MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORADA 2018

Wyjazd w  dniu 15 września 2018 r. (sobota) na  Mazowiecką Senioradę Sportową  2018  w  Mrozach    organizowaną przez Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  ze stacji Mińsk Mazowiecki pociągiem ok.  godz. 9.40  (wg  rozkładu jazdy aktualnego od 2.IX.2018). 

Zbieramy się na dworcu PKP ok. godz. 9.30.    Prosimy o zabranie kijków do Nordic Walking  

Szczegółowych informacji udziela Ania Smoleńska, tel. 604 264 423

Z A P R A S Z A M Y