Filharmonia Narodowa

Mam wielką przyjemność poinformować, że 26 września o godz. 18.00 w Filharmonii Narodowej odbędzie się Koncert Paprocki in memoriam „Polscy tenorzy w hołdzie Mistrzowi”.

Na program Koncertu składają się najpiękniejsze i najbardziej znane utwory jakie zostały napisane dla głosu tenorowego, poczynając od liryki sakralnej poprzez „hity” operowe i operetkowe na pieśniach neapolitańskich kończąc. Wykonają je najlepsi polscy tenorzy: Rafał Bartmiński, Dominik Sutowicz, Tadeusz Szlenkier i Łukasz Załęski. Prezentacje będą miały charakter turnieju podzielonego na cztery rundy. Nad sprawnym przebiegiem zmagań będzie czuwać Marzena Rogalska, a muzycznie wspierać wykonawców Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy, Maestro Macieja Figasa. Wszystko to odbędzie ku czci powojennego króla polskich tenorów – Mistrza Bogdana Paprockiego! Koszt 35, – 45,- zl

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w Zielonym Domku w środę 15.09.2021 podczas dyżuru członków Zarządu S „RTW” w godz. 11.00 – 13.00 i telefonicznie pod nr tel. 508-315-912 do dnia 17.09.2021 (piątek). W przypadku zgłoszenia się ok. 50 osób – wpłaty w dn. 22.09.2021 w ZD