Spotkanie wyjeżdżających do Poddąbia

Spotkanie informacyjne wyjeżdżających do Poddąbia odbędzie się 15 marca 2018 r po wykładach. Osoby,które nie były w Krynicy proszone są o przygotowanie na kartkach: adresu, nr peselu, nr dowodu , nr telefonu komórkowego.Pozostałe osoby, te informacje , które od ubiegłego roku zmieniły się.