakresu aktywności fizycznej odbywają się w trybie on-line.  Udostępnienie wykładów na naszej stronie internetowej to zasługa wielogodzinnej pracy kolegi Sławomira Ziemickiego. Nie zaprzestaliśmy realizacji zadań rekreacyjnych: wycieczek i wypoczynku letniego przy zachowaniu pełnej dyscyplinie sanitarnej.  Wszyscy słuchacze z niecierpliwością czekają na powrót do normalności, wspólne wykłady, wyjazdy do teatrów i muzeów. Mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do zajęć w pełnym gronie.

Dziękuję WSZYSTKIM, którzy przez te lata tworzyli warunki i klimat do poprawy komfortu życia seniorów w naszym mieście.

 Opracowała Jadwiga Maciejewska – prezes zarządu.

WYKŁADY W MARCU ON-LINE

Tematy  na  marzec  2021

4.03.2021  – temat: Piękno nie jedno ma imię. Egzotyczne kobiety.  Wykładowcy:  pp. M. Stańska, T. Stański

11.03.2021  – temat: Odżywianie w czasie  pandemii – wzmacnianie odporności organizmu.                                         Wykładowca p. Edyta Wilga- dietetyk

18.03.2021  – temat: Zastosowanie nitrocelulozy do celów specjalnych.  Wykładowca  p. Janusz Zawadzki

25.03.2021 – temat:  Bitwa o sztukę- wojenne losy obrazów Jana Matejki. Wykładowca Karolina Zalewska – historyk sztuki

REGULAMIN uczestnictwa w projektach wyjazdowych Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”


I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin niniejszy dotyczy uczestnictwa w projektach sportowo – turystycznych i wyjazdach teatralnych, organizowanych w ramach programu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” /zwane dalej S „RTW”/
 2. Wszyscy uczestnicy projektów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”, co potwierdzają podpisem na liście uczestników danego projektu.
 3. Projekty wyjazdowe organizowane przez S „RTW” nie mają charakteru komercyjnego, Realizowane są na zasadzie pokrycia kosztów rzeczywistych, Obsługa prowadzona jest przez wolontariuszy S „RTW”.

II. Zapisy i płatności

 1. Organizację projektów ogłasza się na spotkaniach ogólnych słuchaczy MUTW /wykłady/ oraz na stronie internetowej www.aktywnyseniormm.pl co najmniej na 1 miesiąc wcześniej w przypadku wyjazdów jednodniowych, 3 miesiące przed planowanym wyjazdem dłuższym /wycieczki, wypoczynek/.
 2. Zapisy na poszczególne projekty prowadzą wolontariusze wskazani w ogłoszeniu w uzgodnieniu z Zarządem.
 3. Zapisu należy dokonać osobiście, a w uzasadnionych wypadkach przez osoby trzecie – w ustalonym miejscu. Warunkiem zapisu jest wpłata ustalonej kwoty /przedpłata/ na prowadzoną listę oraz własnoręczny podpis. Uzupełnienie zobowiązań finansowych następuje przez wpłatę na konto S „RTW” we wskazanym terminie podając nazwę projektu oraz imię i nazwisko uczestnika.
 4. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń i terminowych wpłat. W każdym przypadku tworzona jest lista rezerwowa.
 5. Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie S „RTW”. W miarę wolnych miejsc mogą być zapisani współmałżonkowie, osoby towarzyszące i inne. Przy zapisie tych osób należy podać dane tych osób do ubezpieczenia.
 6. Po upływie terminu koordynator wprowadza osoby z listy rezerwowej. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej koszty udziału /bilety i przejazd/ ponosi zainteresowany.
 7. Przy projektach dofinansowanych z zewnątrz Zarząd zastrzega sobie prawo korygowania zgłoszeń, by umożliwić udział jak największej liczbie słuchaczy oraz nagrodzić zaangażowanych wolontariuszy.
 8. Organizator – w wyjątkowych przypadkach – może odmówić udziału w danym projekcie ze względu na stan zdrowia zainteresowanego, by nie dopuścić do sytuacji kryzysowych.
 9. Ze względu na konieczność zaliczkowania niektórych świadczeń, Zarząd zastrzega sobie prawo pobrania poniesionych kosztów /zgodnie z umową ze Zleceniobiorcą/.
 10. Rozliczenie projektu powinno nastąpić do 30 dni po jego realizacji. Nadwyżkę należy podzielić między uczestników lub, ich decyzją, przeznaczyć na działalność programową Rady Słuchaczy. Ewentualną niedopłatą powinno się obciążyć proporcjonalnie uczestników projektu.

III. Konsekwencje rezygnacji z udziału w danym projekcie.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnik powinien osobiście /lub telefonicznie do koordynatora/ zgłosić rezygnację: a) w przypadku wyjazdu do teatru – na 3 dni przed wyjazdem, b) w przypadku wycieczki jednodniowej lub imprezy sportowo-turystycznej – na 3 dni przed, c) w przypadku wyjazdów wypoczynkowych lub dłuższych wycieczek najpóźniej na 1 tydzień przed wyjazdem /na piśmie lub e-mailem/.
 2. Szczegółowe warunki określa zleceniobiorca w zawartej Umowie dot. danego projektu.
 3. Po upływie tych terminów uczestnik ponosi część kosztów.

IV. Zachowanie uczestnika.

 1. Za realizację projektu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd: zwana prowadzącą lub koordynatorem.
 2. Odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie realizacji projektu oraz wynikłe szkody określona jest w Polisie Ubezpieczeniowej danego projektu.
 3. W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby znajdujące się na liście będącej w posiadaniu prowadzącego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych obowiązujących w Parkach Narodowych, rezerwatach i muzeach.
 6. W czasie trwania imprezy należy bezwzględnie respektować polecenia prowadzącego, przewodnika i kierowcy autobusu.
 7. Uczestnik może odłączyć się od grupy na własne życzenie powiadamiając na piśmie prowadzącego i ponosząc z tego tytułu wszelkie konsekwencje – w tym prawno-finansowe.

V. Uwagi końcowe

 1. Zdjęcia i relacje pisemne z przeprowadzonych projektów są własnością Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim. Zgodnie ze złożoną Deklaracją członkostwa – mogą być opublikowane z zachowaniem przepisów RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r./
 2. Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w dniu 07.01.2020 r. (Uchwała nr 2/2020).
 3. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej.

Przełącz panel: NepalBuzz Options

NepalBuzz Options