Ogłoszenie

W celu ubezpieczenia uczestników wypoczynku wakacyjnego w Poddąbiu oraz wycieczki wrześniowej należy w  firmie ubezpieczeniowej złożyć listy z podpisami uczestników. Dlatego prosimy wszystkich uczestników tych imprez o złożenie podpisów w dn 13 sierpnia na spotkaniach poszczególnych grup. Brak podpisu spowoduje wykreślenie z listy ubezpieczonych.