ODWOŁANIE WYCIECZKI

Informujemy, że wycieczka „Szlakiem Norwida” zaplanowana na 21 września br. z powodu choroby przewodnika zostaje odwołana.

Wycieczka odbędzie się w innym, dogodnym terminie, który zostanie podany do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Osoby, które jednak chcą wycofać wpłatę (20 zł), mogą zgłaszać się do ZD w środy podczas dyżurów członków Zarządu.

Zarząd