TEATR BUFFO – „POLITA”

Zapraszamy na musical „POLITA” w Teatrze BUFFO w Warszawie w dniu 16.02.2019 r. o godz. 19.00 

Cena biletu 90.- zł.

Zapisy i wpłaty u kol. Zyty Drabarek                                              tylko w najbliższy czwartek    

       24.01.2019 r.    przed  i  po wykładzie