Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenie ” Radość Trzeciego Wieku”  w Mińsku   Mazowieckim
zawiadamia o zwołaniu na dzień 10 maja 2018 r.
WALNEGO  ZEBRANIA  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO   członków stowarzyszenia.
Pierwszy termin godz. 10.15, drugi – godz 10.30                                                                                

Sprawozdanie finansowe udostępnione jest do wglądu  w Zielonym Domku  od 25 kwietnia / w poniedziałki i środy/ w godz. 11.00 – 13.00

       Z A P R A S Z A M Y                                                      Prezes Stowarzyszenia”RTW”