WYJAZD DO DOBREGO I PODCIERNIA

Przyjmujemy zgłoszenia chętnych słuchaczy MUTW (50 osób) na wycieczkę w dniu 22.10.2019 r. (wtorek) do Dobrego – zwiedzanie Izby Pamięci Konstantego Laszczki i poznanie ościennej gminy w ramach zgłębiania wiedzy o regionie. Wyjazd ok. 12.00 – powrót ok. 15.00

Zapisy przyjmuje kol. Joasia Suchocka

Jednocześnie można się zapisać na wyjazd do Podciernia. Spotkanie z paniami z Koła Gospodyń w Podcierniu, warsztaty i degustacja „Sójki Mazowieckiej”. Wyjazd w dniu 15.11.2019 r. (piątek) ok. 11.30 – powrót ok. 15.30.

Zapisy przyjmuje kol. Ania Smoleńska